Kontakt - Wir sind für Sie da

Hoffmann Quality Tools BV Nederland en Vlaanderen Service Client Gödde Belgium

Platinastraat 110
7554 NB Hengelo
Nederland
Tel. +31 (0) 74 207 70 00
Fax +31 (0) 74 243 27 34 

Bestelling
Tel. +31 (0) 74 207 70 00
Fax +31 (0) 74 243 27 34
HNL-Verkoop@hoffmann-group.com

eShop-hotline
+31 (0) 74 207 70 07
HNL-Backoffice@hoffmann-group.com

Bedrijfsinrichtingsadvies
+31 (0) 74 207 70 58
HNL-Bedrijfsinrichting@hoffmann-group.com

PBM-advies
+31 (0) 74 207 70 60
HNL-PBM@hoffmann-group.com

Retouren / reparaties / reclamaties
+31 (0) 74 207 70 66
HNL-Retouren@hoffmann-group.com

Leveringen
+31 (0) 74 207 70 03
HNL-Backorders@hoffmann-group.com

Tel  +32 80 44 79 26

Email: vente@goedde.be

 

Hoffmann Group Headquarter
Haberlandstrasse 55
81241 Munich
Germany
+49 89 8391-0
+49 89 8391-89
export@hoffmann-group.com

 

Find our worldwide network of partners and subsidiaries