PBM conformiteitsverklaringen

DoC_094055.jpg


 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn onmisbaar voor de bescherming van de werknemer en voor veilig werken in de onderneming, ongeacht met welke materialen. We streven ernaar om ons GARANT- en HOLEX-veiligheidsassortiment voortdurend uit te breiden om u de beste productoplossingen op de markt aan te bieden.
Op deze pagina vindt u alle conformiteitsverklaringen van ons GARANT- en HOLEX PBM-assortiment. Deze verklaren en bevestigen de conformiteit van de producten met de genoemde normen. U kunt de formulieren bekijken en downloaden.

GARANT

.

HOLEX