Hoffmann Group Home
 • 500.000 vermelde artikelen
 • Levering binnen 24 h
 • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
   • Menu

   Verklaring over gegevensbescherming evenementenportal

   Versie: oktober 2018

   Verklaring over gegevensbescherming voor het evenementenportal in aanvulling op de algemene verklaring over gegevensbescherming van Hoffmann SE op: 

    
   Hieronder informeren wij u over welke gegevens wij verwerken, wanneer u een evenement bij ons boekt of wanneer u contact (via e-mail, telefoon, fax, onlineportal) met ons opneemt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. 
    
   1. Gegevensverwerker / contactpersoon
    
   Voor informatie over degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, zie http://ho7.eu/dataprotection. Als u vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming, als u eventuele toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gegevensgebruik, kunt u te allen tijde contact opnemen met de privacyfunctionaris van het bedrijf. De contactgegevens vindt u op http://ho7.eu/dataprotection.
    
   2. Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website
    
   Bij een bezoek aan onze website stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt, automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt hierbij zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen tot de automatische verwijdering:
    
   1. IP-adres van de aanvragende computer,
   2. datum en tijd van toegang,
   3. gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer
    
   De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
    
   1. zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
   2. zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website en
   3. evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
    
   3. Verwerking van uw gegevens
    
   Wij verzamelen en verwerken uw gegevens die u ons verstrekt in het kader van een aanmelding of het opnemen van contact met ons (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail). 
   Wij gebruiken uw gegevens  
    
   1. voor de afhandeling van cursussen (o.a. facturering, opstellen van certificaten), 
   2. voor de verwerking van uw verzoeken die hierop betrekking hebben,
   3. voor de organisatie van het evenement (het printen van naam en instelling in een deelnemerslijst, naamplaatje). 
   4. indien nodig geven wij uw gegevens door aan de dienstverleners die de cursus zullen verzorgen en de samenwerkende instellingen.
    
   De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 lid b) AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen).
    
   Als u zich reeds bij ons hebt aangemeld voor een evenement, registreren wij uw aanmeld- en contactgegevens in onze database. 
    
   Wij slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor de afhandeling van de evenementen en de bijbehorende diensten of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonlijke gegevens met uitzondering van gegevens, die wij moeten bewaren voor de uitvoering van contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen).

   4. Doorgeven van uw gegevens
    
   Incidenteel geven wij uw gegevens door aan contractueel verbonden derden (bijvoorbeeld aan trainers, betalingsdienstaanbieders) voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van cursussen of betalingen, om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen of om uw verzoek te verwerken. Wij sluiten orderverwerkingscontracten met derden die uw gegevens namens ons verwerken.

   5. Cookies
    
   Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en afzonderlijk over het accepteren of afwijzen kunt beslissen. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten. Bij het niet-accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.
    
   De meeste browsers (zie de helpfunctie op de menubalk van uw browser) kunnen door u zo worden ingesteld, dat ze geen nieuwe cookies accepteren, dat u geïnformeerd wordt als er een nieuwe cookie geplaatst is of dat alle ontvangen cookies worden uitgeschakeld. Voor smartphones, tablets en andere mobiele en vaste apparaten kunt u de noodzakelijke instellingen in de betreffende gebruiksaanwijzing nalezen. 
    
   Wij adviseren u echter de cookie-functies volledig ingeschakeld te laten, omdat het alleen met cookies mogelijk is om onze website voor uw behoeften verder te verbeteren. Onze cookies slaan geen gevoelige gegevens als wachtwoorden, creditcardgegevens etc. op. Ze veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen.
    
   Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde pagina’s op onze website reeds hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.
   Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om, wanneer u onze site opnieuw bezoekt, automatisch te herkennen dat u deze al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.
    
   De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Bij volledige uitschakeling van cookies is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

   6. Uw rechten
    
   Op verzoek informeren wij u of en welke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen of aan derden zijn doorgegeven. Voor zover aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, hebt u ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U hebt ook het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen. Volgens art. 7 par. 3 AVG hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het gevolg hiervan is dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten. U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.