Gegevensbescherming

Status: September/2018
 
Wij zijn blij met uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hoffmann ziet het als deel van onze verantwoordelijkheid om aan ons bedrijf toevertrouwde informatie en gegevens te beschermen. Om ervoor te zorgen dat u zich bij uw bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij het verwerken van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke bepalingen en willen wij u hier uitgebreid informeren over de omgang met uw gegevens. 
 

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

1.1. Bij het bezoeken van deze website.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens bij het bezoeken van deze website is de firma Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München (Duitsland).
De privacyfunctionaris van Hoffmann SE kunt u per post bereiken via het bovengenoemde adres, t.a.v. de privacyfunctionaris en per e-mail via: dataprotection@hoffmann-group.com.
 

1.2. Voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen, dienstverleningen

Sommige producten en diensten die op de website worden weergegeven, worden niet door Hoffmann SE zelf, maar door het op lokaal niveau voor de betreffende producten en diensten verantwoordelijke bedrijf binnen de Hoffmann groep aangeboden. Voor zover u via deze website gebruik maakt van de producten en diensten van een lokaal bedrijf uit de Hoffmann groep (bijv. door een bestelling te plaatsen, onderhoudsdiensten of klantenservice), is ook het voor u verantwoordelijke bedrijf uit de Hoffmann groep voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk.
 
Voor bestellingen en servicevragen van consumenten is altijd de firma Hoffmann SE verantwoordelijk.
 
Voor bestellingen en servicevragen van zakelijke klanten is normaal gesproken het bedrijf binnen de Hoffmann groep op de betreffende afleverlocatie verantwoordelijk. De informatie in de bestel- en contractdocumenten is maatgevend bij bestellingen. Voor diensten en verzoeken met betrekking tot een bepaalde locatie is normaal gesproken het voor deze locatie verantwoordelijke bedrijf uit de Hoffmann groep verantwoordelijk.
 
Een overzicht van alle bedrijven in de Hoffmann groep, de bijbehorende regionale verantwoordelijkheid en de contactgegevens van de privacyfunctionarissen kunt u hier inzien. 
 
Om het mogelijk te maken om diensten en producten van bedrijven van de Hoffmann Groep via deze website te gebruiken, zal Hoffmann SE de van u verzamelde gegevens indien nodig aan het voor u toepasselijke bedrijf binnen de Hoffmann groep doorspelen.
 

2. Wanneer verzamelt Hoffmann gegevens over u?

Wij verzamelen in beperkte mate gegevens om uw bestellingen te kunnen aannemen en te verwerken en om u bij uw behoeften passende aanbiedingen te kunnen doen. U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Wij slaan technische toegangsgegevens in zogeheten serverlog-bestanden op, bijv. de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van het verzoek, hoeveelheid overgedragen gegevens en welke provider het verzoek overbracht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het waarborgen van storingsvrij functioneren van de website en voor het verbeteren van ons aanbod. 
 
Wij verzamelen persoonsgegevens in het bijzonder
in samenhang met uw bestelling in de webshop
bij registratie voor de individuele klanttoegang
bij het abonneren van onze nieuwsbrief
in het contact- en serviceformulier
bij contact per e-mail.  
 
Welke gegevens in welk geval worden verzameld is te herkennen aan de bijbehorende formulieren. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor het afhandelen van uw contract, voor het uitvoeren van diensten en voor het verwerken van uw aanvragen. 
 

3. Waarvoor worden de gegevens bij Hoffmann gebruikt? 

3.1. Voor het voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 par. 1 lid b AVG)

Hoffmann gebruikt uw gegevens met de intentie u een zo goed mogelijke shop- en servicebeleving te bieden. Daarbij gaan wij verantwoord met uw gegevens om. De firma Hoffmann SE en de bedrijven in de Hoffmann groep gebruiken uw gegevens onder andere voor 
 
de afhandeling van uw bestelling
de verwerking van uw serviceverzoeken
het toezenden van de e-mail nieuwsbrief, als u deze geabonneerd hebt
 
Als een bedrijf van de Hoffmann Groep verantwoordelijk is voor uw bestelling of servicevraag, sturen wij uw informatie aan het betreffende bedrijf in de Hoffmann Groep door.
 
Voor het uitvoeren van de overeenkomst geven wij, of het verantwoordelijke bedrijf binnen de Hoffmann groep uw gegevens door aan het met de bezorging belaste transportbedrijf, als dit voor het leveren van de door u bestelde producten noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstverlener u tijdens uw bestelling kiest, geven wij, of het voor de afhandeling van betalingen verantwoordelijk bedrijf uit de Hoffmann groep de hiervoor opgevraagde betalingsgegevens aan het betalingsinstituut door dat de betaling afhandelt en evt. aan de door ons ingezette betalingsdienstverlener of aan de geselecteerde betalingsdienst. Deels verzamelen de geselecteerde betalingsdienstverleners deze gegevens ook zelf, als u een account bij hen aanmaakt (bijv. bij de betaling via PayPal). In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstverlener aanmelden. Daarbij geldt ook de verklaring over gegevensbescherming van de betalingsdienstverlener in kwestie.
 

3.2. In het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 par. 1 lid f AVG)

Wij kunnen uw gegevens bovendien gebruiken op basis van een belangenbehartiging op basis van een gerechtvaardigd, doorgaans economisch, belang van ons of derden, waarbij wij voor zover mogelijk anoniem gemaakte gegevens of gegevens met pseudoniemen verwerken. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:
 
Controle en verbetering van de efficiency en de rechtsborging van zakelijke processen
Kredietwaardigheidscontroles
Controle, verbetering en ontwikkeling van producten en diensten
Reclame (bijv. reclame per post, retargeting), marktonderzoek en opiniepeiling
Uitvoeren van juridische claims en verdediging bij rechtszaken
Herkennen, voorkomen en oplossen van misdrijven
Waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van onze IT-systemen
 

3.3. Vanwege uw verleende toestemming (Art. 6 par. 1 lid a AVG)

Als u ons toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw gegevens, vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de door de toestemming afgedekte verwerking. Dit betreft in het bijzonder een mogelijk door u verleende toestemming voor reclameberichten per telefoon of e-mail.
 
U kunt uw toestemmingen altijd herroepen met inkrachttreding voor de toekomst. U kunt de nieuwsbrief altijd afmelden door een bericht aan de bovengenoemde contactgegevens te sturen of door een daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief aan te klikken.
 

3.4. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 par. 1 lid c AVG)

Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijv. wettelijke bewaartermijnen, met betrekking tot zakelijke documenten en exportbepalingen.
 

4. Doorgeven van uw gegevens

Als voor de werking van deze website of voor het uitvoeren van een prestatie door een bedrijf uit de Hoffmann groep externe dienstverleners worden ingezet (hosting providers, transportdienstverleners etc.) of een ander bedrijf uit de Hoffmann groep verantwoordelijk is, dan ontvangen de bedrijven in kwestie slechts in beperkte mate toegang tot uw gegevens, alleen voor zover dit voor het vervullen van hun respectievelijke taken en functies noodzakelijk is.
 
In het geval dat deze dienstverleners en bedrijven binnen de Hoffmann groep uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, kan dit er mogelijk toe leiden dat uw gegevens naar een land worden overgedragen, dat niet dezelfde standaards op het gebied van gegevensbescherming heeft als de Europese Unie. In dit geval zorgen wij ervoor, dat de ontvanger van uw gegevens contractueel of op andere wijze een met de Europese Unie gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming garanderen. 
 

5. Hoe gebruikt Hoffmann uw gegevens voor reclame per post?

De Hoffmann SE of het voor u verantwoordelijke bedrijf uit de Hoffmann groep behoudt zich het recht voor om uw gegevens binnen de wettelijke kaders ook zonder uw toestemming voor rechtstreekse reclame per post te verwerken. Dit omvat ook de evaluatie van uw gegevens (bijv. klantgegevens, bestelgegevens, toegangsgegevens) om uw potentiële interesse in onze producten en diensten te bepalen. Deze evaluatie gebeurt met statistische methodes en maakt gebruik van huidige klantgegevens en algemeen toegankelijke informatie over onze klanten. De resultaten worden gebruikt om gerichter op uw behoeften te kunnen inspelen en u relevantere aanbiedingen te kunnen doen.
 
U heeft het recht op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dergelijke reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor profiling, voor zover dit met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt. Uw bezwaar kunt u aan de bovenstaande contactgegevens richten of rechtstreeks aan het betreffende bedrijf uit de Hoffmann groep.
 

6. Wanneer voert Hoffmann een controle van de kredietwaardigheid en scoring uit? 

Als Hoffmann SE of het voor u verantwoordelijke bedrijf binnen de Hoffmann groep vooruit leveren, bijv. bij koop op rekening, dan behoudt het bedrijf in kwestie zich het recht voor om voor het behartigen van zijn gerechtvaardigde belangen identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie op te vragen bij hiervoor gespecialiseerde dienstverleners of om het toekennen van bepaalde betalingsmethoden afhankelijk te maken van het uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methodes worden berekend en waarbij voor de berekening onder andere adresgegevens worden gebruikt. De opgenomen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsonderbreking gebruiken wij voor een afgewogen beslissing over het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie. Met uw gerechtvaardigde belangen wordt rekening gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Een overzicht van de door Hoffmann SE of de door bedrijven van de Hoffmann groep ingezette informatieverleners en eventuele aanvullende, specifieke aanwijzingen over de gegevensverwerking door het betreffende bedrijf binnen de groep vindt u hier.
 

7. Waarvoor gebruikt deze website cookies?

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogeheten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, verwijderd (zog. sessie cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek opnieuw te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en afzonderlijk over het accepteren of afwijzen kunt beslissen. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten. Bij het niet-accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.
 
De meeste browsers (zie de helpfunctie op de menubalk van uw browser) kunnen door u zo worden ingesteld, dat ze geen nieuwe cookies accepteren, dat u geïnformeerd wordt als er een nieuwe cookie geplaatst is of dat alle ontvangen cookies worden uitgeschakeld. Voor smartphones, tablets en andere mobiele en vaste apparaten kunt u de noodzakelijke instellingen in de betreffende gebruiksaanwijzing nalezen. 
Wij adviseren u echter de cookie-functies volledig ingeschakeld te laten, omdat het alleen met cookies mogelijk is om onze website voor uw behoeften verder te verbeteren. Onze cookies slaan geen gevoelige gegevens als wachtwoorden, creditcardgegevens etc. op. Ze veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen.
 
Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het opvragen van weerinformatie) vereist zijn, worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en optimaal aanbieden van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring over de gegevensbescherming.
 

8. Re-targeting

8.1. Re-targeting Peerius

Op deze website worden met technologieën van Peerius Ltd. (http://www.peerius.com) gegevens opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Met behulp van deze gegevens kunnen wij onze internetpagina's gericht op uw interesses afstemmen en u gepersonaliseerde diensten aanbieden. Dit vindt plaats door een analyse van uw gebruikersgedrag op basis van de producten in onze shop waarvoor u interesse hebt getoond. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden met behulp van zogenaamde 'cookies' verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies maken het mogelijk uw browser bij een volgend bezoek op onze website te herkennen. Indien u geen gebruik wilt maken van onze service voor een gepersonaliseerde website, dan dient u na afloop van uw bezoek aan onze website de bij u opgeslagen cookies te wissen, of u kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies op uw computer opslaat.
 
 
Peerius slaat deze gegevens op overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt f AVG. Hoffmann heeft een gerechtvaardigd belang de gebruiker informatie op maat te tonen. Dit gebeurt in het kader van gebruikersrelevante reclame en diensten. 
 

9. Welke services voor webanalyse gebruikt Hoffmann en waarvoor?

9.1. Google (Universal) Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Google (Universal) Analytics past technieken toe, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, bijvoorbeeld door zogeheten “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Doordat op deze website de functie voor IP-anonimisering wordt gebruikt, wordt daarbij het IP-adres voor deze overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die deel uitmaakt van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Het in samenhang met Google Analytics door uw browser verstuurde geanonimiseerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
 
U kunt de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Als alternatief voor de browser-plugin kunt u ook deze link aanklikken, om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
 
De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. Hoffmann heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het bezoekersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.
 

9.2. Econda

Op deze website worden met technologie van econda GmbH (www.econda.de) gegevens verzameld en opgeslagen, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt door gebruik te maken van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gedrag van bezoekers en worden voor het verbeteren en doelmatiger vormgeven van onze site geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dat zijn kleine tekstbestanden, die lokaal worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker van de site en daardoor het opnieuw bezoeken van onze site herkenbaar maken. De gespeudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijk te verstrekken uitdrukkelijke akkoordverklaring niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. U kunt bezwaar maken tegen de toekomstige gegevensverzameling en -opslag door op deze link te klikken http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
 
Na uw bezwaar wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
De opslag van econda-cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. Hoffmann heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het bezoekersgedrag om een effectieve inrichting van ons aanbod te garanderen.
 

9.3. Dynatrace

Op deze website worden met technologie van Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) gegevens verzameld en opgeslagen, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt door gebruik te maken van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gedrag van bezoekers en worden voor het verbeteren en doelmatiger vormgeven van onze site geëvalueerd. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Dat zijn kleine tekstbestanden, die lokaal worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker van de site en daardoor het opnieuw bezoeken van onze site herkenbaar maken. De gespeudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijk te verstrekken uitdrukkelijke akkoordverklaring niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.
 
De opslag van cookies van Dynatrace plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. Hoffmann heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het bezoekersgedrag om een effectieve inrichting van ons aanbod te garanderen.
 

9.4. Google Ads

Onze website maakt gebruik van de diensten "AdWords Conversion-Tracking" en "AdWords Remarketing" van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Door middel van "AdWords Conversion-Tracking" worden door ons gedefinieerde klant acties (zoals klikken op een advertentie, page views, downloads) vastgelegd en geanalyseerd. "Wij gebruiken "AdWords Remarketing" om geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten op Google-partnerwebsites weer te geven. Beide diensten maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google ter beoordeling naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS Privacy Shield (privacyscherm) geraadpleegd.
 
Als u een Google-account gebruikt, kan Google, afhankelijk van de instellingen in uw Google-account, uw web- en app-bladergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u deze koppeling met uw Google-account niet wilt, moet u uitloggen bij Google voordat u onze contactpagina kunt openen. 
 
U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd zoals hierboven weergegeven. U kunt de cookie-instellingen ook gebruiken in het privacybeleid van Google om te voorkomen dat Google cookies gebruikt voor reclamedoeleinden.
 
Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 
Google AdWords wordt opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Hoffmann heeft een legitiem belang bij het weergeven van informatie op maat van de gebruiker. Dit tegen de achtergrond van gebruikersrelevante reclame.  
 

9.5. intelliAd

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst met offertebeheer van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Geanonimiseerde gebruiksgegevens worden verzameld en geaggregeerd met het oog op een vraaggericht ontwerp en optimalisatie van deze website, en met behulp van pseudoniemen worden gebruikersprofielen uit deze gegevens aangemaakt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van intelliAd Tracking, worden cookies lokaal opgeslagen. De geanonimiseerde gebruiksgegevens en profielen kunnen zowel door de website-exploitant als door andere intelliAd-klanten worden gebruikt om gebruiksinteresses te identificeren zonder dat er een conclusie mogelijk is met betrekking tot uw identiteit als bezoeker van de website. U heeft het recht om ook voor de toekomst bezwaar te maken tegen de opslag van uw (anoniem geregistreerde) gebruiksgegevens. Gebruik de functie IntelliAd Opt-Out.
 
De opslag van intelliAd-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Hoffmann heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om er zeker van te zijn dat onze diensten zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.
 

10. Wanneer worden uw gegevens verwijderd?

Na de volledige afhandeling van het contract of het verwijderen van uw klantaccount blijven uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na het verstrijken van de bewaartermijnen voor belasting- en handelswetgeving worden uw gegevens verwijderd, als u niet uitdrukkelijk met het verdere gebruik van uw gegevens hebt ingestemd of wij een verder strekkend gebruik van de gegevens voorbehouden, dat wettelijk is toegestaan en waarover u in deze verklaring voor gegevensbeveiliging wordt geïnformeerd. Het verwijderen van uw klantaccount is altijd mogelijk. Dit kan door een informeel bericht aan de bovengenoemde contactmogelijkheid of via een daarvoor bedoelde functie in het klantaccount. 
 

11. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming hebt u?

U hebt tegenover Hoffmann SE en de bedrijven in de Hoffmann groep met inachtneming van de wettelijke voorwaarden het recht op inzage (art. 15 AVG) op correctie (art. 16 AVG), op verwijdering (art. 17 AVG), op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) evenals op dataportabiliteit (art. 20 AVG). Daarnaast hebt u het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
 
Als u hebt toegestemd in het gebruik van uw persoonsgegevens door Hoffmann SE of door een bedrijf in de Hoffmann groep, kunt u deze toestemming altijd met werking voor de toekomst herroepen per e-mail, fax of brief. De contactgegevens van het voor u verantwoordelijke bedrijf binnen de Hoffmann groep vindt u hier.
 
Voor zover de firma Hoffmann SE en de bedrijven in de Hoffman groep uw gegevens voor het behartigen van een belang verwerken, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Als u bezwaar indient worden uw gegevens niet meer verwerkt, tenzij het daarvoor verantwoordelijke bedrijf dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.