Hearing protection – Preventing irreversible injuries

7335_Gefahren_Kombination800px (1).jpg

The illness is so vicious because is creeps up on you insidiously and is incurable. At first, affected people do not hear the higher tones. Only later is perception of the middle and lower tones impaired.
This is particularly tragic because with the correct hearing protection every single case of noise-induced loss of hearing is 100% avoidable.

Noise has a damaging effect not only on our hearing, it can generate damaging effects on the entire body. Noise stress can cause headaches, metabolic problems, digestive complaints and many other complaints.
1 Headaches
2 Tinnitus, hearing loss
3 Increased risk of heart attack and high blood pressure
4 Increase adrenaline flows with resulting metabolism issues
5 Digestion problems
6 Reduced blood flow

At what point must hearing protection be worn?

A noise is the result of vibrations propagated in the air as pressure waves. The more powerful the pressure waves the louder the noise. These can be measured and are stated in the unit decibel (dB). The stress of a noise level for the ear is stated in the unit dB(A).
The protection of employees in a noisy working environment is regulated by the EC Noise Exposure Directive 2003/10/EC. This clearly specifies that at noise levels of 80 dB and above, hearing protection must be provided by the employer and that at noise levels 85 dB and above suitable hearing protection must be worn by the employee:
No obligation to wear: ⌀ Noise level< 80 dB, noise pulses < 135 dB
Supply but no obligation to wear: ⌀ Noise level 80 dB to 85 dB or noise pulses 135 dB to 137 dB
Supply and obligation to wear: ⌀ Noise level > 85 dB, noise pulses > 137 dB
The technical safety requirements specified in EN 352-1 to EN 352-8 must be satisfied.

7335_Grenzwerte_3_1410px_eng.jpg

Select the right hearing protection

The following points must be taken into account when choosing hearing protection:
• Determine the noise level at the workplace.
• Respect personal preferences, since these can have a decisive effect on wearer acceptance.
• Note the SNR value for hearing protection products: This specifies how much the product reduces the prevailing noise levels.
• If the frequency is known exactly, we recommend that the hearing protection is selected according to the H value (high frequency), M value (medium frequency) or L value (low frequency). Most industrial production processes generate predominantly medium frequency noise stress.
• Do not choose noise insulation that is too high: below 70 dB residual noise level means too much protection, which leads to comprehension issues and feelings of isolation.
• Residual noise level should be between 70 and 80 dB.

7335_Laermpegel_2_1410px_eng.jpg
7335_Varianz_800px.jpg

Variance: Depending on the type of hearing protection used, a correction value to allow for variance must be included: 5 dB for shell-type ear protectors; 5 dB for re-usable earplugs; 9 dB for disposable earplugs; and 5 dB for banded earplugs. The residual noise level can be determined as shown above.

7335_Tragepausen_800px.jpg

Important: Make sure that the hearing protection is worn 100% of the time in noisy working environments. Even short periods during which hearing protection is not worn lead to complete loss of the protective effect.

Do you have any questions? Our experts are keen to help you at any time:

To contact us about hearing protection advice

Type of hearing protection

Selection criteria for the right hearing protection

7335_GehoerschutzStopsel_800px.jpg

Disposable earplugs

Earplugs are basically inserted into the auditory canal and are especially well-suited to moist and warm environments. They also have good attenuation levels due to filtration of the noise levels, even at low frequencies.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Advantages:
• No perceptible weight, or only very small weight.
• Can be combined with other protective equipment.
• No heat build-up.
• High availability from dispenser systems.

In order to obtain the SNR values and hence optimum protection, correct insertion of the earplug is of critical importance.

7335_Anleitung_Stoepsel_2_800px.jpg

This is how to insert disposable earplugs correctly:
1. Roll the plug up as small as possible, taking care not to fold it. Make sure your hands are clean.
2. Reach over your head with your free hand and pull the ear upwards and backwards. Insert the plug deeply into the auditory canal.
3. & 4. Hold the plug firmly for approx. 30–40 seconds until it has fully expanded within the auditory canal. The earplugs are seated correctly in the ear if nothing is visible when viewed from the front.

This is the correct way to remove and dispose of earplugs:
When removing the earplug, pull it slowly out of the auditory canal with a slight twisting action.
After use, disposable earplugs should be disposed of in the correct manner.
 

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_800px.jpg

Re-usable earplugs

Earplugs are basically inserted into the auditory canal and, due to the washable surface, they can be used again without losing their original shape. When you leave a noisy area, the earplugs can be put away in a handy storage box.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Advantages:
• No perceptible weight, or only very small weight.
• Can be combined with other protective equipment.
• The cord means you won’t lose them.
• Storage box for safe retention.

Disadvantages:
• Incorrect insertion reduces the attenuation performance.
• Pressure sensation when worn for long periods.
• Less suitable for fluctuating noise conditions.

In order to obtain the SNR values and hence optimum protection, correct insertion of the earplug is of critical importance.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

This is how to wear earplugs correctly:
1. Use one hand to grip the earplug by the stalk. With the other hand, pull the ear upwards and backwards whilst inserting the earplug into the auditory canal. Pulling the plug up and down during insertion increases the protective effect.
2. Even when correctly seated, the plug remains visible from the outside.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Box_800px.jpg

Storage boxes:
A small storage box, with a belt clip or kidney shape depending on the manufacturer, permits handy storage of earplugs when not in use. The cord means that the earplugs can be carried round the neck during breaks in work. Make sure your clothing is clean.

7335_Buegelgehoerschutz_800px.jpg

Banded earplugs

Banded earplugs are easy to use, comfortable to wear and can be put on and taken off quickly. The earplug does not sit in the auditory canal, instead it closes off the outer opening of the canal, which makes it pleasant to wear. It is suitable for working environments with high temperatures, since no heat build-up occurs. Earplugs can be replaced and the band can be re-used.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Výhody:
• Rychlá a snadná manipulace.
• Příjemný pocit při nošení.
• Nízká hmotnost.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

7335_Kapselehoerschutz_2_800px.jpg

Správné nošení chrániče sluchu se třmenem:
1. Uchopte třmen oběma rukama pod bradou.
2. Tažením ucha nahoru a dolů během zavádění ucpávky se zvyšuje účinnost tlumení.
3. Pro přezkoušení správného usazení vtlačte v hlasitém prostředí obě ucpávky lehce dovnitř. Měli byste zaznamenat velký rozdíl.

Výměna ucpávek chráničů sluchu se třmenem:
4. Znečištěnou ucpávku vytáhněte ze třmenu.
5. Novou ucpávku nasuňte lehkým otáčením na třmen.

7335_Kapselehoerschutz_800px.jpg

Mušlový chránič sluchu

Mušlový chránič sluchu je vhodný především pro proměnlivé působení hluku a pro práce v znečištěném prostředí. Mušle obklopuje celé ucho a stabilní a pohodlné usazení zajišťuje náhlavní třmen. Není nutné zavádění do zvukovodu. Vhodné zejména pro velmi úzké zvukovody a zvukovody citlivé na tlak. K dispozici jsou náhlavní, týlové nebo bradové třmeny a vhodné držáky pro montáž na pracovní helmu.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Výhody:
• Možnost vysoké účinnosti tlumení.
• Jednoduchá manipulace.
• Bez pocitu tlaku v uchu.
• Jednoduchá kontrola nošení.

Nevýhody:
• Pocení pod mušlí.
• Vyšší hmotnost.
• Nelze libovolně kombinovat s jinými ochrannými prostředky.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

7335_Kapselehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

Správné nošení mušlového chrániče sluchu:
1. U skládacích mušlových chráničů sluchu sklopte mušle zevnitř směrem ven.
2. Mušle umístěte přes obě uši.
3. Nastavte správnou polohu třmene posouváním nahoru a dolů.

Při používání byste měli dbát na následující:
4. Mezi ušima a chráničem sluchu by se neměly nacházet vlasy nebo stranice brýlí, aby nemohlo dojít k netěsnosti.
5. Uši nesmějí být vidět.

7335_Kapselehoerschutz_Helm_800px.jpg

Jako kombinace s ochrannou helmou:
1. Jednoduché připevnění a sejmutí mušlových chráničů sluchu zacvaknutím resp. vycvaknutím.
2. Chránič sluchu lze v případě nepoužívání snadno odklopit směrem nahoru.

7335_Elektronischer_Gehoerschutz_800px (1).jpg

Elektronická ochrana sluchu

Ochrana sluchu se speciálními funkcemi umožňuje komunikaci a současně ochranu při vysokém zatížení hlukem. Technologie tlumení závislá na hladině hluku znamená, že můžete slyšet varování a pokyny. Škodlivý hluk se utlumí na úroveň nižší než 82 dB, aby byl sluch chráněn. Přesto je zajištěno, že varovné signály, hovory a procesní ruchy budou dobře vnímatelné a v kombinaci s radiostanicí nebo mobilním telefonem lze realizovat bezproblémové dorozumívání i na větší vzdálenosti.  Jsou k dispozici rozšiřující funkce regulace hlasitosti v závislosti na úrovni hluku, regulace vyvážení, ekvalizér a regulace hlasitosti externích vstupních signálů.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Výhody:
• Pro náročná pracovní prostředí.
• Komunikace prostřednictvím vysílačky nebo mobilního telefonu.
• Zabudovaná zábavní elektronika pro monotónní práce.
• Zaměstnanec slyší okolní zvuky a při impulzním hluku dochází k automatickému zablokování.
• Zvýšení produktivity a motivace zaměstnanců

Nevýhody:
• Není vhodné pro méně časté použití.
• Vyšší hmotnost.
• Zadržování tepla pod mušlí.

For at opnå SNR-værdierne og optimal beskyttelse er det af afgørende betydning at bruge høreværnet korrekte.

Mangfoldigt produktudvalg og individuel rådgivning

7335_Gehörschutz_Produktsortiment_800px.jpg

Hos Hoffmann Group finder du et bredt sortiment af høreværns-produkter fra udvalgte og kvalitativt førsteklasses producenter til forskellige anvendelsesområder: Fra produktionshal, byggeri til arbejde i skovbrug eller privat anvendelse. Til vores leveringsomfang hører også førsteklasses ørepropper og dispensere, bøjlehøreværn, kapselhøreværn, elektronisk høreværn samt passende tilbehør

Profiter af vores know-how på PPE-området: Vi hjælper dig med alle relevante temaer fra fareanalyse, produktudvalg og bæretests til skolinger af dine medarbejdere. Vores højt kvalificerede team af specialister rådgiver dig til enhver tid personligt om temaet høreværn: Tag kontakt til os personligt, pr. telefon eller e-mail.

Retningslinjer og normer for høreværn

7335_Paragraph_800px.jpg

PPE-forordningen 2016/425 har fra den 21. april 2018 erstatter den hidtidige retningslinje 86/686/EGW. Deraf resulterer væsentlige ændringer af klassificeringen af produkter på området personlige værnemidler. Det betyder at skadelig larm bliver anerkendt som irreversibel sundhedsfare af EU og høreværnprodukter bliver klassificeret i risiko-kategori III. For produkter af risiko-kategori III gælder specielle bestemmelser. Således er det i mange EU-medlemslande pligt at medarbejderne får en praktisk skoling i beskyttelsesudrustning af kategorie III af virksomheden. Fra den 21. april 2019 må producenter kun sælge høreværnprodukter iht. den nye PPE-forordning.

For høreværn gælder følgende europæiske normer:
EN 352-1: Kapselhøreværn
EN 352-2: Ørepropper
EN 352-3: Hjelmkapsler
EN 352-4: Niveauafhængige kapselhøreværn
EN 352-5: Kapselhøreværn med aktiv lydkompensation
EN 352-6: Kapselhøreværn med kommunikationsindretning
EN 352-7: Niveauafhængige dæmpende høreværn
EN 352-8: Audiokapselhøreværn til underholdningsformål (fx radio)
EN 458: Anbefalinger af valg, anvendelse, pleje og vedligeholdelse af høreværn

Hyppige spørgsmål til høreværn

Fra hvilken lydstyrke skal man have høreværn på?
Fra et dagligt larmekspositionsniveau på 85 dB hhv. et toplydniveau på 137 dB skal der anvendes høreværn. Til personer med bestående skader på det indvendige øre gælder iht. TRLV „Larm“: Høreværn skal konsekvent bæres fra dagligt ekspositionsniveau på 80 dB.

Op til hvilket lydniveau kan man anvende ørepropper?
Det afhænger af hvilken SNR-værdi (dæmpning) øreproppen har. En øreprop med en høj dæmpningsværdi kan med hensyntagen til korrrektionsværdien anvendes ved et højere lydniveau end en øreprop med en lavere dæmpningsværdi.

ER det anvendte høreværn godt nok til opgaven?
Der findes valgprogrammer til det egnede høreværn, der står til rådighed på CD eller på internettet. Man kan også bruge listen af testede høreværn, hvilken er vedhængt bilag II af DGUV regel 112-194 (ex BGR 194, til at vælge et egnet høreværn.

Hvilken reduktion af lyd giver høreværnet?
Nibeaureduktionen kan for ørepropper være 15-32 dB(A) og for kapselhøreværn19-28 dB(A).

Hvordan blev grænseværdierne fastlagt?
Fagkomiteen „Personlige værnemidler“ har genneført et ringforsøg for bestemte indholdstoffer med fire analyselaboratorier, derved blev der iht. forskrifter også anvendt forskellige certificeringsmetoder. Egnede analysemetoder og kvalitetskriterier blev fastlagt baserende på ringforsøgenes erfaringer. De enkelte grænseværdiers højde blev fastlagt vha. eksperthjælp fra  Berufsgenossenschaftlichen Institutes für Arbeitsschutz (BGIA) og med hensyntagen til teknikkens stand.

Har du spørgsmål? Ønsker du at få en PPE rådgivning?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

- Vi rådgiver dig individuelt
- Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu >