Adatvédelem

Állapot: 2018. május

Örülünk weboldalunk iránti érdeklodésének. Számunkra fontos az Ön magánszférájának védelme. A Hoffmann a vállalkozási felelosség szerves részének tekinti a rá bízott információk és adatok védelmét. Annak érdekében, hogy weboldalaink látogatása közben Ön biztonságban érezze magát, személyes adatainak kezelése során szigorúan betartjuk a törvényi rendelkezéseket és ezen a helyen részletesen szeretnénk tájékoztatni adatainak kezelésérol.

1. Ki felelos adataim kezeléséért?

1.1. A weboldal látogatása közben

Adatainak kezeléséért a weboldal látogatása közben a Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München felelos.

A Hoffmann SE adatvédelmi megbízottját postán a fent megadott címen, az adatvédelmi megbízott részére címezve és e-mailben éri el: dataprotection@hoffmann-group.com.

1.2. Szerzodés és szervizszolgáltatások teljesítésére

Az egyes szolgáltatásokat és ajánlatokat, amelyeket Önnek a weboldal bemutat, nem a Hoffmann SE, hanem a mindenkori szolgáltatásokért és ajánlatokért illetékes helyi Hoffmann vállalat kínálja fel. Amennyiben a Hoffmann Csoport helyi vállalatának szolgáltatásait és ajánlatait igénybe veszi a weboldalon keresztül (pl. megrendelés, szervizszolgáltatások, ügyfélszolgáltatás), a Hoffmann Csoport vállalata is felel az Ön személyes adatainak kezeléséért.
 
A fogyasztók megrendeléséért és szervizigényéért minden esetben a Hoffmann SE illetékes.
 
Az üzleti ügyfelek megrendeléseiért és szervizigényeiért a Hoffmann Csoportnak a mindenkori szállítási helyen lévo vállalata illetékes. Megrendelések esetén a mindenkori rendelési és szerzodéses dokumentumok eloírásai irányadók. Meghatározott telephelyre vonatkozó szolgáltatásokért és igényekért a Hoffmann Csoport helyi vállalata felel.
 
A teljes Hoffmann vállalatcsoport áttekintése, mindenkori helyi illetékességei, valamint a mindenkori adatvédelmi megbízott kapcsolattartói adatai itt tölthetok le. 
 
Annak érdekében, hogy lehetové tegyük Önnek a Hoffmann vállalatcsoport teljesítéseinek és szolgáltatásainak weboldalon keresztüli igénybevételét, a Hoffmann SE az Ön által megadott adatokat szükség esetén átadja a Hoffmann Csoport Ön számára illetékes vállalatának.
 

2. Mikor gyujt Önrol adatokat a Hoffmann?

Korlátozott tartalmú adatokat gyujtünk rendeléseinek átvételéhez, feldolgozásához vagy ahhoz, hogy igényeinek megfelelo ajánlatokat tehessünk Önnek. Anélkül is meglátogathatja weboldalainkat, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Technikai belépési adatokat ún. szerver naplófájlokban tárolunk, pl. a kért fájl nevét, a lekérés dátumát, idejét, az átvitt adatmennyiséget és az ajánlatkéro szolgáltatót. Ezek az adatok kizárólag az oldal zavartalan üzemeltetésének biztosítására és ajánlatunk tökéletesítésére kerülnek kiértékelésre. 
Személyes adatokat mindenekelott az Ön
 • webáruházi rendelésének keretében
 • az egyedi ügyfélbelépés regisztrálásakor
 • hírlevelünkre elofizetéskor
 • kapcsolattartói és szervizajánlati formanyomtatványon
 • e-mailben történo kapcsolatfelvételkor gyujtünk.  
A mindenkori beviteli urlapokon látható, hogy milyen adatokat gyujtünk. Az Ön által közölt adatokat a szerzodés ügyintézésére, a szolgáltatás végzésére és ajánlatkérésének feldolgozására használjuk.
 

3. Mire használják az adatokat a Hoffmann-nál? 

3.1. A szerződéses kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

A Hoffmann az Ön adatait azzal az igénnyel használja fel, hogy a lehető legjobb vásárlási és szolgáltatási élményt kínálja. Ennek körében felelősséggel bánunk személyes adataival. A Hoffmann SE és a Hoffmann Csoport vállalatai az Ön egyes adatait az alábbiakra használják: 

 • rendelésének ügyintézése
 • szervizigényeinek kezelése
 • hírlevelek e-mailben küldésére, amennyiben megrendeli azokat

amennyiben az Ön rendeléséért vagy szervizigényéért a Hoffmann valamely vállalata illetékes, adatait továbbítjuk az érintett Hoffmann vállalatnak.

A szerződés teljesítésére mi, ill. az illetékes Hoffmann vállalat az Ön adatait a kézbesítéssel megbízott kiszállító vállalatnak továbbítja, ha a megrendelt áruk szállításához szükséges. Aszerint, hogy melyik fizetési szolgáltatót választja Ön a rendelési folyamat közben, mi, ill. az illetékes Hoffmann vállalat a kifizetés ügyintézésére gyűjtött fizetési adatokat a fizetéssel megbízott hitelintézet és adott esetben az általunk megbízott fizetési szolgáltató, ill. kiválasztott fizetési szolgáltató részére továbbítjuk. A kiválasztott fizetési szolgáltatók ezeket az adatokat részben saját maguk gyűjtik, amennyiben Ön létrehoz náluk fiókot (pl. PayPallal fizetéskor). Ebben az esetben Önnek a rendelés során hozzáférési adataival be kell jelentkeznie a fizetési szolgáltatónál. Erre vonatkozóan a mindenkori fizetési szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata érvényes.

3.2. Az érdekek mérlegelése körében (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Az Ön adatait ezenkívül az érdekek mérlegelése alapján indokolt, általában gazdasági érdekek védelmére használjuk mi vagy használja harmadik fél, ennek körében azonban lehetőség szerint álnevesített vagy névtelenített adatokat kezelünk. Ez a következő célokra történik:

 • Az üzleti folyamatok hatékonyságának és jogbiztonságának ellenőrzése, tökéletesítése
 • Bonitásvizsgálatok
 • Szoltáltatások és termékek ellenőrzése, optimalizálása, továbbfejlesztése
 • Hirdetések közzététele (pl. postai hirdetés, re-targeting), piac- és közvélemény-kutatás
 • Jogi igények érvényesítése és védelme jogvitákban
 • Bűncselekmények felismerése, megakadályozása, feltárása
 • A biztonság és IT rendszereink üzemképességének garantálása

3.3. Az Ön beleegyezése alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Amennyiben Ön részünkre beleegyezését adta adatainak kezeléséhez, a mindenkori beleegyezés jelenti a beleegyezés körébe tartozó adatkezelés jogcímét. Ez elsodlegesen az Ön által megadott, telefonon vagy e-mailen keresztüli, reklám célú megkeresésekbe való beleegyezést érinti.

Beleegyezését bármikor, eloremeno hatállyal visszavonhatja. A hírlevélrol bármikor le lehet jelentkezni a fent megadott kapcsolattartói címre küldött üzenettel vagy a hírlevélben erre a célra beállított hivatkozás segítségével.

3.4. Jogi kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Különbözo jogszabályi kötelezettségek vonatkoznak ránk, pl. törvény által eloírt, üzleti dokumentumokra és exportjogi rendelkezésekre vonatkozó iratorzési kötelezettség.

4. Az Ön adatainak továbbítása

Amennyiben a jelen weboldal üzemeltetéséhez vagy a Hoffmann vállalatcsoport általi szolgáltatás teljesítéséhez külso szolgáltatót alkalmaznak (hosting-szolgáltató, csomagküldo szolgáltató stb.) vagy másik Hoffmann vállalat illetékes a kezelésért, az érintett vállalatok az Ön adatai közül csak azokhoz kapnak hozzáférést, amelyek a mindenkori feladatok és funkciók teljesítéséhez szükségesek.

Amennyiben ezek a szolgáltatók és a Hoffmann vállalatcsoport az Ön adatait az Európai Unión kívül kezelik, ez azt eredményezheti, hogy az Ön adatait olyan országnak adják át, amely nem kínálja ugyanazokat az adatvédelmi normákat, mint amelyeket az Európai Unió. Ebben az esetben mi biztosítjuk, hogy az Ön adatainak mindenkori címzettje szerzodésben vagy egyéb módon garantálja az Európai Unióval egyenértéku adatvédelmi szintet.
 

5. Hogyan használja a Hoffmann az Ön adatait postai hirdetésre?

A Hoffmann SE, ill. az Ön számára illetékes Hoffmann vállalat fenntartja magának a jogot, hogy az Ön adatait a törvényi rendelkezések keretében, az Ön beleegyezése nélkül is felhasználhassa közvetlen postai hirdetés céljára. Ez tartalmazza az adatok kiértékelését is (pl. törzsadatok, rendelési adatok, belépési adatok) annak érdekében, hogy meghatározzák az Ön termékeink és szolgáltatásaink iránti potenciális érdeklodését. A kiértékelés statisztikai eljárással történik, az érvényes ügyféladatok és az ügyfeleinken keresztül általánosan hozzáférheto információk felhasználásával. Az így kapott eredményeket arra használják, hogy Önt igényeinek megfeleloen, célirányosan megszólíthassák és releváns ajánlatokat adhassanak Önnek.
 

Önnek joga van bármikor megtiltani adatainak ilyen jellegu hirdetés céljaira történo kezelését. Ez a rendelkezés vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az összefüggésben áll az ilyen jellegu közvetlen hirdetéssel. Letiltását irányíthatja a fentnevezett kapcsolattartói címre, ill. a közvetlenül illetékes Hoffmann vállalathoz.

6. Mikor végez a Hoffmann bonitásvizsgálatot és scoringot? 

Amennyiben a Hoffmann SE, ill. az Önért illetékes Hoffmann vállalat eloteljesítést végez, pl. számlás vásárláskor, a vállalat fenntartja magának a jogot, hogy jogos érdekeinek védelmére azonosító és bonitási információkat szerezzen be erre szakosodott szolgáltató vállalatoktól (gazdasági információk), ill. hogy meghatározott fizetési módozatok elott bonitásvizsgálatot végezzen és annak eredményétol tegye függové további intézkedéseit. A bonitási felvilágosítás valószínuségi értékeket (score értékeket) tartalmaz, amelyeket tudományosan elismert, matematikai-statisztikai eljárások alapján számítanak ki és amelyek számításába többek között bekerülnek a címzetti adatok is. A kifizetés ellehetetlenülésének statisztikai valószínuségérol kapott információkat a szerzodéses jogviszony indokolásáról, teljesítésérol vagy befejezésérol szóló mérlegelt döntésre használjuk. Az Ön védendo érdekeit a törvényi rendelkezéseknek megfeleloen veszik figyelembe.
 
A Hoffmann SE, ill. a Hoffmann vállalat által megbízott gazdasági információs szervezetek áttekintése, továbbá adott esetben kiegészíto, specifikus tudnivalók a mindenkori vállalat általi adatkezelésrol itt találhatók.
 

7. Miért használ a weboldal cookiekat (sütiket)?

Annak érdekében, hogy weboldalunkat a látogató számára vonzóan alakíthassuk ki és bizonyos funkciók használatát lehetové tegyük, különbözo oldalakon úgynevezett cookiekat használunk. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyeket az Ön eszközére helyeznek. Az általunk felhasznált cookiek közül néhány a böngészo használatának befejezése, azaz böngészojének bezárása után törlésre kerül (ún. munkamenet cookiek). Más cookiek az Ön eszközén maradnak és lehetové teszik számunkra, hogy böngészojét a következo látogatás során újból felismerjük (állandó cookiek). Úgy is beállíthatja böngészojét, hogy tájékoztatást kapjon a cookiek beállításáról és egyenként dönthessen elfogadásukról, ill. meghatározott esetekben vagy teljesköruen letiltsa a cookiekat. A cookiek elutasítása esetén korlátozott lehet weboldalunk használhatósági foka.
 
A legtöbb internetes böngészot (lásd a böngészo menüjében lévo súgó funkciót) beállíthatja úgy, hogy ne fogadja el az új cookiekat, hogy üzenetet kapjon új cookie elhelyezésérol vagy az összes kapott cookiet kikapcsolhatja. Okostelefonon, táblagépen, továbbá más mobil és helyhez kötött készüléken a szükséges beállításokat a mindenkori kezelési útmutatóban olvashatja el. 
Azt ajánljuk, hogy teljesköruen engedje bekapcsolni a cookie funkciókat, ugyanis kizárólag cookiek segítségével tökéletesíthetjük tovább weboldalainkat az Ön igényeihez. Cookiejaink nem tárolnak olyan érzékeny adatokat, mint pl. jelszavak, bankkártya adatok, ill. egyéb hasonlók. A cookiek nem károsítják készülékét és nem tartalmaznak vírusokat.
 
Ha az elektronikus kommunikáció folytatására vagy meghatározott, Ön által igényelt funkciók rendelkezésre bocsátását szolgáló cookiek (pl. idojárási információk megkérdezése) szükségesek, azokat a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetojének jogos érdeke fuzodik a cookiek tárolására, szolgáltatásai technikailag hibátlan és optimalizált rendelkezésre bocsátásának céljára. Amennyiben más cookiekat (pl. az Ön böngészo viselkedésének elemzésére szolgáló cookiek tárolnak), ezeket a jelen adatvédelmi nyilatkozat külön kezeli.
 

8. Végez-e a Hoffmann re-targetinget?

8.1. Re-Targeting Criteo

Weboldalunk hirdetési célokra cookiekat/hirdetési azonosítókat használ. Ezáltal hirdetésünket olyan látogatóknak mutathatjuk meg partner-weboldalakon, applikációkon és e-mailekben, akik érdeklodnek termékeink iránt. Re-targeting technológiákat cookiek vagy hirdetési azonosítók használnak és a hirdetést az Ön korábbi böngészo viselkedése alapján jelenítik meg. Az ilyen érdekalapú hirdetés letiltására kérjük, keresse fel a következo weboldalakat:
 
Az olyan információkat, mint pl. az Ön weboldalunkra vagy CRM rendszerünkbe bejelentkezo felhasználói információjából nyert technikai azonosítókat megbízható hirdetopartnerekkel cseréljük ki. Ezáltal az Ön eszközei és/vagy környezetei összekapcsolódnak és összefüggo használati tapasztalatot kínálnak fel az Ön által használt eszközökkel és környezetekkel. További részleteket az összekapcsolási képességekrol az adatvédelmi irányelv tartalmaz, amelyet Ön a fentnevezett felületen vagy az alábbi magyarázatokban talál.
 
A Criteo adatvédelmi politikája: http://www.criteo.com/de/privacy
 
A Criteo a tárolást a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján végzi. A Hoffmann-nak jogos érdeke fuzodik ahhoz, hogy felhasználóra szabott információkat jelenítsen meg a felhasználói szempontból releváns hirdetés háttere elott.  
 

8.2. Re-Targeting Peerius

Ezen a weboldalon a Peerius Ltd. technológiáival (http://www.peerius.com) marketing- és optimalizáló célú adatokat tárolnak. Az ilyen adatok lehetové teszik számunkra, hogy internetes oldalainkat célirányosan igazítsuk az Ön érdeklodéséhez és személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. Mindez az Ön felhasználói viselkedésének elemzésével és azon termékek alapján történik, amelyek iránt áruházunkban korábban érdeklodött. Erre a célra eltároljuk az Ön e-mail címét. Más személyes adatot ebben a körben nem tárolunk. Harmadik feleknek nem adjuk át az adatokat. Az adatokat ún. cookiek segítségével gyujtjük. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépén vagy mobilkészülékén tárolnak. A cookiek lehetové teszik számunkra, hogy az Ön böngészojét weboldalunk következo látogatásakor felismerje. Ha nem kívánja használni az Önre szabott weboldal szolgáltatásait, törölje weboldalunk látogatása után az Önnél tárolt cookiekat vagy beállíthatja internetes böngészojét úgy, hogy egyáltalán ne lehessen cookiet beállítani az Ön számítógépére.
 
A Peerius adatvédelmi politikája: https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/
 
A Peerius általi tárolás a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A Hoffmann-nak jogos érdeke fuzodik ahhoz, hogy felhasználóra szabott információkat jelenítsen meg a felhasználói szempontból releváns hirdetés és szolgáltatás háttere elott.
 

9. Milyen webelemzo szolgáltatásokat és mire használ a Hoffmann?

9.1. A Google (Universal) Analytics webelemzo szolgáltatása

A weblap Google (Universal) Analytics-et használ, amely a Google Ireland Limited (www.google.de) webelemzo szolgáltatása. A Google (Universal) Analytics olyan módszereket használ, amelyek lehetové teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését, pl. ún. cookiekkal, amelyek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok. A weboldal Ön általi használatáról létrejött információk az USA-ban a Google szerverére kerülnek és ott tárolják oket. Az IP-névtelenítésnek a weboldalon aktiválásával az IP-címet átadás elott az Európai Unió tagállamain belül, valamint az Európai Gazdasági Térségrol szóló egyezmény más szerzodo államaiban lerövidítik. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google amerikai szerverére és ott rövidítik le. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészojérol közvetített, névtelenített IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.
 
Ön megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weblap Ön általi használatáról szóló adatok gyujtését (az Ön IP-címét is beleértve) a Google részére, továbbá az adatok Google általi feldolgozást úgy, hogy a következo hivatkozással elérheto böngészo plugint letölti és feltelepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
A böngészo plugin alternatívájaként kattinthat erre a hivatkozásra, hogy a jövoben megakadályozza a Google Analytics általi adatgyujtést ezen a weboldalon. Ilyenkor opt-out cookie kerül az Ön eszközére. Ha törli a cookiekat, újból rá kell kattintania a hivatkozásra.
 
A Google-Analytics cookiek tárolása a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A Hoffmann-nak jogos érdeke fuzodik a felhasználói viselkedés elemzéséhez webes ajánlata és hirdetése optimalizálása céljából.
 

9.2. Az econda webelemzo szolgáltatása

Ezen a weboldalon az econda GmbH (www.econda.de) technológiáival történik adatgyujtés és adattárolás, amelyek alapján álnevek felhasználásával készítenek felhasználói profilokat. A felhasználói profilok a látogatói viselkedés elemzésére szolgálnak és ajánlatunk tökéletesítésére, igénynek megfelelo kialakítására értékelik ki. Ehhez cookiek használhatók. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyek az oldal látogatójának eszközére kerülnek és lehetové teszik weboldalunk következo látogatásakor a felismerést. Az álnevesített felhasználói profilokat kifejezett külön beleegyezés nélkül nem kapcsolják össze az álnév viselojének személyes adataival. Az adatgyujtést és adattárolást eloremeno hatállyal bármikor letilthatja a következo hivatkozásra kattintással: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
 
Letiltása után opt-out cookie kerül az Ön eszközére. Ha törli a cookiekat, újból rá kell kattintania a hivatkozásra.
 
Az econda cookiek tárolása a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A Hoffmann-nak jogos érdeke fuzodik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, hogy ajánlatát az igényeknek megfeleloen alakíthassa ki.
 

9.3. A Peerius Ltd. webelemzo szolgáltatása

Ezen a weboldalon a Peerius Ltd (http://www.peerius.com) technológiájával marketing- és optimalizáló célú adatokat tárolnak. Az ilyen adatok lehetové teszik számunkra, hogy internetes oldalainkat még célirányosabban igazítsuk az Ön érdeklodéséhez és személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. Mindez az Ön felhasználói viselkedésének elemzésével és azon termékek alapján történik, amelyek iránt áruházunkban korábban érdeklodött.
 
Az elemzés ún. cookiek segítségével történik. A cookiek lehetové teszik számunkra, hogy az Ön böngészojét weboldalunk következo látogatásakor felismerje. A felhasználói profilokat kizárólag álnévvel hozzák létre és nem kapcsolják össze az Ön személyes adataival.
 
Ha nem kívánja használni az Önre szabott weboldal szolgáltatásait, törölje weboldalunk látogatása után az Önnél tárolt cookiekat vagy beállíthatja internetes böngészojét úgy, hogy egyáltalán ne lehessen cookiet beállítani az Ön számítógépére.
 
A Peerius cookiek tárolása a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A Hoffmann-nak jogos érdeke fuzodik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, hogy ajánlatát az igényeknek megfeleloen alakíthassa ki. 
 

9.4. A Dynatrace és a Dynamic Yield egyéb webelemzo szolgáltatásai 

Ezen a weboldalon a Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) és a Dynamic Yield GmbH (https://www.dynamicyield.com/de) technológiájával történik adatgyujtés és adattárolás, amelyekbol álnevek felhasználásával készítenek felhasználói profilokat. A felhasználói profilok a látogatói viselkedés elemzésére szolgálnak és ajánlatunk tökéletesítésére, igénynek megfelelo kialakítására értékelik ki. Ehhez cookiek is használhatók. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyek az oldal látogatójának eszközére kerülnek és lehetové teszik weboldalunk következo látogatásakor a felismerést. Az álnevesített felhasználói profilokat kifejezett külön beleegyezés nélkül nem kapcsolják össze az álnév viselojének személyes adataival.
 
A Dynatrace és a Dynamic Yield általi tárolás a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A Hoffmann-nak jogos érdeke fuzodik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, hogy ajánlatát az igényeknek megfeleloen alakíthassa ki. 
 

10. Mire használunk afflinet követo cookiekat?

Weboldalunkra az affili.net afflinet követo cookieait állítjuk be és a partnerweboldalakon keresztüli látogatók és vásárlások korrekt gyujtésére használjuk. Az Affilinet követo cookiek semmilyen személyes adatot nem tárolnak. Azonban gyujtik a közvetíto partner azonosító számát, valamint az Ön által kattintott hirdetoeszköz azonosító számát. Ezeket az információkat a weboldal-partnerünk és a közöttünk folyó fizetés ügyintézésére használjuk. A partner-azonosítószám vásárláskor a közvetíto partner részére fizetendo jutalék hozzárendelésére szolgál. További információk itt találhatók: https://www.affili.net/de/knowledge-zone/ueber-cookies 
 

11. Mikor törlik az Ön adatait?

A szerzodés teljesköru lebonyolítása vagy az Ön vevoi profiljának törlése után letiltják adatait a további felhasználástól, majd az adó- és kereskedelmi jogi megorzési határido lejárata után törlik, amennyiben Ön nem egyezik bele kifejezetten adatainak további használatába vagy fenntartjuk magunknak a a törvény által biztosított, azon túli adatfelhasználás jogát, amelyrol a jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat. Ügyfélfiókja bármikor törölheto a fent megadott kapcsolattartói címe küldött kötetlen szövegu üzenettel vagy az ügyfélfiókban erre a célra beállított hivatkozás segítségével.
 

12. Milyen adatvédelmi jogai vannak Önnek?

Önnek joga van a Hoffmann SE-tól és a Hoffmann vállalat csoportjaitól a mindenkori jogszabályi feltételek szerint tájékoztatást kapni (GDPR 15. cikk), helyesbítést kérni (GDPR 16. cikk), törlést kérni (GDPR 17. cikk), a kezelés korlátozását kérni (GDPR 18. cikk), valamint az adatátadást letiltani (GDPR 20. cikk). Ezenkívül panasztételi joga van az adatvédelmi felügyelo hatóságnál (GDPR 77. cikk).
 
Amennyiben a Hoffmann SE vagy a Hoffmann vállalatcsoport részére beleegyezését adta, eloremeno hatállyal, e-mailben, faxon vagy levélben bármikor visszavonhatja azt. A Ön számára illetékes Hoffmann vállalat elérési adatait itt találja.
Amennyiben a Hoffmann SE és a Hoffmann vállalat az Ön adatait érdekmérlegelés alapján kezeli, Ön megtilthatja az adatok kezelését. Ha megtiltja, adatait nem fogják a továbbiakban kezelni, kivéve, ha a felelos vállalat kötelezo ereju indoklást igazol az adatkezelésre, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait, vagy az adatkezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlásra vagy védelmére szolgál.