Ons winspel voor het voetbalhoogtepunt van 2024

Doe nu mee aan de Hoffmann EK Poule en maak kans op fantastische prijzen!

Voorspel, juich en win! Daag je vrienden en collega's uit in een spannende voorspellingswedstrijd en scoor geweldige beloningen.

Met 51 wedstrijden in totaal zijn er volop kansen om punten te verzamelen. Voorspel de uitslagen van de voorrondes en ontdek welke teams doorstromen naar de achtste finales, kwartfinales, halve finales en de grote finale. Deel jouw voorspellingen en kies je persoonlijke favoriet voor de titel.

Doe mee en maak elke wedstrijd nog spannender!

De volgende prijzen wachten op de 15 beste spelers:

 1. Prijs: Alcantara gereedschapswagen
 2. Prijs: Montage gereedschapsset
 3. Prijs: Montage gereedschapsset
 4. Prijs: Montage gereedschapsset
 5. Prijs: Accuboormachine
 6. Prijs: Accuboormachine
 7. Prijs: Dopsleutelassortiment 1/4 inch vierkant 41-delig SD
 8. Prijs: Dopsleutelassortiment 1/4 inch vierkant 41-delig SD
 9. Prijs: Dopsleutelassortiment 1/4 inch vierkant 41-delig SD
 10. Prijs: Bläkläder tas
 11. Prijs: Bläkläder tas
 12. Prijs: GARANT softshell jas
 13. Prijs: GARANT softshell jas
 14. Prijs: GARANT ligstoel
 15. Prijs: GARANT ligstoel

Deelnamevoorwaarden en mededeling gegevensbescherming voor wedstrijden

 • Deelnamevoorwaarden van Hoffmann SE

  Deelnamevoorwaarden en gegevensbescherming voor wedstrijden

  Voorspellingsspel voor het Europees Kampioenschap

  Deelname aan de wedstrijd van Hoffmann SE is uitsluitend onderworpen aan deze deelnamevoorwaarden van Hoffmann SE en NewClicks UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG.

  De wedstrijd heeft betrekking op de door Hoffmann SE geëxploiteerde voetbalweddenschappen voor het Europees kampioenschap op kick4tools.hoffmann-group.com. Tippspielanbieter ist NewClicks UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG in D-47495 Rheinberg. Die Teilnahmebedingungen der NewClicks UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG finden Sie im unteren Abschnitt.

  1. Deelnamevoorwaarden en tijdsperiode

  Personen van 18 jaar of ouder uit een van de deelnemende landen (Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Italië, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland) komen in aanmerking voor deelname. Werknemers van de Hoffmann Group en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Iedereen kan slechts één keer deelnemen.

  De voorspellingswedstrijd begint op 1 mei 2024 en eindigt na de finale van het Europees Kampioenschap 2024.

  2. Registratie voor de wedstrijd

  Deelname aan het voorspellingsspel vindt plaats door registratie van de deelnemersgegevens op kick4tools.hoffmanngroup.com en door het invoeren van de persoonlijke resultaatstips voor elke wedstrijddag.

  Als onderdeel van het registratieproces ontvangt de gebruiker een bevestiging van de registratie per e-mail op het opgegeven e-mailadres. De registratie is voltooid wanneer het registratieformulier wordt verzonden.

  De deelnemer verzekert dat de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt, waarheidsgetrouw en correct zijn.

  Er bestaat geen recht op registratie. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar wachtwoord. In het geval van misbruik van het wachtwoord door derden, moeten de operators onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gesteld.

  De naam van de speler wordt weergegeven in de ranglijst en is dus publiekelijk zichtbaar. Deelnemers kunnen ook optionele informatie publiceren op hun spelersprofiel.

  3. Prijzen en bepaling van de winnaars

  1e plaats: Alcantara gereedschapswagen
  2e plaats: Montagegereedschapsset
  3e plaats: Montagegereedschapsset
  4e plaats: Montagegereedschapsset
  5de plaats: Accuboormachine
  6de plaats: Accuboormachine
  7de plaats: Dopsleutelassortiment ¼ inch vierkant 41-delig
  8e plaats: Dopsleutelassortiment ¼ inch vierkant 41-delig
  9e plaats: Dopsleutelassortiment ¼ inch vierkant 41-delig
  10e plaats: Blåkläder reistas
  11de plaats: Blåkläder reistas
  12e plaats: GARANT softshell jas
  13de plaats: GARANT softshell jas
  14de plaats: GARANT ligstoel
  15e plaats: GARANT ligstoel

  De punten van de individuele deelnemers worden aan het einde van de deelnameperiode opgeteld en gepresenteerd in een klassement. De plaatsen 1 tot en met 15 worden toegekend in aflopende volgorde op basis van het hoogste aantal punten. Bij gelijke stand wordt het eindklassement bepaald door een willekeurige trekking. De door Hoffmann SE vastgestelde gegevens zijn doorslaggevend.

  4. Toezending van de prijs

  De winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd om hun adres op te geven zodat de prijs naar hen opgestuurd kan worden. Als de winnaars niet binnen 14 dagen na verzending van de e-mail reageren, vervalt hun aanspraak op de prijs. De prijs wordt uiterlijk 40 dagen na de bekendmaking van de winnaars per post verzonden via Hoffmann SE en uitsluitend naar afleveradressen in de deelnemende landen. Ruilen, contante betaling of overdracht aan derden zijn uitgesloten.

  5. Verplichtingen van de deelnemer

  De deelnemer verplicht zich om zich te houden aan de ethische en algemeen aanvaarde regels voor interactie op internet en aan onze netiquette.

  Een open, respectvolle en beleefde interactie tussen spelers is gewenst in het voorspellingsspel. Beledigingen, verbaal geweld, laster en bedreigingen aan het adres van andere deelnemers, het supportteam of derden zijn ten strengste verboden. Wanneer je je registreert, moet je een niet-oordelende spelersnaam kiezen. Racistische, lasterlijke, beledigende, seksistische, geweld verheerlijkende en auteursrechtelijk beschermde gebruikersnamen kunnen zonder commentaar worden geblokkeerd of verwijderd.

  De algemene spelregels zijn van toepassing, die te vinden zijn op kick4tools.hoffmann-group.com in de sectie “Spelregels”. Deze worden uitdrukkelijk geaccepteerd door alle deelnemers bij registratie en gebruik. Deelnemers worden op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen in de regels op de website of per e-mail.

  Het voorspellingsspel mag niet oneigenlijk worden gebruikt, in het bijzonder:

  - er mag geen informatie met een illegale of immorele inhoud worden doorgegeven of geplaatst en er mag niet naar dergelijke informatie worden verwezen. Dit geldt in het bijzonder voor informatie die aanzet tot haat in de zin van § 130, 130a en 131 van het Duitse wetboek van strafrecht (StGB), die aanzet tot strafbare feiten of die geweld verheerlijkt of bagatelliseert, die seksueel aanstootgevend is, die pornografisch is in de zin van § 184 StGB, die de goede zeden van kinderen of jongeren ernstig in gevaar kan brengen of hun welzijn kan schaden, of die de reputatie van de Hoffmann Group kan schaden. De bepalingen van het Interstatelijk Verdrag ter Bescherming van Minderjarigen en de Jeugdbeschermingswet moeten worden nageleefd.

  - De nationale en internationale auteurs- en handelsmerkrechten, octrooirechten, naam- en etiketteringsrechten evenals andere industriële eigendomsrechten en persoonlijke rechten van derden moeten worden nageleefd. Bij herhaaldelijk of ernstig plichtsverzuim is Hoffmann SE gerechtigd om de deelnemer permanent uit te sluiten van deelname aan het voorspellingsspel.

  De deelnemer is verantwoordelijk voor alle inhoud, zoals afbeeldingen of teksten, die via zijn toegangscode wordt verspreid. Er vindt geen algemene bewaking of controle van deze inhoud door Hoffmann SE plaats.

  De deelnemer vrijwaart Hoffmann SE voor alle aanspraken van derden in verband met het voorspellingsspel, die gebaseerd zijn op een onrechtmatig gebruik van de verstrekte informatie, diensten en gegevens of met toestemming van de deelnemer, of die met name voortvloeien uit geschillen over gegevensbescherming, auteursrecht of andere juridische geschillen in verband met het gebruik van het voorspellingsspel. Indien de deelnemer herkent of moet herkennen dat een dergelijke inbreuk dreigt, is hij verplicht Hoffmann SE hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  6. Aansprakelijkheid

  Hoffmann SE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie en gegevens die in het voorspellingsspel ter beschikking worden gesteld - in het bijzonder spelinhoud, tips, berekende punten, klassementen of winsten. Dit geldt ook voor de inhoud van alle andere websites waarnaar deze website direct of indirect via links verwijst. Hoffmann SE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Hoffmann SE is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van verlies van gebruik of gegevensverlies in verband met het gebruik van documenten of informatie of de levering van diensten die toegankelijk zijn op deze website.

  Hoffmann SE is onbeperkt aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid als gevolg van nalatig of opzettelijk plichtsverzuim, evenals voor schade die valt onder de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor opzettelijke of grove nalatige schendingen van het contract, schending van de garantie, bedrieglijk opzet of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten.

  Een garantie van beschikbaarheid van de inhoud en aanbiedingen op de website kan niet worden gegarandeerd of geclaimd. Dit geldt ook voor schade die voortvloeit uit onbevoegd of onjuist gebruik van de wachtwoordbeveiligde login van een gebruiker. Ook voor fouten in het aanbod wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er bestaat geen recht op rectificatie in geval van fouten, gegevensverlies of correcties van resultaten, punten, tips, klassementen of andere inhoud.

  7. Slotbepalingen

  De deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht.

  Hoffmann SE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wedstrijden zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te annuleren of de opzet of bijzondere voorwaarden te wijzigen.

  Als een of meer bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, of als deze overeenkomst een maas in de wet bevat, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

  Door deel te nemen aan een wedstrijd erkent de deelnemer uitdrukkelijk deze deelnamevoorwaarden.

 • Deelnamevoorwaarden van NewClicks UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

  Deelnamevoorwaarden van NewClicks UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

  De exploitant (Hoffmann SE) van dit gokspel is verantwoordelijk voor alle inhoud, inclusief individuele deelnamevoorwaarden en prijzen. De ontwikkelaar en distributeur van dit spel - NewClicks UG [haftungsbeschränkt] & Co. KG - is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het voorspellingsspel.

  Je moet je registreren om deel te nemen aan de wedstrijd. Je registratiegegevens zijn onderworpen aan de gegevensbeschermingsregels van de exploitant. Om veiligheidsredenen is je registratieaccount beveiligd met een wachtwoord. Zorg ervoor dat het wachtwoord van je gebruikersaccount niet toegankelijk is voor derden! De exploitant is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die gebruikmaken van het wachtwoord of de gebruikersaccount.

  De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden elektronisch verwerkt ten behoeve van de wedstrijd en opgeslagen totdat ze worden geannuleerd. Door zich in te schrijven voor deze wedstrijd gaat de deelnemer ermee akkoord dat de exploitant zijn naam openbaar maakt.

  De exploitant verzamelt persoonlijke gegevens wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt. Alle vrijwillig verstrekte informatie wordt opgeslagen totdat deze wordt geannuleerd. In het geval van misbruik van gegevens door de exploitant is er geen mogelijkheid tot verhaal tegen de verkoopmaatschappij - NewClicks UG [haftungsbeschränkt] & Co. KG - of de licentiegever van dit spel. Claims zijn uitsluitend gericht aan de exploitant van dit spel. In het geval van een overtreding is het niet mogelijk om de ontwikkelaar of het distributiebedrijf van dit spel - NewClicks UG [haftungsbeschränkt] & Co. KG - hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Claims zijn uitsluitend gericht aan de exploitant van dit spel.

  Juridisch beroep is uitgesloten.

 • Verklaring gegevensbescherming voor het EK Kick voorspellingsspel

  Verklaring gegevensbescherming voor het EK Kick voorspellingsspel

  Verklaring gegevensbescherming voor de wedstrijd in het kader van het EK-Kick voorspellingsspel als aanvulling op de algemene verklaring gegevensbescherming van Hoffmann SE op: https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hnl/hoffmann-group/gegevensbescherming/e/120372/.

  Hieronder informeren wij u welke gegevens wij bij deelname aan onze wedstrijd op kick4tools.hoffmann-group.com en op welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens aanspraak kunt maken.

  1. Verantwoordelijke en contactpersoon

  Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens wanneer je deelneemt aan de wedstrijd in de zin van de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

  U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Hoffmann SE per post op het bovenstaande adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, en per e-mail op:dataprotection@hoffmann-group.com .

  2. Verwerking van uw gegevens

  2.1 Toegang tot de website

  Wij slaan technische toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt uitsluitend in het garanderen van een probleemloze werking van de website en het verbeteren van ons aanbod. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als de gebruiker van de website deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij een aanvraag of registratie of via de browserinstellingen.

  2.2 Registratie in de EK voorspellingstool

  Voor de registratie voor de voorspellingsronde worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld wanneer een gebruikersaccount in de voorspellingsronde voor het Europees kampioenschap wordt aangemaakt:

  • Stamgegevens (achternaam, voornaam)
   Communicatiegegevens (e-mailadres)
   Gebruikersgegevens (naam speler)

  2.3 Verzending van de prijzen

  We verwerken de volgende persoonlijke gegevens om u op de hoogte te stellen van de prijs en om u de prijs toe te sturen:

  • E-mailadres
  • Voor- en achternaam
  • Postadres

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens onder 2.2. en 2.3. is Art. 6 para. 1 b) GDPR, d.w.z. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, in dit geval de deelnamevoorwaarden.

  2.4 Realisatie van het voorspellingsspel

  Uw gebruikersgegevens, zoals voorspellingsronde en naam van de voorspeller, worden verzameld en verwerkt om de voorspellingsronde te organiseren en de winnaars te bepalen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) GDPR (deelnamevoorwaarden).

  2.5 Openbaar beschikbare gegevens

  Voor het maken van een ranglijst van deelnemers wordt de naam van de speler in de ranglijst gepubliceerd. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR (deelnamevoorwaarden).

  Daarnaast kun je optioneel verdere persoonlijke gegevens van je spelersprofiel publiceren ten behoeve van een uitgebreide uitwisseling met andere deelnemers.

  De optionele informatie omvat onder andere:

  • E-mailadres
  • Voornaam en achternaam
  • Weddenschappen

  Je kunt zien welke andere gegevens je kunt publiceren in de instellingen van je gebruikersaccount. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de instellingen in uw gebruikersaccount dienovereenkomstig aan te passen.

  2.6 Contact opnemen

  U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier. In deze context verwerken wij gegevens uitsluitend om met u te communiceren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. b GDPR. De gegevens die wij verzamelen via het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw vraag volledig is verwerkt, tenzij wij uw vraag nog nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

  3. Abonnement op de nieuwsbrief

  U hebt de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief, waarin we u regelmatig informeren over promoties. Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure, d.w.z. wij sturen u de nieuwsbrief alleen per e-mail als u in onze kennisgevingse-mail door te klikken op een link bevestigt dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Als u uw e-mailadres bevestigt, bewaren wij uw e-mailadres, het tijdstip van registratie en het IP-adres dat voor de registratie is gebruikt, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het enige doel van deze opslag is om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen en om uw registratie te kunnen bewijzen.
  U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Een overeenkomstige afmeldlink vindt u in elke nieuwsbrief. Een bericht naar de hierboven of in de nieuwsbrief vermelde contactgegevens (bijv. per e-mail) is hiervoor voldoende. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

  4. Openbaarmaking van uw gegevens

  Als Hoffmann SE of een bedrijf van de Hoffmann Group externe dienstverleners inschakelt om diensten te verlenen (hostingproviders, dienstverleners voor verzending, enz.) of als een ander bedrijf van de Hoffmann Group verantwoordelijk is voor de verwerking, hebben de betreffende bedrijven alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om hun respectieve taken en functies uit te voeren. De externe dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven.

  Voor de organisatie van de voorspellingsronde gebruiken wij de dienstverlener NewClicks UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG om de voorspellingsronde te organiseren. De samenwerking met NewClicks UG & Co. KG vindt plaats in het kader van orderverwerking conform art. 28 GDPR. Dit betekent dat de dienstverlener contractueel gebonden is aan onze instructies en passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de rechten van de betrokkenen te beschermen. Meer informatie over gegevensverwerking door NewClicks UG & Co. KG vindt u onderaan dit privacybeleid.

  Als deze dienstverleners en bedrijven van de Hoffmann Group uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, kan dit ertoe leiden dat uw gegevens worden doorgegeven aan een land dat niet dezelfde normen voor gegevensbescherming biedt als de Europese Unie. In dit geval zorgen wij ervoor dat de respectieve ontvangers van uw gegevens contractueel of anderszins een niveau van gegevensbescherming garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie.

  5. Waarom gebruikt deze website cookies?

  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

  De meeste webbrowsers (zie Help-functie in de menubalk van uw browser) kunt u zo instellen dat ze geen nieuwe cookies accepteren, dat u een melding krijgt dat er een nieuwe cookie is geplaatst of dat alle ontvangen cookies worden uitgeschakeld. Voor smartphones, tablets en andere mobiele en vaste apparaten kunt u de benodigde instellingen vinden in de respectievelijke gebruiksaanwijzingen. We raden u echter aan om de cookiefuncties volledig ingeschakeld te laten, omdat het alleen met cookies mogelijk is om onze websites verder te verbeteren voor uw behoeften. Onze cookies slaan geen gevoelige gegevens op zoals wachtwoorden en dergelijke. Ze veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen.

  Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. taalinstellingen) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

  6. Welke statistiek- en marketingcookies worden gebruikt?

  Als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van statistische (analyse) en personalisatie (marketing) cookies, worden de volgende cookies verzameld, opgeslagen en geëvalueerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

  6.1. Google Fonts

  We gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypen weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

  Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

  Door de verbinding met Google, die tot stand komt wanneer u onze website oproept, kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden. Google biedt onder
  https://adssettings.google.com/authenticated
  https://policies.google.com/privacy
  meer informatie aan, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

  6.2. AddThis

  Op onze website gebruiken we plugins van de AddThis-service, die wordt beheerd door AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, VS (“AddThis”). AddThis biedt hulpmiddelen voor het maken en ontwerpen van websites websites (www.addthis.com), die bedoeld zijn om het voor websitebezoekers gemakkelijker te maken om de huidige pagina per e-mail of in sociale netwerken met andere internetgebruikers te delen. U kunt de plugins herkennen aan de knoppen “Tweet”, “E-Mail”, “LinkedIn” en “g+1” die op delen van onze website zijn geïntegreerd. AddThis biedt ook hulpmiddelen voor websitebeheerders om het gebruik van hun eigen website te helpen analyseren en verbeteren of om een directe benadering van de gebruiker mogelijk te maken. AddThis maakt ook gebruik van cookies en web beacons (kleine grafische afbeeldingen, “tracking pixels”, die registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk maken). Wanneer u een AddThis-plugin gebruikt, maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de AddThis-servers en, indien van toepassing, het geselecteerde sociale netwerk. De daarbij gegenereerde gegevens (zoals tijd van gebruik of browsertaal) worden naar AddThis verzonden en daar verwerkt. Als u inhoud van onze website naar sociale netwerken stuurt, kan er een verbinding tot stand worden gebracht tussen uw bezoek aan de website en uw gebruikersprofiel op het betreffende sociale netwerk.

  Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door AddThis vindt u op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
  Wij verwerken de betreffende gegevens niet en geven deze ook niet door aan derden. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens door AddThis te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een opt-out-cookie in te stellen. Ga hiervoor naar http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

  7. Wanneer worden uw gegevens verwijderd?

  Alle gebruikersgerelateerde gegevens worden 30 dagen na afloop van de wedstrijd verwijderd, met uitzondering van de gegevens van de winnaars. De gegevens van de winnaars worden geblokkeerd voor verder gebruik nadat de overeenkomst volledig is verwerkt en verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswetgeving, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover informatie wordt verstrekt in dit privacybeleid.

  U kunt uw gebruikersaccount op elk gewenst moment verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is een informeel bericht sturen, bijvoorbeeld per e-mail naar de hierboven beschreven contactoptie.

  8. Welke rechten inzake gegevensbescherming heeft u?

  U hebt het recht op toegang (art. 15 GDPR), het recht op rectificatie (art. 16 GDPR), het recht op wissing (art. 17 GDPR), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR) jegens Hoffmann SE onder de respectievelijke wettelijke vereisten. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 GDPR).

  Als u Hoffmann SE uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde per e-mail, fax of brief aan de bovengenoemde contactgegevens herroepen met werking voor de toekomst.

  Als Hoffmann SE uw gegevens verwerkt op basis van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Als u bezwaar maakt, worden uw gegevens niet langer verwerkt, tenzij Hoffmann SE dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Alle wedstrijden in één oogopslag

Maak je klaar om te juichen met onze opvallende muurkalender! Deze kalender bevat alle groepen, wedstrijden, locaties en aftraptijden, en biedt volop ruimte om de resultaten bij te houden.
Zo mis je nooit een wedstrijd en kun je je team op hun weg naar de finale volgen. Een onmisbaar item voor elke voetbalfan!

EK 2024 speelschema (PDF)

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen