• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.

Pro bezpečný průběh práce a rychlé trasování kontaktů v souladu s ochranou údajů

Digitální řešení pro dodržování odstupu a trasování infekčních řetězců

“Nová normalita” na pracovišti i přes koronavirus

Společně s naším silným partnerem a poskytovatelem technologie lokalizace v reálném čase KINEXON vám nabízíme digitální řešení SafeZone: Zjistěte, jak se tato oceněná technologie používá během pracovních procesů v nejrůznějších oblastech. Zabraňte pomocí tohoto produktu nejen kritickým kontaktům, ale v případě hlášení infekce identifikujte možné nakažené osoby.

Pro zajištění plynulého provozu jsou pro váš podnik nezbytné dva body: Ochrana zaměstnanců a procesní bezpečnost.

“Made in Germany” – první do průmyslu vhodná nositelná elektronika k ochraně zaměstnanců a procesů.

KINEXON SafeZone není aplikace – základem nového řešení je KINEXON SafeTag, malá a lehká nositelná elektronika např. pro zápěstí. Díky ní je možné jednoduše dodržovat pravidla odstupu mezi zaměstnanci. Dále můžete pomocí příslušného softwaru dlouhodobě chránit své provozní procesy, pokud se ve vašem podniku přeci jen vyskytne infekce. Tyto údaje jsou přesné, ihned k využití a samozřejmě v souladu s ochranou údajů.

SafeTag měří jednou za sekundu spolehlivě odstupy mezi jednotlivými uživateli. Existují různé možnosti upevnění, například na zápěstí jako náramek, nebo pomocí svorky či poutka na pouzdru s průkazem. Každý zaměstnanec si tak může zvolit svůj osobní způsob nošení a bez překážky pracovat.

Ať už v kanceláři, ve výrobě nebo při akcích: V závislosti na pracovním prostředí jsou individuální také nároky na řešení. V rámci softwaru aplikace SafeZone můžete definovat různé výstražné profily. Jedná se například o profily alarmu v rámci malé pracovní skupiny, nastavení odstupu u několika skupin nebo také různá nastavení jako například trvalý alarm nebo klidové zóny pro již chráněné oblasti (deaktivace alarmu).

Rozšíření ochrany zaměstnanců o trasování kontaktů

SafeTag je možné rozšířit také o software trasování. Můžete tak ukládat relevantní údaje o kritických kontaktech a sledovat je v souladu s ochranou údajů svým závodním lékařem nebo závodní radou. Možné nakažené osoby je tak možné v případě hlášení infekce identifikovat v krátké době.
Další informace o trasování kontaktů viz příslušná brožura v anglickém jazyce (PDF) a v německém jazyce (PDF)

Výstraha při nedodržení odstupu

K omezení rozšíření COVIDU-19 má podle názoru vlád, odborníků a svazů nejvyšší prioritu regulace odstupů. Při použití KINEXON SafeZone nosí zaměstnanci malou nositelnou elektroniku o hmotnosti 15 g, která je varuje dříve, než se osobní kontakty stanou infekčně kritické.

 • Akustické a optické výstražné signály.
 • Konfigurovatelné výstražné profily.
 • Měření odstupu s centimetrovou přesností.
 • Bez trasování a s maximální ochranou údajů.
 • Bez infrastruktury.

Trasování kontaktů

Stoprocentní ochranu před infekcí nemá šanci nabídnou žádné opatření. Pomocí SafeZone přijímají podniky odpovědnost a zamezují šíření koronaviru. Software pro trasování kontaktů umožňuje okamžité trasování možných infekčních řetězců a jistí zdraví zaměstnanců a pracovních procesů pro nejhorší případ:

 • Informace o blízkosti kontaktu a trvání.
 • Ohodnocení intenzity kontaktu.
 • Individuální konfigurace.
 • Jednoduchá a rychlá obsluha.
 • Identifikace v souladu s ochranou údajů.

Informace k objednání KINEXON SafeZone naleznete níže na této internetové stránce.

Využijte všechna možná technická opatření!

Podle principu STOP musí být učiněna především technická opatření, jako je použití KINEXON SafeZone pro měření odstupů a trasování kontaktů. Po kompletním odstranění samotného zdroje nebezpečí slibují tato opatření maximální ochranný efekt.

KINEXON SafeZone tak díky ochraně zaměstnanců šetří peníze:

Jeden zaměstnanec nakažený COVIDEM-19 může způsobit kompletní zastavení provozu. Finanční škody se již po 10 pracovních dnech mohou vyšplhat do miliónů. Tento početní příklad ukazuje, jak důležitá jsou efektivní ochranná opatření — pro zdraví zaměstnanců a současně pro podnik.

Kolik zaměstnanců by mohla nakazit jedna osoba v jedné firmě?

Vezměme si například libovolný podnik X s 500 zaměstnanci. Pokud je známé, že se jeden z 500 nakazil COVIDEM-19, mohl by se čistě teoreticky ve dnech, kdy se tato osoba pohybovala po závodě, infikovat také každý z přítomných.

Samozřejmě je možné toto číslo snížit, protože někteří zaměstnanci měli dovolenou, jiní se pohybovali ve zcela jiných prostorech a další zase pracovali mimo podnik. Identifikace těchto osob musí v prvním kroku proběhnout během několika málo hodin, v nejlepším případě minut.
Pokud se to nepodaří, bylo by nutné po tuto dobu všechny poslat do karantény. Spolehlivá ochrana zaměstnanců má vždy nejvyšší prioritu.

KINEXON Safe­Zone byl vyvinut pro tento nejhorší scénář. Při použití tohoto softwaru jsou zaměstnanci ve všedním dni pomocí výstražné funkce efektivně podporování při dodržování bezpečného minimálního odstupu a lze tak výrazně snížit zásadní riziko nákazy.

Rozšířená verze produktu umožňuje přímo po oznámení případu nákazy snížit teoretický počet 500 případně nakažených kolegů na několik osob, které skutečně měly kritický kontakt s infikovanou osobou.

Jak vysoký by byl výpadek v případě karantény v provozních hodinách a v eurech?

“Pouze” 50 zaměstnanců musí na 10 pracovních dní do karantény a nemohou ve firmě pracovat:

Až 500 zaměstnanců musí na 10 pracovních dní do karantény a nemohou pracovat:

Ztracené provozní hodiny v případě 50 zasažených zaměstnanců:

20 % zmeškaných provozních hodin z důvodu karantény, které se podle odhadu odborníků nedají kompenzovat.
750 ztracených provozních hodin bez náhrady – a tím ztracená produktivita.

60 % zmeškaných provozních hodin z důvodu karantény, které se podle odhadu odborníků nedají kompenzovat.
22 500 ztracených provozních hodin bez náhrady – a tím ztracená produktivita.

Aktuální minimální odběrné množství SafeTag je 30 kusů. Náklady jsou cca 0,65 € za den.

Podrobné informace o technologii SafeZone “Made in Germany” viz brožura v anglickém jazyce (PDF) a v německém jazyce (PDF)

Chcete chránit své zaměstnance a provozní procesy?

Máte zájem o toto oceněné řešení KINEXON SafeZone? Vaše poptávka bude postoupena námi přímo na našeho partnera KINEXON.

Další komunikace bude probíhat v anglickém nebo německém jazyce. Uveďte do Vaše e-mailu prosím následující informace: oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, pracovní telefonní číslo, adresa, země, pracovní funkce, společnost, pro kolik zaměstnanců potřebujete SafeTag (výběr možností viz níže). Viz následující formát:

 • Salutation
 • First name
 • Last name
 • E-Mail address
 • Business phone number
 • Address
 • Country
 • Job title
 • Company
 • For how many employees is a SafeTag needed?

  Následující počet kusů je k výběru:
 • 30
 • 31 – 150
 • 151 – 500
 • 501 – 1.000
 • >5.000
E-mail s požadovanými informaci zašlete na následující e-mailovou adresu: VAN.CZ_SK@hoffmann-group.com

Respektujte prosím: Minimální objednávka je 30 ks SafeTag, KINEXON SafeZone se aktuálně prodává jen v Evropě a Severní Americe.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku