Hoffmann Group Home
 • 500 000 artiklů v katalogu
 • Dodání do 24 h
 • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
   • Menu
   7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

   Ochrana dýchacích cest – bezpečná práce s čistým vzduchem

   Jak chránit své zaměstnance

   7313_Teaser_Partikel (1).jpg

   Ochrana před částicemi

   Ochranu před částicemi zajišťují masky proti prachu. Jsou k dispozici jako jednorázové masky v následujících variantách:

   1 Skládací: Praktické pro přenášení díky plochému skládacímu korpusu masky.
   2 Vytvarované: Snadné použití díky vytvarovanému korpusu masky.

   Tyto ochranné masky se používají mimo jiné při broušení zdiva, železa nebo nátěrových hmot, jakož i při zpracování skleněných a minerálních vláken nebo azbestu.

   Jak správně používat masku s filtrem částic:

   7313_Anleitung_1410.jpg
   7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

   Ochrana před plyny/výpary a částicemi

   Opakovaně použitelné masky

   Pro ochranu Vašich zaměstnanců před plyny a výpary potřebujete speciální plynové masky. Tyto opakovaně použitelné masky jsou vhodné pro časté používání a také pro delší doby nošení a existují ve dvou variantách:

   3 Polomasky: Stabilní korpus masky, který obklopuje ústa a nos.
   4 Masky: Ochranná dýchací maska s dodatečnou ochranou obličeje.

   Pokud mají masky navíc chránit před částicemi, jsou správnou volbou kombinované filtry. Filtr částic a plynový filtr jsou zde integrovány v jednom pouzdře, přičemž filtr částic je vždy prostorově umístěn před plynovým filtrem.

   Systémy s podporou dýchání

   Pro dlouhé doby nošení a také pro náročné pracovní oblasti jsou k dispozici systémy s podporou dýchání. Rozdělují se do dvou kategorií:

   5 Systémy ochrany dýchacích cest s ventilátorem: Filtrování okolního vzduchu bez odporu při dýchání (obsah O2 > 17 %).
   6 Pneumatické systémy: Přívod čistého vzduchu při nedostatku kyslíku (obsah O2 ≤ 17 %).

   Systémy s podporou dýchání jsou také k dispozici s kombinovaným filtrem.

   7313_Filterfluchthaube.jpg

   Únikové kukly s filtrem a detektory plynu

   Osobní ochranné prostředky zahrnují v této oblasti také takzvané únikové kukly s filtrem. Ty zajišťují dostatečnou ochranu v případě akutní nouze, například v případě náhlého výskytu nebezpečných částic nebo plynu. Detektory plynu navíc upozorňují uživatele na překročení limitů určitých nebezpečných plynů nebo par. 

   Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:

   Kontakt na odborné poradenství v oblasti ochrany dýchacích cest

   Speciální požadavky na ochranné masky

   Třídy filtrace u masek proti prachu

   Jemné prachové částice a aerosoly ve vdechovaném vzduchu jsou sotva viditelné, a proto představují v pracovním prostředí velké zdravotní riziko. Podle §2 odst. 8 nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) je určena mezní hodnota koncentrace škodlivých látek na pracovišti (AGW), od které se musí nosit ochranná dýchací maska. Podle stupně ochrany a celkového úniku, které označují propustnost filtru a netěsnosti kolem obličeje a nosu, se filtry částic rozdělují do následujících tří tříd

   - FFP 1: Ochrana před netoxickými, ale sliznici dráždícími částicemi a škodlivými látkami.
   - FFP 2: Zdraví škodlivé částice a škodlivé látky (prach, kouř, aerosoly).
   - FFP 3: Zdraví škodlivé jedovaté částice a také karcinogenní, radioaktivní škodlivé látky (viry, bakterie, spory hub)..

   7313_Filterklassen_2_800px.jpg

   Třídy filtrace a značení u plynových masek

   Také plynové a kombinované filtry se dělí do tří tříd:

   - Třída filtrace 1: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti menší než 0,1 obj. %.
   - Třída filtrace 2: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti 0,5 obj. %, odpovídá maskám a systémům s ventilátorem.
   - Třída filtrace 3: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti větší než 1,0 obj. %, odpovídá systémům s ventilátorem nebo odsávacím zařízením.

   Kromě toho poskytují barevná označení a písmena na maskách informace o tom, proti kterým druhům plynů daná ochrana dýchacích cest působí. Usnadňují orientaci na pracovišti.

   Některé příklady:

   - „E“ ve žluté barvě: Oxid síry, chlorovodík a jiné kyselé plyny.
   - „Hg“ v červené barvě: Rtuť.
   - „K“ v zelené barvě: Čpavek a organické deriváty čpavku.

   Výběr vhodného respirátoru

   Výběr produktů a poradenství u Hoffmann Group

   7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

   Quality driven since 1919 – to je cíl Hoffmann Group. Naše portfolio produktů v oblasti osobních ochranných prostředků zahrnuje respirátory renomovaných výrobců té nejvyšší kvality. Ať už se jedná o masky s filtrem částic, polomasky a plné masky, respirátory s ventilátorem, únikové kukly s filtrem nebo detektory plynů – pro každou aplikaci u nás najdete vhodný produkt.

   Pokud budete potřebovat podporu při vybavování svého provozu, naši specialisté na OOP Vám rádi pomohou. Znají zákonné předpisy a mají přehled o velkém množství výrobců a modelů. Kromě toho Vás na přání provedeme analýzou rizik, testováním nošení a zajistíme školení zaměstnanců.

   Zákonné předpisy týkající se ochrany dýchacích cest

   7243_Paragraph_7_800px.jpg

   Ochranné dýchací masky jsou podle směrnice o OOP zařazeny do kategorie 3 „Nebezpečí smrti nebo vážné újmy na zdraví“. Používání dýchacích přístrojů upravuje v Německu norma DGUV 112-190. Kromě toho musí zařízení v závislosti na oblasti použití splňovat další zákonné předpisy. Ty zahrnují:

   - EN 143 pro filtry částic
   - EN 14387 pro plynové a kombinované filtry
   - EN 149 pro filtrační polomasky k ochraně proti částicím
   - EN 405 pro filtrační polomasky s ventilem k ochraně proti plynům nebo částicím
   - EN 140 pro polomasky
   - EN 136 pro masky
   - EN 12941 pro filtrační přístroje vybavené ventilátorem s kuklou nebo helmou
   - EN 403 pro filtrační záchranné přístroje (např. při požáru)

   Často kladené dotazy týkající se ochrany dýchacích cest

   Máte dotazy? Potřebujete poradit v oblasti OOP?

   Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

   U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje:

   - Poradíme Vám individuálně.
   - Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic).

   Kontaktujte nás >

    

   K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana sluchu, ochrana nohou, ochrana rukou, ochrana hlavy, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.