Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu

Budoucnost je trojrozměrná

800x800_Technikum.jpg

Váš systémový partner pro aditivní výrobu

Skupina Hoffmann Group vidí v aditivní výrobě enormní potenciál. Důkazem toho je vlastní kompetenční centrum firmy pro 3D tisk, v němž zkoumáme možnosti růstu této inovativní technologie.

Ještě před pár lety byl 3D tisk v plenkách. Vědci sice ohromili několika zajímavými experimenty a prototypy, které byly téměř pokládány za nemožné. Ale průmysl tuto spektakulární formu aditivní výroby pro sebe ještě neobjevil. Dnes to vypadá zcela jinak. Ať už se jedná o automobilový průmysl, lety do kosmu nebo ocelářství, všichni dnes sázejí na 3D tisk. Také pro společnost Hoffmann Group představuje tento inovativní druh výroby důležité téma.Tak během velice krátké doby vzniklo v mnichovské pobočce společnosti Hoffmann Group vlastní firemní kompetenční centrum pro 3D tisk, které disponuje třemi nyní zásadními technologiemi. Zde pracujeme intenzivně na systematické analýze možností 3D tisku. Přitom spojujeme tuto klíčovou technologii s našimi výrobky a službami. Abychom i v budoucnu mohli Vám, našim klientům, nabízet inovativní výrobky a služby jako nejlepší ve své třídě.

 

Informace o aditivní výrobě

800x800_History.jpg

Historie úspěchu: 3D tisk

Aditivní výroba, rovněž nazývaná 3d tisk, již vyrostla z dětských střevíčků a v blízké budoucnosti způsobí revoluci ve výrobě v mnoha průmyslových odvětvích.

Vědci se z velké části shodují, že další šíření postupů 3D tisku bude mít za následek změny ve struktuře ekonomiky. Díky rychlé výrobě prototypů a modelů je možné zavádět novinky mnohem rychleji, než tomu bylo doposud. Různé postupy 3D tisku již nyní využívají mnohé obory. V architektuře a umění je možné zhotovovat modely a prototypy, totéž platí pro průmysl, kde se například ve strojírenství nebo automobilovém průmyslu sází na jednotlivé kusy.

1146x330_Vorteile.jpg

Fantastické výhody díky 3D tisku

Za aditivní výrobou se pro mnohé skrývá revoluční potenciál, přesto ani ona konvenční výrobní postupy plně nenahradí.

Výhody 3D tisku jsou minimálně tak úchvatné jako rozmanité: Je tak například možné vyrábět komplexní geometrie a vnitřní struktury a individualizovat jednotlivé výrobky série a personalizovat je. Kromě toho je možná aditivní výroba dílů z těžko obrobitelných a drahých surovin, jako například slitiny na bazi niklu nebo titanu. A nakonec dochází k enormní úspoře materiálu a hmotnosti, což má mimořádně pozitivní dopady zejména u závodního sportu a v letectví. Přitom se používají nejmodernější softwarové technologie, jako například algoritmy v rámci optimalizace topologie. Přitom je díl často ve formě bionických struktur optimálně dimenzován a přizpůsoben podle zatížení. Ale aditivně se vyrábějí nejen díly optimalizované pro 3D tisk, ale také díly, které není možné klasickým postupem dodat dostatečně rychle. Jedním z nejnáročnějších a nejnákladnějších úkonů je u aditivní výroby dodatečné opracování dílů. Zde jsou požadovány konvenční výrobní postupy, zejména manuální dodatečné opracování hraje velkou roli. U strojního dodatečného opracování aditivně vyrobených dílů se objevují nové výzvy co se týče odolnosti proti otěru a tvorby třísek. Zbývá konstatovat jedno: Aditivní výroba sice konvenční výrobní postupy smysluplně doplní, ale v dohledné budoucnosti je nemůže nahradit. Společnost Hoffmann podporuje své zákazníky jak při dodatečném opracování aditivně vyrobených dílů, zejména při konvenční výrobě, tak při jednotlivých procesních krocích díky své maximální poradenské způsobilosti a optimálním výrobkům.

800x800_Verfahren.jpg


Ten správný aditivní postup pro Vaše účely

Při aditivní výrobě jsou předměty vyráběny vrstvu po vrstvě. Díky tomu je možné vytvářet trojrozměrné objekty, které by konvenčním postupem nebyly kvůli své komplexní geometrii vyrobitelné. Výchozími materiály pro „vytištěné“ díly jsou například práškové kovy nebo plasty, tekuté polymery nebo pevné termoplasty.

1. Fused Deposition Modelling FDM
Pevný materiál, který se označuje jako filament, se roztaví a umístí na správné místo v daném prostoru, aby se vyrobil požadovaný díl.
2. Multi Jet Printing MJP
Tekutý základní materiál se nanáší cíleně a každá vrstva je vytvrzena UV světlem. Je to srovnatelné s klasickou inkoustovou tiskárnou. Realizovatelná je velká barevná rozmanitost, různé tvrdosti Shore a fotorealistické zobrazení.
3. Selective Laser Melting SLM
Jako materiál slouží práškový kov, který je po vrstvách nanášen na základní platformu. V každé vrstvě je prášek navařen na plochu určenou softwarem, a tím se vytváří požadovaný díl.

Názor zákazníka

800x800_Kundenstory.jpg


Rychleji. Snáze. Efektivněji.

PRO DCEŘINOU SPOLEČNOST FIRMY PREMIUM AEROTEC V TAUFKIRCHENU, APWORKS, JE 3D TISK MĚŘÍTKEM VŠECH VĚCÍ. PROTOŽE POMOCÍ ADITIVNÍ VÝROBY JE MOŽNÉ VYRÁBĚT NEJEN V LETECKÉM PRŮMYSLU MNOHEM KOMPLEXNĚJŠÍ GEOMETRIE A UŠETŘIT HMOTNOST.

APWORKS také vyvinula vlastní materiál: Scalmalloy® je vysoce výkonný hliníkový prášek, který byl vyvinut speciálně pro aditivní výrobu. K uplatnění Scalmalloy® říká Joachim Zettler, jednatel společnosti APWORKS GmbH: „Když zkombinujeme výhody kovového 3D tisku s novými materiály, dostaneme se ve výrobě dílů ke zcela novým možnostem.“ Nicméně je u všech aditivních postupů potřeba také dodatečné opracování. Zde společnost APWORKS jako dlouholetý partner spoléhá na nářadí a provozní zařízení společnosti Hoffmann Group. Joachim Zettler dodává: „Ceníme si společnosti Hoffmann Group jako věrného a spolehlivého partnera a velice nás těší, že také sází na průkopnického ducha a kráčí s námi po naší cestě k inovativní technologii.“
Obecně se společnost APWORKS domnívá, že potenciál 3D tisku nebude ještě dlouho vyčerpán. Již dnes je možné provádět nejrůznější sériovou výrobu pomocí aditivního procesu s úsporou nákladů. V následujících letech bude v oblasti 3D tisku ještě mnoho na práci. Jednak proto, že stroje se ještě budou dále automatizovat a digitalizovat, jednak proto, že díky efektivnějším a produktivnějším zařízením bude i sériovou výrobu možné provádět ve větším stylu.

Kvalitní nástroje pro aditivní výrobu

1146x330_Kette.jpg


1. Příprava a vybavení

2. Proces stavění a vyklepávání

3. Oddělení stavební platformy

Dodatečné opracování

4. Manuální dodatečné opracování

5. Strojní dodatečné opracování

6. Zajišťování kvality