7328_PSA-Handschutz_Header_2.jpg

Hand protection – The right choice for safe working

The hands as the most important working tool

The human hand is a perfect composition of 27 bones, 33 muscles and 30 joints. This complex construct can perform a wide range of tasks, from forceful blows to delicate precision work. Our hands are an impressive tool, yet unprotected they are exposed to many dangers.

More than a third of all occupational accidents are directly associated with injuries to hands. Possible injuries include cutting, burns and acid burns. Every accident is one too many and not only endangers health, but also causes high costs. The right gloves can provide effective protection.

Depending on the activity, different injuries occur which can be broken down as follows:

- Physical: Cuts, abrasions, blisters
- Chemicals: Burns, irritation
- Heat: Burns
- Cold: Frostbite, frost damage

Various types of hand protection

The varieties of work gloves are as diverse as the types of hazards. They can be broken down as follows:

1. According to material:
- Leather gloves
- Cotton and knitted gloves
- Work gloves made out of synthetics (e.g. polymer, polyacrylic)

2. According to field of application:
- Welder’s safety gloves
- Work gloves for dry areas
- Gloves for oily and moist/dry areas
- Cut-resistant gloves
- Special safety gloves
- Heat protection gloves
- Cold protection gloves
- Electrician’s safety gloves
- Chemical protective gloves

3. According to duration of use:
- Disposable gloves
- Multi-purpose gloves

Selection criteria for protective gloves

7328_Gefahren_800px.jpg

There are a large number of criteria that must be taken into consideration when choosing the best-suited work gloves. The field of application is of particular importance. Is the environment dry, or is it more of a damp and oily work place? Do the gloves need to allow delicacy and precision for the respective activity, or do they need to help with heavy work? Which hazards do the gloves need to protect against?

In order to fulfil these varied demands, work gloves are made from a wide range of materials. Wearing comfort also plays an important role when choosing. For example, there are latex alternatives for those people who suffer allergic reactions to this material.

Hand protection categories as per PPE directive

Every work glove corresponds to a particular category of the Personal Protective Equipment (PPE) Directive:

Category I includes gloves in a simple design for the protection against minimal risks; for example, household gloves.

Work gloves of a mid-level design for mid-level risks, such as protecting against cutting injuries, belong to Category II . They must bear a CE mark.

Category III includes hand protection which guards against fatal risks or irreversible injuries which could be caused by chemicals, for example. These models must also be tested and certified by an accredited certification body. Furthermore, the quality assurance methods used by the manufacturer which guarantees the homogeneity of its production or checks the uniform quality of the end product must be inspected by an independent body.

7328_Material_800px.jpg

Different materials

The material of the work gloves is closely associated with the respective field of use:

Cotton, for example, is a natural material which is easy on the skin, absorbent, heat-resistant, durable, hard-wearing and elastic. Uncoated cotton gloves are used for dry, light work and as liner gloves. 

Polyamide is a synthetic fibre which was originally developed as a substitute for silk. The material is highly elastic, wear-resistant, durable and relatively resistant to chemicals. For multi-purpose gloves, it serves as the leading backing material, which can be combined with different coating materials.

Latex originally referred to the milky sap of the rubber tree. Today the term is also used for natural rubber or rubber. Latex is not resistant to oil. 

There are a great many more materials for work gloves, such as aramid, butyl, glass fibre, nylon, polyurethane, nappa leather or nitrile. Key to making the right choice is the combination of backing material, knitting technology and the type and thickness of the coating.

Speciální oblasti použití pro ochranné rukavice

7328_Chemieschutz_800px.jpg

Zacházení s chemikáliemi

Každý, kdo se při své pracovní činnosti setkává s chemikáliemi, musí přijmout zvláštní opatření. Nebezpečné plyny nebo výpary se do těla dostávají až ze 60 % ústy a nosem –  zde je nutná vhodná ochrana dýchacích cest. Až 30 % chemikálií však do lidského organismu proniká kůží resp. sliznicemi a může způsobit nevratné poškození.
Proto předepisuje směrnice o OOP speciální ochranné rukavice proti chemikáliím. Obsahují například butyl nebo chloropren.
V závislosti na aplikaci musí chránit jak proti penetraci tak i proti permeanci chemikálií. Penetrace znamená, že chemikálie nebo mikroorganismus proniká přes materiál rukavice na makroskopické úrovni díky porézním místům, švům, dírám po jehle nebo jiným defektům v rukavici. V případě permeance existuje nebezpečí, že chemikálie prostupují resp. procházejí neporušeným materiálem rukavice na molekulární úrovni. Zde je řeč o tzv. době průniku, kterou potřebuje nebezpečná kapalina/substance ke kontaktu s pokožkou.

7328_Kälteschutz_800px.jpg

Ochranné rukavice proti žáru a chladu

Ochrana proti žáru
Pokud je zaměstnanec během své pracovní činnosti vystaven tepelným rizikům, jako je žár, plameny nebo extrémní chlad, musí rukavice dostatečné chránit před těmito nebezpečími. Speciální rukavice dle EN 407 chrání před vznícením, kontaktním teplem, konvektivním teplem, sálavým teplem a před roztavenými kovy – vždy na výkonnostní úrovni 0 až 4.

Ochrana proti chladu
Podobně je tomu u ochranných rukavic proti chladu. Mezi vlastnosti podle EN 511 patří odolnost proti konvekčnímu chladu, odolnost proti kontaktnímu chladu a odolnost proti vodě. Pro první dvě kritéria platí výkonnostní stupně 0 až 4, pro odolnost proti vodě platí pouze rozlišení 0 (pronikání vody) a 1 (bez pronikání vody).

7328_Schweisserhandschutz_800px.jpg

Ochranné rukavice pro svařování

Při svařování dochází k vysokým teplotám a vzniká sálavé teplo. Pro adekvátní ochranu rukou jsou nutné speciální svářečské rukavice. Jsou mnohem delší než jiné pracovní ochranné rukavice, aby poskytovaly ochranu zápěstí a rovněž předloktí. Kromě toho lze tyto rukavice kombinovat se svářečským chráničem rukou, který navíc chrání před žárem a sálavým teplem.

Vysoce kvalitní produkty a osobní poradenství od Hoffmann Group

7328_Handschuhe_Produktsortiment_1410px.jpg

Výběr rukavic na trhu je téměř neomezený. Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší rukavice předních značek. A při tom, jak je u Hoffmann Group samozřejmostí, vždy sledujeme ty nejvyšší nároky na kvalitu.

7328_Handschuhplan_800px (1).jpg

Dále se zaměřujeme také na individuální péči o naše zákazníky: Náš tým vysoce kvalifikovaných specialistů na OOP Vám kdykoli osobně poradí s ochrannými prostředky. Jsme Vám stále k dispozici, ať už osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Naše profesionální poradenské služby zahrnují také vypracování  individuálního plánu použití ochranných rukavic: V něm jsou uvedeny všechny ochranné rukavice, které jsou na základě analýzy rizik ve Vašem provozu nezbytné. To vám a Vašim zaměstnancům umožní rychle zjistit, jaké druhy rukavic je třeba při různých činnostech nosit.

Profitujte z našeho po desetiletí získávaného know-how v oblasti OOP: Podpoříme Vás kompetentně od analýzy rizik přes výběr produktů a testování nošení až po školení Vašich zaměstnanců.

Speciální předpisy týkající se ochrany rukou

7328_Paragraph_800px.jpg

Základní požadavky na ochranné rukavice reguluje DIN EN 420. Tato norma stanovuje používané relevantní zkušební metody a následující všeobecné požadavky na:

- Principy výroby
- Konfekční zpracování rukavic
- Odolnost materiálu rukavic proti průniku vody
- Nezávadnost
- Pohodlí
- Výkonnost
- Značení prováděné výrobcem
- Informace poskytované výrobcem

Kromě toho existují speciální normy pro produkty, které platí ve spojení s obecnou normou:

- EN 388: Ochrana před mechanickými riziky
- EN 407: Ochrana proti žáru
- EN 511: Ochrana proti chladu
- EN 374: Ochrana proti chemikáliím a mikroorganismům
- EN 12477: Ochrana před žárem a mechanickými riziky při svařování

7328_Normen_3_1410px.jpg

Často kladené dotazy týkající se pracovních rukavic

Jak často je třeba měnit pracovní rukavice?

Pokud jde o ochranné rukavice proti chemikáliím, je nutné dodržet jejich předepsanou dobu používání. Po určité době rukavicí pronikne chemický produkt a ta poté ztrácí svou ochrannou funkci. Pokud pracovní rukavice vykazují známky poškození, měli byste je ihned vyměnit. Kromě toho se doporučuje během dne střídavě nosit několik vhodných rukavic. Snižuje se tak změkčení pokožky v důsledku trvalého pocení v rukavici. Odložené ochranné rukavice mezitím vyschnou.

Mohou jednorázové ochranné rukavice dostatečně chránit proti chemikáliím?

Jednorázové ochranné rukavice obvykle nejsou ochranné rukavice proti chemikáliím. Nesmí být například používány k čištění v nemocnicích. Na trhu však existují jednotlivé produkty této kategorie, které nabízejí omezenou ochranu proti chemikáliím. Jsou označeny „kádinkou“ nebo „Erlenmeyerovou baňkou“. Základní testy se však týkají pouze jednotlivých chemických látek. Proto je důležité pečlivě zkontrolovat, proti kterým látkám tyto jednorázové rukavice chrání. Jednorázové rukavice by měly být používány jako ochrana proti stříkancům a měly by být zlikvidovány okamžitě při kontaktu s potenciálně nebezpečnou látkou.

Kde jsou v bezpečnostním listu uvedeny správné ochranné rukavice proti chemikáliím?

Bod 8 bezpečnostního listu obsahuje údaje o osobních ochranných prostředcích a měl by přinejmenším poskytnout informace o vhodném materiálu rukavic a minimální tloušťce tohoto materiálu. Je-li znám způsob zpracování produktu, měl by výrobce chemikálie dle zákonodárce co nejpřesněji specifikovat název výrobku rukavic.

Pokud informace v bezpečnostním listu nepostačují, můžete se obrátit na výrobce chemikálií, výrobce ochranných rukavic, příslušné profesní sdružení nebo specialisty na OOP u Hoffmann Group.

Máte dotazy? Potřebujete poradit v oblasti OOP?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

● Poradíme vám individuálně
● Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás >