Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu

Przyszłość będzie trójwymiarowa

800x800_Technikum.jpg

Twój partner systemowy w zakresie wytwarzania addytywnego

Grupa Hoffmann dostrzega w wytwarzaniu addytywnym wyjątkowy potencjał. Temu celowi służy również firmowe centrum kompetencyjne druku 3D, w którym analizujemy szanse rozwoju tej innowacyjnej technologii.

Kilka lat temu druk 3D był jeszcze w powijakach. Naukowcy wprawdzie zadziwiali nieprzeciętnymi eksperymentami i prototypami, które trudno było uznać za możliwe. Przemysł jednak jeszcze nie odkrył tej spektakularnej formy wytwarzania addytywnego dla siebie. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Czy to branża motoryzacyjna, astronautyka, czy przemysł stalowy, wszyscy stawiają na druk 3D. Również dla Grupy Hoffmann ten innowacyjny rodzaj produkcji jest ważnym problemem. W zakładzie Grupy Hoffmann w Monachium powstało więc centrum kompetencyjne druku 3D, które dysponuje trzema istotnymi technologiami. To tutaj intensywnie pracujemy nad systematyczną analizą możliwości druku 3D. Łączymy przy tym tę rdzenną technologię z naszymi wyrobami i usługami. Wszystko po to, abyśmy również w przyszłości mogli oferować naszym Klientom innowacyjne produkty i serwis.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYTWARZANIA ADDYTYWNEGO

800x800_History.jpg

Historia sukcesu: druk 3D

Wytwarzanie addytywne, zwane również drukiem 3D, już dawno wyrosło z chorób wieku dziecięcego i w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizuje produkcję w licznych gałęziach przemysłu.

 
Nauka jest w większości zgodna, że następstwem rozpowszechnienia metod druku 3D będą znaczne zmiany w strukturze gospodarczej. Szybkie wytwarzanie prototypów i modeli umożliwi zdecydowanie bardziej bezpośrednią realizację nowości, niż było to do tej pory. Różne metody druku 3D są już wykorzystywane w licznych branżach. W architekturze i w sztuce można wykonywać modele i prototypy, to samo dotyczy przemysłu, gdzie na przykład w budowie maszyn i w przemyśle motoryzacyjnym stawia się na jednostkowe elementy.

1146x330_Vorteile.jpg

Fantastyczne zalety druku 3D.

Za wytwarzaniem addytywnym stoi olbrzymi rewolucyjny potencjał, jednak nawet ono nie będzie mogło całkowicie zastąpić konwencjonalnych metod wytwarzania.


Zalety druku 3D są co najmniej tyleż zdumiewające, co różnorodne: I tak na przykład możliwe jest wykonywanie złożonych geometrii i struktur wewnętrznych oraz indywidualizowanie i personalizacja pojedynczych produktów serii. Ponadto możliwe jest addytywne wytwarzanie elementów z materiałów trudnych w obróbce skrawaniem i drogich, jak na przykład stopy na bazie niklu lub tytan. Na koniec dochodzi jeszcze bardzo duża oszczędność materiału i masy, która ma szczególne pozytywne znaczenie między innymi w sporcie motorowym i w astronautyce. Addytywnie wytwarzane są jednak nie tylko elementy konstrukcyjne zoptymalizowane pod kątem druku 3D, ale również elementy, które produkowane metodą klasyczną nie mogą być dostarczane wystarczająco szybko. Jednym z największych nośników nakładów, a tym samym kosztów addytywnego wytwarzania jest końcowa obróbka elementów konstrukcyjnych. Tu pożądane są konwencjonalne metody wytwarzania, dużą rolę odgrywa w szczególności ręczna obróbka końcowa. W przypadku maszynowej obróbki końcowej elementów konstrukcyjnych wykonanych metodą addytywną występują nowe wyzwania w odniesieniu do odporności na ścieranie i wytwarzanie wiórów. Jedno należy ustalić: Wytwarzanie addytywne będzie wprawdzie w sensowny sposób uzupełniać konwencjonalne metody produkcji, jednak nie będzie mogło zastąpić ich w dającej się przewidzieć przyszłości. Najwyższą kompetencją doradztwa i optymalnymi produktami Grupa Hoffmann wspiera swoich Klientów zarówno w przypadku końcowej obróbki elementów konstrukcyjnych wykonanych metodą addytywną, jak również w poszczególnych operacjach technologicznych.

800x800_Verfahren.jpg

Metoda addytywna właściwa dla danych celów.

W przypadku wytwarzania addytywnego przedmioty wykonywane są przez nakładanie warstw jedna po drugiej. Dzięki temu mogą powstawać obiekty trójwymiarowe, których wykonanie metodami konwencjonalnymi byłoby niemożliwe ze względu na ich złożoną geometrię. Materiałami wyjściowymi dla elementów «drukowanych» mogą być metale w postaci proszku, tworzywa sztuczne lub płynne polimery.
 
1. Fused Deposition Modelling FDM

Materiał stały, który określany jest jako filament, jest roztapiany i nanoszony we właściwym miejscu w przestrzeni montażowej, aby uzyskać żądany element konstrukcyjny.

2. Multi Jet Printing MJP
Płynny materiał podstawowy nanoszony jest celowo i w każdej warstwie utwardzany światłem ultrafioletowym. Jest to porównywalne z klasyczną drukarką atramentową. Możliwa jest duża różnorodność kolorów, różne twardości wg Shore’a i prezentacja z fotograficzną dokładnością.

3. Selective Laser Melting SLM

Jako materiał służy metal w postaci proszku, który nanoszony jest warstwami na platformę konstrukcji podstawowej. W każdej warstwie proszek zgrzewany jest na powierzchni określonej przez oprogramowanie i w ten sposób powstaje żądany element konstrukcyjny.

Historia klienta

800x800_Kundenstory.jpg

Szybciej. Lżej. Efektywniej.

DLA APWORKS SPÓŁKI ZALEŻNEJ PREMIUM FIRMY AIRBUS Z TAUFKIRCHEN DRUK 3D JEST MIARĄ WSZYSTKIEGO. PRZY UŻYCIU WYTWARZANIA ADDYTYWNEGO MOŻNA WYKONAĆ ZDECYDOWANIE BARDZIEJ ZŁOŻONE GEOMETRIE, NIE TYLKO W LOTNICTWIE, I ZAOSZCZĘDZIĆ SPORO MASY.

 
APWORKS opracował swój własny materiał: Scalmalloy® to wysokowydajny proszek aluminiowy, który opracowany został specjalnie na potrzeby wytwarzania addytywnego.  Na temat przeznaczenia materiału Scalmalloy® Joachim Zettler, dyrektor zarządzający APWORKS GmbH, powiedział: „Łącząc zalety metalicznego druku 3D z materiałami nowego rodzaju, dochodzi się do całkowicie nowych możliwości w produkcji elementów konstrukcyjnych”. Niemniej w przypadku wszystkich metod addytywnych konieczna jest również obróbka końcowa. W tym zakresie APWORKS, jak wieloletni partner, zdaje się na narzędzia i wyposażenie warsztatowe Hoffmann Group. Na ten temat jeszcze raz Joachim Zettler: „Cenimy Grupę Hoffmann jako wiernego i niezawodnego partnera i cieszymy się, że również tam stawia się na ducha pionierskiego i firma kroczy wspólnie z nami drogą do innowacyjnej technologii”.
W nadchodzącym roku będzie jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie wytwarzania addytywnego. Z jednej strony dlatego, że maszyny będą dalej jeszcze automatyzowane i dygitalizowane, a z drugiej, ponieważ dzięki efektywniejszym i bardziej produktywnym urządzeniom możliwe wydają się również produkcje seryjne w wielkim stylu.
 

Profesjonalne narzędzia so wytwarzania addytywnego

1146x330_Kette.jpg

1. Przygotowanie / uzbrajanie
Maszyna przygotowywana jest do procesu drukowania. Należy przy tym nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, ponadto potrzebne są różne narzędzia ręczne.

2. Proces budowy i rozpakowanie
W czasie procesu budowania elementy konstrukcyjne wytwarzane są w maszynie warstwami. Po zakończeniu wytwarzania elementy bądź platforma są rozpakowywane i wyjmowane z maszyny. Również w tym przypadku decydującą rolę odgrywają właściwe środki ochrony indywidualnej.

3. Odcinanie od platformy konstrukcyjnej
Do oddzielenia elementów konstrukcyjnych od platformy konstrukcyjnej używa się najróżniejszych narzędzi i metod obróbki. Od młotka i dłuta, przez szpachlę lub nóż, aż po metody zautomatyzowane, jak piła taśmowa lub frezy do przecinania.

Obróbka końcowa (dotyczy ręcznej / maszynowej obróbki końcowej)
Udział obróbki końcowej może wynosić 20-70% całego łańcucha technologicznego. Obróbkę końcową dzieli się na manualną / ręczną i maszynową / zautomatyzowaną.

4. Ręczna obróbka końcowa
Pierwszym krokiem jest usunięcie z elementu konstrukcyjnego struktur suportu bądź podpory, aby w kolejnych krokach obróbki móc uzyskać żądaną jakość powierzchni. Można to zrealizować przy użyciu różnych narzędzi szlifujących, ale również za pomocą narzędzi polerujących w celu uzyskanie powierzchni wykończonych na wysoki połysk.

5. Maszynowa obróbka końcowa
Aby zwiększyć poziom automatyzacji obróbki końcowej, stosuje się obróbkę skrawaniem. W tym celu w modelu CAD przewiduje się naddatek obróbkowy, aby np. wygładzić powierzchnie o swobodnym kształcie przy użyciu innowacyjnego frezowania PPC. Ale stosowane są również klasyczne metody, jak wiercenie, frezowanie płaszczyzn, obróbka końcowa otworu itd.

6. Zapewnienie jakości
Aby zagwarantować zachowanie wymiarów elementów konstrukcyjnych, używa się klasycznych narzędzi pomiarowych, jak suwmiarka i różne szablony. Zwłaszcza do wytwarzania addytywnego używa się lupy ze skalą, aby np. sprawdzić grubość warstwy w metodzie FDM.

7. Konserwacja / wyposażenie warsztatowe
Podczas konserwacji maszyn bardzo ważne jest właściwe wyposażenie ochronne, ponieważ używa się przy tym łatwopalnych substancji i ochrona osób powinna znajdować się w centrum uwagi. Wymagania te można spełnić, używając „High End PSA” z asortymentu PSA Grupy Hoffmann.

W wielu operacjach technologicznych istotne jest wyposażenie warsztatowe, np. jak w znormalizowany i czysty sposób przechowywać narzędzia do obróbki końcowej i do uzbrajania.