Myslet dále. Pro naše zákazníky. Pro naši firmu.

Hoffmann SE rozvíjí a řídí v souladu se svými dlouholetými partnerskými podniky  směřování celé skupiny Hoffmann Group. Nejdůležitějšími kritérii jsou přitom odpovědná předvídavost budoucího vývoje a absolutní zaměření na prospěch pro zákazníka. Jako tradiční rodinný podnik je Hoffmann Group symbolem kontinuity, stability, spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti. Této výzvě čelíme každý den.

Vedení firmy