ns Personvern

Stand: Mai/2018

Vi setter pris på interessen for nettsiden vår. Vern av dine personlige opplysninger er svært viktig for oss. Hoffmann ser det som en del av sitt selskapsansvar å beskytte informasjon og opplysninger som er betrodd selskapet. For at du skal føle deg trygg når du besøker nettsidene våre, følger vi nøye lovens bestemmelser under behandlingen av personopplysningene dine, og vil gjerne informere deg detaljert om håndteringen av opplysningene dine her. 
 

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av opplysningene mine?

1.1. Ved besøk på dette nettstedet

Den ansvarlige for behandlingen av opplysningene dine ved besøk på denne nettsiden er Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.
 
Den ansvarlige for personvern ved Hoffmann SE kan nås ved å sende brev til adressen over merket Ansvarlig for personvern eller sende en e-post til: dataprotection@hoffmann-group.com.
 

1.2. Oppfyllelse av kontrakten, tjenesteytelser

Enkelte tjenester og tilbud som presenteres på nettstedet, tilbys ikke av Hoffmann SE selv, men av lokale selskaper i Hoffmann-gruppen. I den grad du bruker tjenestene og tilbudene fra et lokalt selskap i Hoffmann-gruppen via denne nettsiden (for eks. for å bestille, levere tjenester, kundeservice), er det respektive selskapet i Hoffmann-gruppen også ansvarlig for behandlingen av dine personlige opplysninger.
 
For bestillinger og serviceforespørsler fra forbrukere er Hoffmann SE alltid ansvarlig.
 
Bestillinger og serviceforespørsel fra bedriftskunder er generelt Hoffmann-gruppens ansvar på det respektive leveringssted. De respektive bestillings- og kontraktsdokumenter er her avgjørende når det gjelder bestillinger. For tjenester og anliggender knyttet til et bestemt sted, er det lokale Hoffmann-selskapet ansvarlig.
 
En oversikt over alle Hoffmann-gruppens selskaper, deres respektive lokale ansvarsområder samt kontaktinformasjonen til den respektive ansvarlige for datavern finner du her
 
For å gjøre det mulig for deg å benytte deg av tjenester og tjenester fra Hoffmann-gruppens selskaper via denne nettsiden, vil Hoffmann SE om nødvendig sende opplysningene dine videre til Hoffmann-selskapet som er ansvarlig for deg.
 

2. Når samler Hoffmann inn opplysningene om deg?

Vi samler inn et begrenset omfang informasjon for å motta og behandle bestillinger eller gi deg skreddersydde tilbud. Du kan besøke nettsidene våre uten å gi noen personlige opplysninger. Vi lagrer teknisk tilgangsdata i såkalte serverloggfiler, som f. eks navnet på den forespurte filen, datoen og klokkeslettet for innlogging, mengden av overført data og den forespørrende leverandøren. Disse dataene blir evaluert utelukkende for å sikre en problemfri drift av nettstedet og for å forbedre tilbudet. 
 
Vi samler inn personlige opplysninger spesielt
 
under bestillingen din i nettbutikken
ved registrering for individuell kundetilgang
ved abonnement på nyhetsbrevet vårt
i skjemaet for kontakt- og serviceforespørsel
ved kontakt per e-post. 
 
Opplysningene som samles inn kan sees i de enkelte registreringsskjemaene. Vi bruker opplysningene som du har gitt til gjennomføring av kontrakten, levering av tjenester samt for behandling av henvendelsene dine. 
 

3. Hva bruker Hoffmann opplysningene til? 

3.1. For oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene (Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b GDPR)

Hoffmann bruker opplysningene dine for å gi deg best mulig handle- og serviceopplevelse. Følgelig behandler vi opplysningene dine på en ansvarlig måte. Hoffmann SE og selskapene i Hoffmann-gruppen bruker opplysningene dine spesielt for 
 
behandling av bestillingen din
behandling av service-spørsmål 
utsending av nyhetsbrevet per e-post, dersom du har bestilt dette
 
Hvis et selskap i Hoffmann-gruppen er ansvarlig for bestillings- eller serviceforespørselen din, sender vi opplysningene videre til det respektive Hoffmann-selskapet.
 
For oppfyllelse av kontrakten vil vi eller det ansvarlige Hoffmann-selskapet videresende opplysningene dine til selskapet som er ansvarlig for leveransen, i den grad dette er nødvendig for leveringen av de bestilte varene. Avhengig av hvilken betalingsformidler du velger under bestillingsprosessen, vil vi eller det ansvarlige Hoffmann-selskapet videresende betalingsopplysningene som er samlet inn til kredittinstitusjonen som benyttes av oss eller til den valgte betalingstjenesten. Til dels samler de valgte betalingstjenesteleverandørene også disse opplysningene dersom du oppretter en konto der (f.eks. når du betaler via PayPal). I dette tilfellet må du logge deg på betalingstjenestene med tilgangspassordene dine under bestillingsprosessen. Her gjelder personvernreglene for den respektive betalingstjenesteleverandøren.
 

3.2. I sammenheng med interessebalanse (Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b GDPR)

Vi kan også bruke opplysningene dine på grunnlag av en interessebalanse for å beskytte våre egne legitime, vanligvis økonomiske interesser eller de til tredjeparter, der vi behandler, om mulig, pseudonymiserte eller anonyme data. Dette gjøres for følgende formål:
 
Kontroll og forbedring av effektiviteten og rettssikkerheten i forretningsprosesser
Kredittsjekk
Kontroll, optimalisering og videreutvikling av tjenester og produkter
Gjennomføring av reklametiltak (f.eks. postreklame, re-targeting), markeds- og opinionsundersøkelser
Gyldiggjørelse av juridiske krav og forsvar i juridiske tvister
Erkjennelse, forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger
Garantere sikkerheten i og driften av IT-systemene våre
 

3.3. På grunn av ditt samtykke (Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a GDPR)

Forutsatt at du har gitt oss samtykke til behandling av opplysningene dine, er dette respektive samtykket det juridiske grunnlaget for behandlingen som omfattes av samme. Dette gjelder spesielt for samtykke du måtte ha gitt for salgsfremmende kampanjer via telefon eller e-post.
 
Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst for fremtiden. Avregistreringen fra nyhetsbrevet er mulig når som helst og kan gjøres enten ved en melding til ovennevnte kontaktinformasjon eller via en dedikert lenke i nyhetsbrevet.
 

3.4. Oppfylling av juridiske forpliktelser (Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav c GDPR)

Vi er underlagt ulike juridiske forpliktelser, f.eks. lovbestemte oppbevaringskrav i forhold til forretningsregistre og eksportlover.
 

4. Videresending av opplysningenedine

Dersom driften av dette nettstedet eller tjenestetilbudet gjennom et Hoffmann-selskap bruker eksterne tjenesteleverandører (vertsleverandører, fraktleverandører, osv.), eller håndteres av et annet Hoffmann-selskap, vil de berørte selskapene kun ha tilgang til opplysningene i den grad det er nødvendig for å utføre de respektive aktivitetene og funksjonene.
 
Dersom disse tjenesteleverandørene og Hoffmann-selskapene behandler opplysningene dine utenfor EU, kan det føre til at opplysningene kan bli overført til et land som ikke har de samme databeskyttelsesstandardene som EU. I dette tilfellet vil vi sørge for at enhver mottaker av opplysningene dine garanterer et databeskyttelsesnivå som tilsvarer EU via kontrakt eller på annen måte. 
 

5. Hvordan bruker Hoffmann opplysningene dine for postreklame?

Hoffmann SE eller Hoffmann-selskapene som forholder seg til deg, forbeholder seg retten til å behandle opplysningene dine innenfor rammen av bestemmelsene i loven også uten ditt samtykke til direktereklame per post. Dette inkluderer også evaluering av opplysningene dine (f.eks. hovedopplysninger, bestillingsopplysninger, tilgangsopplysninger) for å bestemme den potensielle interessen din for produktene og tjenestene våre. Denne evalueringen er basert på statistiske metoder som bruker gjeldende kundeopplysninger og allment tilgjengelig kunnskap om våre kunder. Resultatene blir benyttet for å kunne gi deg mer behovsrettede og målrettede meldinger samt relevant tilbud.
 
Du har rett til å til enhver tid motsette deg behandlingen av opplysningene dine med henblikk på slik annonsering. Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte post. Du kan sende inn innvendinger ved å bruke de ovennevnte kontaktopplysningene eller ta direkte kontakt med det respektive Hoffmann-selskapet.
 

6. Når utfører Hoffmann en kredittsjekk og scoring? 

Hoffmann SE eller det Hoffmann-selskapet som er ansvarlig for deg, f. eks. ved kjøp på kreditt, forbeholder seg retten til å kunne skaffe seg identitets- og kredittinformasjon fra spesialiserte servicefirmaer (kredittreferansebyråer) for ethvert selskap eller å bestemme visse betalingsformer avhengig av resultatet av kredittsjekken for å sikre sine egne legitime interesser. Kredittinformasjonen kan inneholde sannsynlighetsverdier (Score-verdier) som beregnes ut fra vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske metoder, og hvis beregning blant annet inneholder adresseopplysninger. Vi bruker informasjonen oppnådd ved den statistiske sannsynligheten for betalingsutfallet for å foreta en balansert avgjørelse om etablering, gjennomføring eller oppsigelse av kontraktsforholdet. Interessene dine som skal vernes tas i betraktning i samsvar med lovbestemmelsene.
 
Du kan se en oversikt over den økonomiske informasjonen som er bestilt av Hoffmann SE eller ethvert Hoffmann-selskap, samt ytterligere, spesifikk informasjon om behandlingen av opplysningene av det respektive selskapet i gruppen her.
 

7. Hvorfor bruker dette nettstedet informasjonskapsler (cookies)?

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner bruker vi såkalte cookies på ulike sider. Dette er små tekstfiler som blir lagret på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker slettes etter slutten av nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren din (såkalte økt-cookies). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og lar oss gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss (vedvarende cookies). Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innsettelse av informasjonskapsler og individuelt bestemmer om de skal aksepteres eller om de skal ekskluderes for bestemte tilfeller eller generelt. Unnlatelse av å godta informasjonskapslene kan begrense funksjonaliteten til nettstedet vårt.
 
De fleste nettlesere (se hjelpemenyen i menylinjen på nettleseren din) kan stilles inn slik at de ikke aksepterer nye informasjonskapsler, til å motta en melding om at en ny informasjonskapsel er plassert, eller for å deaktivere alle mottatte informasjonskapsler. Når det gjelder smarttelefoner, nettbrett og andre mobile og stasjonære enheter kan du lese om de nødvendige innstillingene i deres respektive bruksanvisninger. 
Vi anbefaler imidlertid at du lar informasjonskapsler slås helt på, da det bare er mulig å forbedre nettsidene våre ytterligere for å dekke behovene dine ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapslene våre lagrer ikke sensitive data som passord, kredittkortinformasjon eller lignende. Du skader ikke enheten din og de inneholder ikke virus.
 
Informasjonskapsler som kreves for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å levere bestemte funksjoner som du ønsker å bruke (f. eks. spørre etter værinformasjon) blir lagret med grunnlag i artikkel 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse av å lagre informasjonskapsler for å oppnå en teknisk feilfri og optimalisert presentasjon av tjenestene sine. I det omfang andre informasjonskapsler (for eksempel informasjonskapsler for å analysere surfingadferd) lagres, blir de behandlet separat i denne personvernerklæringen.
 

8. Hvilke webanalysetjenester bruker Hoffmann og hvorfor?

8.1. Webanalysetjenester fra  Google (Universal) Analytics 

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.com). Google (Universal) Analytics bruker metoder som lar deg analysere bruken av nettstedet, for eksempel såkalte "cookies", tekstfiler som er lagret på datamaskinen din. Den genererte informasjonen om bruken av dette nettstedet sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Ved å aktivere IP-anonymiseringen på denne nettsiden vil IP-adressen bli forkortet før overføringen innen EUs medlemsland eller i andre kontraherende stater i avtalen for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Den anonymiserte IP-adressen for nettleseren din i forhold til Google Analytics vil ikke bli slått sammen med andre opplysninger fra Google.
 
Du kan forhindre innsamling av opplysningene (inkludert din IP-adresse) som genereres av informasjonskapselen og er relatert til bruken din av nettstedet fra Google, samt behandlingen av disse opplysningene gjennom Google ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Alternativt til nettleser-plugin kan du klikke på denne lenken, for å forhindre innsamling gjennom Google Analytics på denne nettsiden i fremtiden. En opt-out-informasjonskapsel lagres på enheten. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke på lenken på nytt.
 
Lagringen av Google-Analytics-informasjonskapsler følger på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR. Hoffmann har en legitim interesse for å analysere brukeradferden for å optimalisere både nettstedet vårt samt annonseringen vår.
 

8.2. Webanalysetjenester fra econda

På denne nettsiden samles opplysninger inn og lagres med teknologier fra econda GmbH (www.econda.de ), hvorfra brukerprofilene blir opprettet ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes til å analysere besøksadferd og evalueres for å forbedre og skreddersy tjenestene våre. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. Dette er små tekstfiler som er lagret lokalt på enheten til den besøkende og som dermed gjør at man tillater gjenkjennelse av deg når du besøker nettstedet vårt. De pseudonymiserte brukerprofilene vil ikke bli slått sammen med personlige opplysninger om pseudonymens bærer uten uttrykkelig samtykke. Du kan motsette seg innsamling og lagring av opplysninger for fremtiden når som helst ved å klikke på denne linken http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
 
Etter opposisjonen din lagres en opt-out-informasjonskapsel på enheten. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke på lenken på nytt.
 
Lagringen av econda-informasjonskapsler følger på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR. Hoffmann har en legitim interesse i å analysere brukeradferden for å sikre at tilbudet vårt er skreddersydd.
 

8.3. Andre Webanalysetjenester fra Dynatrace 

På denne nettsiden blir opplysninger også samlet og lagret ved hjelp av teknologier fra Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) hvorfra bruksprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes for å analysere og evaluere besøksadferd og for å forbedre og skreddersy tjenestene våre. Informasjonskapsler kan også brukes til dette formålet. Dette er små tekstfiler som er lagret lokalt på enheten til den besøkende og som gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din når du besøker nettstedet vårt på nytt. De pseudonymiserte brukerprofilene vil ikke bli slått sammen med de personlige opplysningene til pseudonymens bærer uten uttrykkelig samtykke.
 
Lagringen av Dynatrace følger på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR. Hoffmann har en legitim interesse for å analysere brukeradferd for å sikre at tilbudet vårt er skreddersydd. 
 

9. Når blir opplysningene dine slettet?

Etter at kontrakten eller slettingen av kundekontoen er fullført, blir opplysningene dine blokkert for videre bruk og slettet etter utløpet av skattemessige- og kommersielle oppbevaringsperioder, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til ytterligere bruk av opplysningene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til ytterligere bruk av opplysningene som er tillatt ved lov og som det blir informert om i disse retningslinjene for personvern. Slettingen av kundekontoen din er mulig når som helst og kan gjøres enten ved en uformell melding til kontaktmuligheten som er beskrevet ovenfor eller via en funksjon for dette i kundekontoen.
 

10. Hva er personvernrettighetene dine?

Ovenfor Hoffmann SE og Hoffmann-gruppens selskaper har du, under de respektive juridiske krav, rett til informasjon (artikkel 15 GDPR), til rettelse (art 16 GDPR), til kansellering (artikkel 17 GDPR), til begrensning av behandlingen (Art 18 GDPR) og dataportabilitet (art.20 GDPR). Du har også rett til å appellere til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse (Art. 77 GDPR).
 
Hvis du har gitt ditt samtykke til Hoffmann SE eller et selskap i Hoffmann-gruppen, kan du tilbakekalle dette til enhver tid med virkning fra og med dette tidspunktet via e-post, faks eller per brev. Du finner kontaktinformasjon for Hoffmann-gruppens selskap som har ansvaret for deg her.
 
I den grad Hoffmann SE og Hoffmann-gruppens selskaper behandler opplysningene dine på grunnlag av en interessebalanse, kan du motsette deg behandlingen. Dersom du legger inn en innsigelse, vil ikke opplysningene dine lenger bli behandlet, med mindre det ansvarlige selskapet kan legge fram overbevisende legitime grunner for en behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.