Onze kwaliteit zwart op wit

De certificaten van de Hoffmann Group. Gecertificeerde kwaliteit.

Audits en certificaten documenteren dat wij ook maximale eisen stellen aan veiligheid, kwaliteit of leverbetrouwbaarheid. Voor veel klanten, bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaart of de automobielindustrie, zijn deze onafhankelijk verkregen prestatiebewijzen een basisvoorwaarde voor elke vorm van samenwerking. Voor alle anderen zijn ze het duidelijke bewijs van producentexpertise, handelsexpertise en servicekwaliteit. En voor ons zijn ze heel eenvoudig een vanzelfsprekendheid.