Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Wij ondersteunen kinderen en jongeren die nadeel ondervinden door een moeilijke sociale omgeving, ernstige ziektes of geestelijke of lichamelijke beperkingen. Ons doel is hen toe te rusten voor een tevreden leven met eigen verantwoordelijkheden.

The Hoffmann Group Foundation

Foundation_800x400.jpg
Wij ondersteunen kinderen en jongeren die nadeel ondervinden door een moeilijke sociale omgeving, ernstige ziektes of geestelijke of lichamelijke beperkingen. Ons doel is hen toe te rusten voor een tevreden leven met eigen verantwoordelijkheden. Hiervoor bestaat de Hoffmann Group Foundation. Wij ondersteunen het ORANGE HOUSE in Peißenberg. In het ORANGE HOUSE worden programma's voor kinderen en jongeren uit zeer moeilijke gezinsomstandigheden ontwikkeld en toegepast. Dit concept is gebaseerd op drie zuilen: gemeenschappelijke activiteiten, therapie en professionalisering. Cursussen die gericht zijn op belevenissen staan op de voorgrond met als doel vertrouwen in de eigen krachten en vaardigheden te ontwikkelen. Een werkplaats, de manege en andere uitgebreide therapieruimtes bieden gelegenheid voor orthopedagogisch paardrijden, ervaringspedagogiek, kunst-, muziek- en danstherapie en nog veel meer. Aangespoord door het succes van dit creativiteits- en therapiecentrum houden wij ons momenteel bezig met de bouwplannen voor het tweede ORANGE HOUSE in Bremen. Daarnaast ondersteunen wij onder andere ook het project LEEFRUIMTES – een dagopvang voor kinderen en hun psychisch zieke ouders – en de 'Grundmühle' bij Hann. Münden. Wilt u meehelpen als sponsor? Wij zijn blij met uw inzet.

Environment

HoG_Umwelt_800x400.jpg
Materialen die niet worden verbruikt, zijn het milieuvriendelijkst. Daarom maken wij zo efficiënt mogelijk gebruik van bronnen waarbij deze zoveel mogelijk worden ontzien en stellen wij zeer hoge eisen aan onze kwaliteit. Wij weten dat het economische succes van onze onderneming op de lange termijn alleen is gewaarborgd als wij ook consequent rekening houden met ecologische behoeftes. Of wij voldoen aan de normen van DIN EN ISO 14001 laten wij regelmatig controleren door onafhankelijke instanties. Onze betrokkenheid wordt gekenmerkt door milieuvriendelijke en maatschappelijk passende productieomstandigheden, optimale verpakkings-, logistiek- en transportconcepten, de toepassing van de modernste en milieuvriendelijkste energieconcepten in bedrijfsgebouwen, het op verantwoordelijke wijze omgaan met gevaarlijke stoffen en een lange levensduur dankzij een zeer hoge kwaliteit van de producten. Hoffmann gebruikt op de locaties in München, Neurenberg, Bremen en Göppingen 'M-Ökostrom' (groene stroom). De 'Münchner Ökostrom' wordt voor 100% opgewekt door waterkracht, hetgeen wordt gecontroleerd en bevestigd door TÜV Süd. Sinds 1 januari 2012 verzendt de Hoffmann Group alle facturen met de 'GoGreen'-actie van Deutsche Post. GoGreen is een project waarbij de CO2-emissies die bij de verzending van brieven ontstaan, worden gecompenseerd. De extra kosten die de deelnemende ondernemingen aan Deutsche Post betalen, worden gebruikt voor de ondersteuning van internationale klimaatbeschermingsprojecten.

Code of Conduct

Code_of_Conduct_800x400.jpg
Wij willen voldoen aan de hoogste eisen. Ook in menselijk opzicht. Daarom moet een ethisch onberispelijk gedrag volgens de wet voor alle Hoffmann-medewerkers vanzelfsprekend zijn. Om hen bij het voldoen aan deze eisen te ondersteunen, hebben wij de Code of Conduct opgesteld. Hierin wordt het gedrag tegenover concurrenten, klanten en leveranciers duidelijk geregeld, bijvoorbeeld met betrekking tot het verbod op prijsafspraken en het geven en ontvangen van voordelen. Deze gedragscode is bindend voor alle medewerkers. Wij stellen de code beschikbaar voor de ondernemingen die met ons verbonden zijn en verzoeken u om vergelijkbare regels in te voeren, zodat deze principes ook buiten de onderneming gelden.