Hearing protection – Preventing irreversible injuries

7335_Gefahren_Kombination800px (1).jpg

Nemoc je zákeřná tím, že přichází plíživě a je nevyléčitelná. Dotyčné osoby zpočátku neslyší vyšší tóny, až později se zhoršuje vnímání středních a nízkých tónů.
Mimořádně tragické je, že každému z těchto jednotlivých případů nedoslýchavosti by bylo možné 100% předejít použitím správné ochrany sluchu.

Hluk má nejen škodlivý vliv na náš sluch, ale může mít také negativní účinky na celé tělo. Kvůli nadměrnému zatížení hlukem se tak mohou vyskytnout bolesti hlavy, metabolické problémy, potíže s trávením a řada dalších obtíží.

1 Bolesti hlavy
2 Tinitus (hučení v uších), poškození sluchu
3 Zvýšené riziko srdečního infarktu a vysokého krevního tlaku
4 Zvýšené uvolňování adrenalinu v důsledku metabolických problémů
5 Problémy s trávením
6 Snížené prokrvování

Od kdy se musí nosit ochrana sluchu?

Hluk vzniká chvěním, které se šíří vzduchem jako tlakové vlny. Čím silnější jsou tlakové vlny, tím hlasitější je hluk. Tyto tlakové vlny jsou měřitelné a udávají se v jednotce decibel (dB).  Zatížení hladiny hluku pro lidské ucho se měří jednotkou dB(A).

Ochranu pracovníků v pracovním prostředí zatíženém hlukem upravuje směrnice ES na ochranu před hlukem 2003/10/ES. V ní je stanoveno, že od zatížení hlukem 80 dB musí zaměstnavatel zajistit připravenost ochrany sluchu a od 85 dB musí zaměstnanci vhodnou ochranu sluchu povinně nosit:

Bez povinnosti nošení: ⌀ hladina hluku < 80 dB, impulzní hluk < 135 dB.
Poskytnutí ochrany sluchu, ale bez povinnosti nošení: ⌀ hladina hluku 80 dB až 85 dB nebo impulzní hluk 135 dB až 137 dB.
Poskytnutí ochrany sluchu a povinnost nošení: ⌀ hladina hluku > 85 dB, Impulzní hluk > 137 dB.

Přitom je třeba splnit bezpečnostně-technické požadavky norem EN 352-1 až EN 352-8.

CZ_7335_Grenzwerte_1410px.jpg

Výběr správné ochrany sluchu

Při výběru ochrany sluchu je třeba vzít v úvahu následující body:
• Určete hlukovou zátěž na pracovišti.
• Je třeba dbát na osobní preference, protože mají rozhodující vliv na přijatelnost nošení.
• U výrobků na ochranu sluchu dbejte na hodnotu SNR: Udává, jak silně daný výrobek snižuje převažující hladinu hluku.
• Při přesné znalosti frekvence se doporučuje výběr podle hodnoty H (vysoká frekvence), hodnoty M (střední frekvence) nebo hodnoty L (nízká frekvence).  V průmyslových výrobách se většinou vyskytuje zatížení hlukem střední frekvence.
• Nevybírejte příliš vysoké tlumení zvuku: Při zbytkové hladině hluku pod 70 dB dochází k nadměrné ochraně, což vede k problémům s porozuměním při komunikaci a k pocitu izolace.
• Zbytková hladina hluku by měla být mezi 70 a 80 dB.
 

CZ_7335_Laermpegel_1410px.jpg
7335_Varianz_800px.jpg

Variabilita: V závislosti na použitém druhu ochrany sluchu musí být zohledněna korekční hodnota pro dané podmínky: Pro mušlový chránič sluchu 5dB, vícenásobně použitelné ochranné ucpávky do uší 5dB, jednorázové ochranné ucpávky do uší 9dB a u chrániče sluchu se třmenem 5dB. Zbytkovou hladinu hluku lze určit, jak je uvedeno výše.

7335_Tragepausen_800px.jpg

Důležité: Dbejte na 100% používání ochrany sluchu v hlučném pracovním prostředí. Už i krátké přestávky v nošení těchto prostředků vedou k úplné ztrátě jejich ochranného účinku.

Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:

Druhy ochrany sluchu

Kritéria pro výběr správné ochrany sluchu

7335_GehoerschutzStopsel_800px.jpg

Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Ochranné ucpávky do uší se zavádí zásadně do zvukovodu a jsou vhodné zejména do vlhkého a teplého prostředí. Mají dobré hodnoty tlumení díky filtraci rázových hodnot, také u hlubokých frekvencí.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Výhody:
• Téměř žádná nebo nepostřehnutelná vlastní hmotnost.
• Lze kombinovat s jinými ochrannými prostředky.
• Bez zadržování tepla.
• Vysoká dostupnost prostřednictvím dávkovacích systémů.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

7335_Anleitung_Stoepsel_2_800px.jpg

Postup správného zavedení jednorázové ochranné ucpávky do uší:
1. Abyste zabránili tvorbě záhybů, srolujte celou ucpávku do co nejmenší podoby. Dbejte přitom na čisté ruce.
2. Sáhněte volnou rukou za hlavu a vytáhněte si ucho směrem nahoru a dozadu. Vložte ucpávku hluboko do zvukovodu.
3.& 4. Ucpávku držte pevně cca 30–40 sekund, dokud se ve zvukovodu úplně neroztáhne. Ucpávka je v uchu správně umístěna tehdy, když při pohledu zpředu není vidět.

Správné vyjmutí a likvidace ochranných ucpávek do uší:
Ucpávky odstraníte tak, že je pomalým otáčivým pohybem lehce vyjmete ze zvukovodu.
Jednorázové ochranné ucpávky do uší je nutné po použití odborně zlikvidovat.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_800px.jpg

Opakovaně použitelné ucpávky do uší

Ochranné ucpávky do uší se zásadně zavádí do zvukovodu a jsou díky omyvatelnému povrchu opakovaně použitelné, aniž by ztratily svůj původní tvar. Při opuštění úseku zatíženého hlukem lze ucpávky uložit do praktického úložného boxu.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Výhody:
• Téměř žádná nebo nepostřehnutelná vlastní hmotnost.
• Lze kombinovat s jinými ochrannými prostředky.
• Šňůrka zabraňuje ztrátě.
• Úložný box poskytuje možnost uložení.

Disadvantages:
• Incorrect insertion reduces the attenuation performance.
• Pressure sensation when worn for long periods.
• Less suitable for fluctuating noise conditions.

In order to obtain the SNR values and hence optimum protection, correct insertion of the earplug is of critical importance.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

This is how to wear earplugs correctly:
1. Use one hand to grip the earplug by the stalk. With the other hand, pull the ear upwards and backwards whilst inserting the earplug into the auditory canal. Pulling the plug up and down during insertion increases the protective effect.
2. Even when correctly seated, the plug remains visible from the outside.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Box_800px.jpg

Storage boxes:
A small storage box, with a belt clip or kidney shape depending on the manufacturer, permits handy storage of earplugs when not in use. The cord means that the earplugs can be carried round the neck during breaks in work. Make sure your clothing is clean.

7335_Buegelgehoerschutz_800px.jpg

Banded earplugs

Banded earplugs are easy to use, comfortable to wear and can be put on and taken off quickly. The earplug does not sit in the auditory canal, instead it closes off the outer opening of the canal, which makes it pleasant to wear. It is suitable for working environments with high temperatures, since no heat build-up occurs. Earplugs can be replaced and the band can be re-used.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Advantages:
• Quick and easy positioning.
• Pleasant to wear.
• Low weight.

In order to obtain the SNR values and hence optimum protection, correct insertion of the earplug is of critical importance.

7335_Kapselehoerschutz_2_800px.jpg

This is how to wear banded earplugs correctly:
1. Grip the band under the chin with both hands.
2. Pulling the ear upwards and downwards whilst inserting the earplug increases the attenuation rating.
3. To check the seating, in a noisy environment press both earplugs slightly inwards. This should not make any great difference to the noise.

This is how to exchange the earplugs on banded ear defenders:
4. Pull the dirty earplug off the band.
5. Insert the new earplugs on to the band with a slight twist.

7335_Kapselehoerschutz_800px.jpg

Shell-type ear defenders

Shell-type ear defenders are particularly suitable for use in dirty environments and in environments where the noise level is continually changing. The capsule envelopes the entire ear, so the headband provides stable and comfortable seating. Nothing is inserted into the auditory canal. They are particularly suitable for persons whose auditory canals are very narrow and sensitive to pressure. Head straps, neck straps and chin straps are available with suitable mountings for use on safety helmets.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Advantages:
• High attenuation rates can be achieved.
• Easy to operate.
• No sensation of pressure in the ear.
• Easy to check if they are being worn.

Disadvantages:
• Sweating under the shell.
• Higher weight.
• Cannot always be combined with other protective equipment.

In order to obtain the SNR values and hence optimum protection, correct insertion of the earplug is of critical importance.

7335_Kapselehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

This is how to wear shell-type ear defenders correctly:
1. Fold-away shell-type ear defenders from inwards to outwards.
2. Place the shells over your ears.
3. Adjust the position of the band upwards and downwards.

The following should be taken into account during use:
4. In order to avoid leakage, hair and the arms of glasses should not lie between the ear defender and the ear.
5. The ears should no longer be visible.

7335_Kapselehoerschutz_Helm_800px.jpg

In combination with a safety helmet:
1. The shell-type ear defenders can easily be put on or taken off by clicking on and off.
2. When the ear defenders are not in use they can easily be swung away upwards.

7335_Elektronischer_Gehoerschutz_800px (1).jpg

Electronic hearing protection

Hearing protection with special functions enables communication and simultaneous protection in the event of high noise levels. The noise-level-dependent attenuation technology means that warnings and instructions can audibly be received. Harmful noise is damped to a level less than 82 dB in order to protect hearing. Warning signals, discussions and process sounds are easily perceptible and communication over great distances in conjunction with mobile phones and radio devices is disruption-free. Additional functions, such as volume regulation of level-dependent functions, balance control, equalizer and volume control for external input signals, are available.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Advantages:
• For demanding working environments.
• Communication by radio or mobile phone.
• Built-in conversational electronics fur use when work is monotonous.
• Environmental noises are heard but noise pulses are automatically blocked off.
• Increases in productivity and motivation of employees

Disadvantages:
• Unsuitable for occasional wearing.
• Higher weight.
• Heat build-up under the shell.

In order to obtain the SNR values and hence optimum protection, correct insertion of the earplug is of critical importance.

Diverse product range and personal consulting

7335_Gehörschutz_Produktsortiment_800px.jpg

At the Hoffmann Group, you will find a wide range of hearing protection products from selected and high-quality manufacturers for various fields of application: from the production hall to the construction site, right through to working in the forest or private use. We are able to supply high-quality earplugs and dispensers, banded earplugs, shell-type ear protectors, electronic hearing protection and matching accessories.

Take advantage of our know-how in the field of PPE: We will provide you with professional support on all relevant issues from risk analysis, product choice, wearing tests right through to training your employees. Our highly qualified team of specialists will advise you personally on the subject of hearing protection. Get in touch with us, whether that be in person, by phone or via e-mail.

Directives and standards for hearing protection

7335_Paragraph_800px.jpg

On 21 April 2018 the PPE regulation 2016/425 superseded the previous directive 86/686/EEC. This resulted in substantial changes to the classification of products in the field of personal protective equipment. As a result, the EU recognised that harmful noise causes irreversible harm to health and raised the classification of hearing protection products to risk category III. Special provisions are applicable to products in risk category III. Accordingly, in many EU member states, practical instruction by the company of the employees for category III protective equipment is a mandatory requirement. From 21 April 2019, manufacturers are only allowed to introduce to market hearing protection products in compliance with the new PPE regulation.

The following European standards apply to hearing protection:
EN 352-1: Shell-type ear defenders
EN 352-2: Earplugs
EN 352-3: Helmet ear defenders
EN 352-4: Level-dependent shell-type ear defenders
EN 352-5: Shell-type ear defenders with active noise compensation
EN 352-6: Shell-type ear defenders with communication equipment
EN 352-7: Level-dependent attenuating earplugs
EN 352-8: Audio shell-type ear defenders for conversational applications (e.g. radio)
EN 458: Recommendations for the selection, use, care and maintenance of hearing protection

Frequently asked questions on hearing protection

From which volume must hearing protection be worn?
Hearing protection must be worn from a daily noise exposure level of 85 dB or a peak sound pressure level of 137 dB. According to the German Technical Regulations Governing Noise and Vibrations (TRLV), people with existing inner ear damage should consistently wear hearing protection from a daily noise exposure level of 80 dB and upwards.

Up to which noise level can you wear earplugs?
This depends on the type of SNR value (attenuating) of the earplug. Taking the correction value into account, an earplug with a high attenuation level can be used at higher noise levels than an earplug with a low attenuation level.

Is the hearing protection used adequate for the activity?
Selection programmes, which are available on a CD or on the Internet, are available for selecting the appropriate hearing protection.

What does hearing protection do in terms of noise reduction?
The level reduction can be 15–32 dB(A) for earplugs and 19–28 dB(A) for shell-type ear defenders.

How were the limits determined?
A panel of experts on “personal protective equipment” conducted an interlaboratory test with four analysis labs for certain constituent materials. In this process, different verification methods were also strategically employed. Suitable methods of analysis and quality criteria were defined based on the experiences from the interlaboratory tests. The levels of the individual limits were defined with the involvement of experts from the Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (BGIA) and taking account of the state of the art.

Do you have any questions? Would you like to receive advice on PPE?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

The Hoffmann Group provides you with everything from a single source:

● We provide individual advice, tailored to your needs
● Risk analysis, help with product selection, wearing tests, training sessions and special service offers (glove plans, skin protection plans) 

Contact us now >