ÁSZF – 2017. évi változat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK– 2017. évi változat
 
Az ipar, kisipar, szolgáltatás és a közigazgatás területén működő Ügyfelek részére
 
1§ Területi hatály és adatvédelem
1. Általános Szerződési Feltételeink az Ügyfeleinkkel fennálló minden üzleti kapcsolatra érvényesek, ha az Ügyfél vállalkozó (BGB 14§), közjogi jogi személy vagy az elkülönített vagyontömeget kezelő jogi személy (BGB 310§ 1. bek. 1 mondat). Kiegészítésként a szerelési szolgáltatásokról szóló szerződésekre vonatkozó általános feltételek érvényesek (megtalálható a
www.hoffmann-group.com/company/agb honlapon). Az Ügyfél ezeknek ellentmondó, vagy saját szerződési feltételeinktől eltérő feltételeit nem ismerjük el, még ha az a részünkre bemutatásra is került, hacsak ezek érvényességét határozottan írásban el nem ismertük.
Ezek a szerződési feltételek minden jövőbeni jogügyleti kötelmi viszonyra is érvényesek.
2. Az Ügyfél a szállításaink és szolgáltatásaink elfogadásával szerződési feltételeink kötelező jellegét is elismerik. A továbbiakban minden megállapodás, beleértve a mellékmegállapodásokat is, csak írásos formában érvényes, amennyiben ezek saját szerződési feltételeinktől eltérnek.
3. Az Ügyfelek valamennyi, a regisztráció vagy a megrendelés keretében rögzített adatát a Hoffmann Group vállalatai tárolják (www.hoffmann-group.com/company/group/standorte) és a megrendelés teljesítése és az Ügyfél kiszolgálása érdekében tovább feldolgozzák; az előbb leírtak a BDSG 33§ szerinti tájékoztatásnak minősülnek.

2§ Ajánlatok, a szerződés létrejötte

1. A katalógus, szerepeljen az akár adathordozókon, elektronikus médiákon és egyéb kiküldöttreklámanyagokban, ránk nézve kötelezettséget nem jelent. Ezek ránk nézve kötelező jellegű
ajánlattételt nem jelentenek, ezzel semmiféle beszerzési kockázatot nem vállalunk át.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a katalógus érvényességi ideje alatt is termékeket vegyünk ki a kínálatból, ill. bizonyos termékeket másokkal helyettesítsünk, az árakat és egyéb feltételeket módosítsuk, valamint a termékek tulajdonságain változtassunk.
2. A katalógusokban, adathordozókon, elektronikus médiákon és egyéb reklámanyagokban szereplő adatok, képek, ábrák, súly- és méretadatok, ill. egyéb műszaki adatok, valamint a hivatkozott E-, DIN-, VDE-szabványok vagy adatok semmilyen garanciát (biztosítékot) nem jelentenek, ezek csupán minőségi jellemzők, melyek a szerződés létrejöttéig bármikor helyesbíthetők. Az árajánlatokban szereplő műszaki adatok csak akkor jelentenek garanciát, ha ezeket nyomatékosan garanciaként, vagy biztosítékként jelölik meg, egyéb esetben ezek csupán minőségi jellemzők. Egyebekben utalunk a 8§ 4. pontjára.
3. A katalógus, szerepeljen az akár adathordozókon, elektronikus médiákon és egyéb kiküldött reklámanyagokban, szerzői jogát és (kivéve az egyéb reklámküldeményeket) a tulajdonjogát fenntartjuk; az harmadik fél részére (az egyéb reklámanyagok kivételével) nem ruházható át. A fent nevezett dokumentumok mindennemű felhasználásához előzetes írásos hozzájárulásunk szükséges, különös tekintettel a bennük szereplő ábrákra, kialakításra és logókra.
4. Árajánlataink kötelezettség nélküliek. Az Ügyfél rendelése ránézve kötelező érvényű ajánlattétel.
Ezt az ajánlatot a rendelés beérkezését követően 14 napon belül a megbízás szöveges megerősítésével fogadjuk el, vagy azáltal, hogy ezen határidőn belül az Ügyfél részére a rendelt árut megküldjük.

3§ Árak, fizetési feltételek
1. Amennyiben az árakról írásos megegyezés nem született, akkor az euróban megadott nettó árak érvényesek, valamint a mindenkori általános forgalmi adó. Amennyiben ettől eltérően nem nyilatkozunk, akkor az általunk a katalógusban, ajánlatban, a Hoffmann Group eShop-jában ill. az árlistákban megadott árak az érvényesek a katalógus érvényességi ideje alatt (rendszerint adott év 08.01-től a következő év 07.31-ig). Mivel azonban a katalógusban szereplő árak kötelezettség nélküliek, elsősorban azok az árak és feltételek érvényesek, melyek a megrendelés napján a legújabb katalógusunkban és árlistánkbanszerepelnek, vagy amelyeket egyedi esetben mi adunk meg. A katalógusok és árlisták az üzleteinkben tekinthetőek meg, vagy tőlünk ingyenesen megrendelhetőek.
2. Az általunk zárójelbe () tett árakkal rendelkező termékek esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ügyfél aktuális rendelésének az árait és egyéb feltételeit illetően érdeklődjünk a gyártónál. Az Ügyfél megfelelő ajánlatkérését haladéktalanul feldolgozzuk és megválaszoljuk. A válaszban tájékoztatjuk az Ügyfelet, hogy az Ügyfélnek a rendelése közvetlenül általunk, vagy a gyártó által (adott esetben rajtunk mint képviseleten keresztül) és adott esetben milyen áron és milyen feltételek mellett teljesíthető.
3. Magyarországi Ügyfeleink részére 25.000 Ft / 98,– EUR feletti rendelési értéktől díjmentesen szállítunk. Kivételt képeznek azok a szállítmányok és szolgáltatások, melyek az adott katalógusoldalon külön szállítási költség megjegyzéssel szerepelnek, mint pl. a gránit mérő és ellenőrző lapok.
A 25.000 Ft / 98,– EUR alatti rendelések esetén az ügyintézésre, szállításra és csomagolásra
2.500 Ft / 9,90 EUR összegű költséget számítunk fel. A katalógusban feltüntetett csomagolási egység alatti rendelés esetén a nettó rendelési értékre 20% a mindenkor érvényes általános forgalmi adó mértékű csomagbontási felárat számolunk fel. Külföldre történő szállítások esetén a részünkre felmerülő szállítási költségek a rendelési értéktől függetlenül teljes mértékben az Ügyfelet terhelik.
A nettó 25.000 Ft / 98,– EUR alatti rendelési értékeknél a pótlékot szintén felszámítjuk a tényleges szállítási költség mellett. A szállítási és egyéb csomagolásokat a csomagolásokról szóló rendelet meghagyásai szerint nem vesszük vissza, azok az Ügyfél tulajdonát képezik; kivéve a raklapokat.
4. Számláink kifizetése külön írásos megállapodás hiányában a számla kiállítását követő
30 napra esedékes.
5. A számlánk kézhezvételétől számított 31. naptól a mindenkori alapkamat plusz évi 9% késedelmi kamatot követelhetünk. Emellett késedelem esetén minden fizetési emlékeztetőért, vagy felszólításért
5,- EUR összeget számíthatunk fel; az Ügyfél jogosult az alacsonyabb felszólítási költségek igazolására. Valamennyi Ügyféllel szemben a törvényes késedelmi kamat az érvényes, kereskedelmi Ügyfelekkel szemben az esedékes+ kamat érvényesítését ez nem sérti. Minden esetben jogosultak vagyunk a bizonyítottan magasabb kár érvényesítésére.
6. Fizetési kedvezményt nem biztosítunk, amennyiben az Ügyfél a korábbi szállítmányok kifizetésével késedelemben van.
7. Beszámítási jog az Ügyfelet csak akkor illeti meg, amennyiben ellenigényét jogerősen, vitathatatlanul megállapítják vagy mi azt elismerjük. Az Ügyfél visszatartási joga csak az azonos szerződéses viszonyból eredő ellenigények esetén érvényes. Az Ügyfél hiányosság miatti viszonos jogát ez nem érinti.
8. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén fenntartjuk a jogot, hogy a megbízás lebonyolítását utánvéttel vagy előre fizetéssel végezzük.
9. Téves rendelés esetén 5% visszavételi-/ adminisztrációs költséget számítunk fel, de legalább
10,- eurót. Az Ügyfélnek lehetősége van annak a bizonyítására, hogy részünkre kisebb kár keletkezett.

4§ Szállítási határidő, az áru átvétele, szállítási és átvételi késedelem
1. Különösen nagyobb megrendelések esetén, az Ügyféltől elvárható terjedelmű részszállítást végezhetünk.
2. Azok a szállítási időpontok és határidők, melyekre nem született kifejezetten kötelező érvényű megállapodás, kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendők. Fennáll a szállítási határidők betartása, amennyiben igazolni tudjuk a beszállítónkkal kötött megfelelő fedezeti ügyletet és ezen túlmenően bizonyítani tudjuk, hogy az a velünk megállapodott szállítási határidőt a megfelelő és kellő idejű beszállítás fenntartása mellett nem tartotta be. Az előre látható késedelmes szállításról Ügyfelünket haladéktalanul tájékoztatjuk. A szállítási határidő betartásának minden esetben feltétele az összes műszaki részletkérdés végleges tisztázása, adott esetben az Ügyfél által közlendő adatok és kinyilvánítandó jóváhagyások kellő időben történő megadása, valamint - erről szóló megállapodás esetén - az előleg beérkezte.
3. Egy a BGB. 286.§ 2. bek. 4. pontja vagy a HGB 376.§-a értelmében vett határidős üzlet esetén csak a törvényi rendelkezések szerint felelünk. Ugyanez érvényes akkor is, ha az Ügyfél egy a miattunk bekövetkező szállítási késedelem következtében jogosult a szerződés további teljesítésére vonatkozó érdekvesztését érvényesíteni. Szállítási késedelem esetén az Ügyfél kérheti a késedelem miatti kárának a megtérítését a 11§ szerint. Az Ügyfél további törvényes igényei és jogai, melyek őt a kártérítési igény mellett a miattunk fellépő késedelmes szállítás miatt illetik, érintetlenek maradnak.  
4. Amennyiben az Ügyfél az átvétellel késik, úgy jogosultak vagyunk a keletkezett károk és az esetleges többletköltségek megtérítését követelni. Ugyanez érvényes akkor is, ha az Ügyfél az együttműködési kötelezettségét vétkesen megsérti. Jogosultak vagyunk ilyen kártérítést követelni az átvétel teljes elmaradásának esetén a mindenkori nettó vételi ár 0,5 % / naptári hét, legfeljebb 5 % ill. 10 % mértékében, mely a szállítási határidővel, ill. – szállítási határ-idő hiánya esetén – az áru szállításra kész állapotának a közlésével kezdődik. Nagyobb kár igazolása és törvényes igényeink (különös tekintettel a többletráfordítás megtérítésére, méltányos kártalanításra, felmondásra) sértetlenek maradnak, az átalány további pénzügyi igényekre felszámítható. Az Ügyfélnek joga van annak a bizonyítására, hogy részünkre egyáltalán nem keletkezett kár, vagy a fenti átalányhoz képest csupán lényegesen kisebb kár keletkezett. Az átvételi ill. adóskésedelem bekövetkeztekor az áru esetleges minőségromlásának ill. tönkremenetelének kockázatát az Ügyfél viseli.
 
5§ Kárveszély átszállása, kiszállítás
1. Az árut, amennyiben erről más megállapodás nem születik, az Ügyfél kérésére a kívánt szállítási címre szállítjuk (vásárlás szállítással a BGB. 447. § szerint). A kockázat, raktárról történő szállítás esetén és beszállítóink raktárából történő áruterítés esetén is átszáll az Ügyfélre, amikor az árut a szállítmányozó, a fuvarozó, vagy egyéb, a kiszállítással megbízott személy vagy cég részére kiszállítják.
Az Ügyfél kérésére saját költségére szállítási biztosítást kötünk.
2. Amennyiben a szállítás az Ügyfélre visszavezethető körülmények miatt késik, akkor a kockázatokat a szállítási készenlét bejelentésének napjától az Ügyfél viseli.
3. A kiszállított árut az Ügyfélnek át kell vennie akkor is, ha azon jelentéktelen hiányosságok tapasztalhatók, a 8. § szerinti jogai megsértése nélkül.

6§ Export szabályzatok, titoktartás
1. Fenntartjuk magunknak az exportjogi rendelkezések vizsgálatát, és a szállítást az esetlegesen szükséges hatósági engedély (pl. kiviteli engedély) fenntartásával teljesítjük. Az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez minden elvárható erőfeszítést megteszünk. Arra azonban nem vállalunk garanciát, hogy a szükséges hatósági engedélyt a részünkre kiadják. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy egy ilyen engedély beszerzésében támogat minket és a részünkre szükséges dokumentumokat és információkat belátható időn belül rendelkezésre bocsátja.
2. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyek megfelelő határidőn belül, legkésőbb azonban ezen szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem állnak rendelkezésre, vagy amennyiben az Ügyfél az engedély megszerzéséhez meghatározott póthatáridő lejártát követően sem szerzi be a szükséges dokumentumokat a részünkre, akkor jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni. Amennyiben az elállási nyilatkozat időpontjában és az Ügyfél kérésére a részünkről már történtek teljesítések, akkor a részarányos díjazásra igény tartunk.
3. Arra az esetre vonatkozóan, ha a szükséges engedély a fent leírtaknak megfelelően nem kerül megadásra, a kártérítési igény és a ráfordítások megtérítésének igénye kizárt, hacsak az engedély ki nem adása annak a félnek nem róható fel, amellyel szemben ilyen igény érvényesítésre kerül.
A 6§ 5. pontjának 2. mondata ebben az esetben értelemszerűen érvényes.
4. A szükséges behozatali engedély megszerzése az Ügyfél kötelessége.
5. Az Ügyfél vállalja, hogy az általunk közvetlenül vagy közvetve szállított áruk exportálása előtt végrehajt a nemzeti, nemzetközi és különösen az USA (re)export ellenőrzés előírásainak betartásához szükséges minden vizsgálati intézkedést (szankciós listák, végfelhasználat, embargó rendelkezések, stb.) és szükség esetén az illetékes hatóságoktól saját költségére megszerzi
a megfelelő engedélyeket. Az Ügyfél nem jogosult az áru visszaadására vagy kártérítés
követelésére, ha az exportengedélyét a hatóságok megtagadták. Amennyiben tudomása van róla, hogy a végfelhasználat az “ABC fegyverek”, valamint a rakétatechnológia területén történik, termékeink továbbadása minden esetben tilos.
6. Az Ügyfél titoktartási kötelezettséget vállal, mely szerint az üzleti kapcsolatok során vagy ezekből eredően megismert bizalmas információkat (többek között export adatok) titokban tartja, kihangsúlyozva, hogy ezeket előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül arra nem jogosult személyek részére nem adja át és nem teszi más módon hozzáférhetővé.

§ 7 Tulajdonjog fenntartása
1. A kiszállított árura vonatkozóan fenntartjuk tulajdonjogunkat a szállítási szerződésből eredő minden követelés teljes kifizetéséig, és az Ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolatból eredő követelések kifizetéséig, beleértve az összes felmerülő költséget és kamatot is.
2. A tulajdonjog fenntartása mellett leszállított árunak az Ügyfél szabályos üzletmenetében történő továbbértékesítéséhez visszavonásig hozzájárulunk. Az árukat az Ügyfél sem zálogba nem bocsáthatja, sem biztosítékként harmadik félre nem ruházhatja át. Az Ügyfélnek a tulajdonjog fenntartása alatt álló árunak a továbbértékesítésből eredő harmadik féllel szembeni követelésről az Ügyfél ezennel a javunkra lemond. A lemondást ezennel elfogadjuk. A követelés behajtására mellettünk az Ügyfél is jogosult marad. Vállaljuk, hogy a követelést nem hajtjuk be, amíg az Ügyfél a velünk szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz, nem áll fenn fizetőképességének a hiánya és a tulajdonjogunk fenntartását a 7§ 5 pontja szerinti jogunk gyakorlásával nem érvényesítettük. Ha azonban ez előfordul, akkor kérhetjük, hogy az Ügyfél tájékoztasson minket és az adósát az engedményezett követelésekről, a behajtáshoz szükséges minden adatot közöljön, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat átadja és tudassa az adóssal (harmadik féllel) az engedményezést. Ezen kívül ebben az esetben jogosultak vagyunk az Ügyfélnek a tulajdonjog fenntartása alatt álló áruknak a továbbértékesítési és feldolgozási jogosultságát visszavonni. Az Ügyfél ezt a jogot sem adhatja zálogba, vagy biztonság okáért nem ruházhatja át.
3. Amennyiben és amint a részünkre fenntartott biztosítékok realizálható értéke követeléseinket összességében több, mint 10%-kal meghaladja, az Ügyfél kérésére kötelesek vagyunk a saját választásunk szerinti biztosítékokat felszabadítani.
4. Lefoglalás, vagy harmadik fél egyéb beavatkozása esetén az Ügyfél azonnal köteles bennünket írásban tájékoztatni és lefoglalást végző személyt a tulajdonjog fenntartásáról tájékoztatni. Biztosítékok átruházása és a kedvezményezetti jog átruházása vagy elzálogosítása nem engedélyezett.
5. Az Ügyfél szerződésszegő magatartása esetén, különös tekintettel a késedelmes fizetésre, jogosultak vagyunk a szerződéstől való elállásra és az áru visszavételére. Amennyiben Ügyfelektől vesszük vissza az árut, úgy ez a szerződéstől való visszalépést jelent és az árut közvetlen értékesítéssel a lehető legjobb módon eladhatjuk, amennyiben az eladásról méltányos határidővel felszólítást küldtünk. Az értékesítésből származó bevételt, a megfelelő értékesítési költségek levonásával az Ügyfél kötelezettségeibe beszámítjuk.
6. Amennyiben az elállásra és az áru visszavételére jogosulttá válunk, úgy az Ügyfél köteles
munkatársunk számára lehetővé tenni az érintett áru leltárba vételét.
7. Az Ügyfél köteles az árut gondosan kezelni, amíg az a mi tulajdonunkat képezi. Amennyiben karbantartási- és felülvizsgálati munkák szükségesek, úgy az Ügyfélnek ezeket saját költségére, rendszeresen el kell végeztetnie. Az árukat az Ügyfélnek azok új értékén kell be-biztosítania tűz-, víz- és lopáskár miatt bekövetkező károsodás vagy megsemmisülés veszélye ellen.
 
8§ Szavatosság
1. Minőségi hiba vagy jogi hiányosság esetén az Ügyfél jogaira a törvényi előírások vonatkoznak, amennyiben az alábbiakban más rendelkezés nem található. Az árunak egy fogyasztó részére történő leszállításakor minden esetben sértetlenek maradnak különleges törvényi előírások (szállítói kártérítési igény a BGB 478, 479 §§ szerint).
Az alábbi rendelkezések és a szavatosság csak az új gyártású árukra érvényesek. A használt eszközöket meglévő állapotukban értékesítjük. Amennyiben a használt eszközökre mégis a mi szavatosságunkvonatkozna (pl. speciális megállapodások esetén, vagy olyan esetekben,
melyekben a használt eszközön módosításokat végeztünk), a következő rendelkezések értelemszerűen érvényesek.
2. A kereskedelmi jog szerint a kereskedők szavatossági igényeinek feltétele, hogy ezek a HGB 377. § szerinti vizsgálati- és reklamációs követelmeinek megfeleljenek. A nem kereskedő Ügyfeleknek a kiszállított árut hiányosság, téves szállítás és mennyiségi hiány szempontjából a lehető leghamarabb meg kell vizsgálniuk. A nem kereskedő Ügyfeleknek a nyilvánvaló hiányosságról, téves szállításról és mennyiségi hiányról az áru megérkezését követő 14 napon belül nálunk írásban kell kifogást emelniük. E határidő betartásához elegendő a panasz elküldése.
3. Amennyiben az áru hibás, úgy bennünket illet a választás joga, hogy a hibát utólagos teljesítéssel szüntetjük-e meg, vagy egy kifogástalan árut szállítunk. Az Ügyfélnek részünkre méltányos határidőt kell adnia az utólagos teljesítésre. Az Ügyfelet további törvényi szavatossági jog csak az utólagos teljesítés meghiúsulása, vagy annak általunk történő jogosulatlan megtagadása esetén illeti, ill. ha az utólagos teljesítési határidőt nem tartottuk be. Az utólagos teljesítés nem tartalmazza sem a hiányos eszköz kiszerelését, sem az újbóli beszerelést, ha a beszerelésre eredetileg nem voltunk kötelezettek.
Az utólagos teljesítés visszautasítására vonatkozó jogainkat a törvényi előírások szabályozzák. Az ellenőrzéshez és az utólagos teljesítéshez szükséges ráfordításokat mi viseljük, különös tekintettel a szállítási, úti- és anyagköltségekre, munkadíjakra (nem tartalmazza: a kiszerelési és beépítési költségeket), ha valóban hiányosság áll fenn.
Ha azonban az Ügyfél részéről a hiányosság elhárításának igénye jogosulatlannak minősülne, követelhetjük az Ügyféltől a keletkezett költségek megtérítését.
4. Az áru olyan típusú alkalmasságát vagy használhatóságát, mely a szokásos alkalmasságon túlmutat, vagy attól eltér, vagy olyan tulajdonságot, mely a hasonló típusú áruk esetén szokásos, az Ügyfél csak akkor várhatja el, ha ezt egy megfelelő megállapodás, vagy a BGB 434. § 1. bek. 3. mondata értelmében ezt nyilvános kijelentés biztosítja. Szavatosságunk alapjául elsősorban az áru minőségéről született megállapodás szolgál (pl. - akár a gyártó - termékleírásában, mely az Ügyfélhez a megrendelés előtt jutott el, vagy ehhez az ÁSZF-hez hasonlóan szerepel a szerződésben. Amennyiben a minőségről nem született megállapodás, a törvényi szabályozás alapján kell megítélni, hogy egy hiányosság fennáll-e, vagy sem. A gyártó, vagy egyéb harmadik fél nyilvános kijelentéseiért (pl. reklámnyilatkozatokért) azonban nem vállalunk felelősséget. Ügyfeleinknek termékeink használatával kapcsolatban felvilágosítással és tanácsadással legjobb tudásunk szerint állunk rendelkezésre. A fenti 3. pont rendelkezésein túlmenően felvilágosítással és tanácsadással azonban csak akkor tartozunk, amennyiben külön tanácsadási szerződést kötöttünk, vagy az ilyen szolgáltatásokra az áru vételárán túl külön díjazásról állapodtunk meg.
5. A hibák miatti igények elévülésének ideje 5 év olyan áru esetén, melyet rendeltetése szerint építmény létrehozásánál használtak és amelyet annak hiányossága okozott, egyéb esetben pedig egy év az áru kiszállításától számítva. A törvényi elévülés egy általunk rosszhiszeműen elhallgatott hiba, egy beszállítói kártérítés (BGB 479§) vagy egy harmadik fél dologi kiszolgáltatási igényes eseteiben lép érvénybe (BGB 438§ I 1. pont), valamint a 11§ 2. pont szerinti esetekben.
6. Amennyiben a katalógusban (különösen elektromos szerszámok esetén) a gyártó különleges szavatossági rendelkezéseire és határidőéjre található utalás, akkor elsősorban ezek a feltételek érvényesek a mi Ügyfeleink felé is. A gyártók garanciáit azonban mi csak akkor vesszük át, ha arról az Ügyféllel kifejezett megállapodás született.
7. Amennyiben a szállított eszközre vonatkozóan a gyártó vagy a szállító cég által mellékelt üzemeltetési- és karbantartási utasításokat nem követik, a termékeken módosításokat végeznek, alkatrészeket cserélnek, vagy olyan felhasználásra kerülő anyagokat alkalmaznak, melyek az eredeti specifikációnak nem felelnek meg, úgy mindenfajta szavatossági megszűnik, hacsak ezek a körülmények nem voltak befolyással a hiba kialakulására.
8. Amennyiben egy általunk szállított eszköz jogi hiányossággal rendelkezik, választásunk szerint jogosultak vagyunk a hiányosságot egy azzal azonos értékű és ahhoz hasonló használatra alkalmas helyettesítő eszköz szállításával elhárítani, vagy a jogi hiányosságot egy arra jogosult harmadik féllel való egyezséggel megszüntetni.
9. Ha az utólagos teljesítés nem járt sikerrel, vagy az Ügyfél által meghatározott méltányos
utólagos teljesítési határidő eredménytelenül eltelt, vagy az törvényi előírások alapján nélkülözhető, az Ügyfél visszaléphet a vételi szerződéstől, vagy csökkentheti a vételi árat. Jelentéktelen hiányosság esetén azonban nem áll fenn a visszalépés joga.
10. Az Ügyfél kártérítési ill. hiábavaló ráfordításainak megtérítési igénye csak a 11§ rendelkezései szerint érvényesek, egyébként ki vannak zárva.
 

10§ Elektromos berendezésekről szóló törvény (ElektroG)
1. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben az elektromos berendezésekről szóló törvényt a készülékeinkre alkalmazni kell, elvégezzük a termékeknek az Európai Közösség irányelvei szerint az országokban történő előírt bejelentését.
2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az általunk szállított elektromos és elektronikus készülékeket azok használatának befejezését követően saját költségére részünkre visszaküldi. Mi ezeket a készülékeket a törvényi előírásoknak megfelelően szabályszerűen ártalmatlanítjuk ill. újrahasznosítjuk.
3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a készülékeket azok használatának befejezését követően nem értékesíti vagy ajándékozza magánháztartásoknak, különös tekintettel a munkatársakra.
4. Az Ügyfélnek ipari felhasználó részére történő továbbadása esetén az Ügyfél meggyőződik róla, hogy a mindenkori vállalkozással született egy megfelelő megállapodás, így az a készüléket a használati időtartamának lejártával a 2. pontnak megfelelően részünkre visszaküldi.

11§ Garanciavállalási nyilatkozat
A Hoffmann a GARANT termékek és a GARANT műhelyberendezési termékek anyag- és gyártási hibáira 10 év garanciát vállal. A garancia világszerte érvényes. A garancia érvényességének az időtartama a számla dátumával kezdődik. A Hoffmann a garanciális időszak alatt bekövetkező hiányosságokra a garancia keretében a szállítási költségek átvállalása mellett a következő szolgáltatások egyikét biztosítja a saját választása szerint:                   
• A vételár megtérítését vagy
• a termék díjmentes javítását vagy
• a díjmentes cserét egy egyenértékű termékre.
 
A garancia alól kivételt képeznek a termékek mechanikus igénybevétele következtében előforduló rendes kopás miatti sérülések, valamint a termékek nem rendeltetésszerű használata vagy túlterhelése miatti károsodások vagy roncsolódások. A garancia továbbá nem terjed ki azokra az elektronikus alkatrészekre és műhelyberendezésekre sem, melyeket konténerekbe szerelnek be. A garanciális felelőség a kártérítési igényekre ki van zárva, beleértve a járulékos igényeket is. A törvényes szavatossági jogot a garancia nem korlátozza. Garanciális esetben kérjük, forduljon haladéktalanul és írásban a garancia korábban megnevezett nyújtójához. A garanciális szolgáltatás igénybevételének feltétele a termék beküldése a számla másolatának mellékelésével.

11§ Nyomonkövethetőség
Amennyiben az Ügyfél az általunk szállított árut harmadik fél részére továbbadja, akkor ő arra alkalmas intézkedésekkel biztosítja az áru nyomon követhetőségét. Különösen biztosítja azt, hogy termékszavatosság jogi okokból kifolyólag szükségessé váló intézkedések esetén (pl. termékvisszahívások, termékfigyelmeztetés) a termék fellelhető legyen, és az utolsó vevő ilyen intézkedésekkel haladéktalanul elérhető legyen. Amennyiben az Ügyfél az általunk szállított árut harmadik fél részére nem adja tovább, hanem azt saját üzemében alkalmazza/használja, akkor szintén biztosítja, hogy a 2. mondat szerint szükséges intézkedések esetén a raktáron vagy használatban lévő áru fellelhető legyen.

12§ Felelősség
1. Amennyiben jelen szerződési feltételekből, beleértve az alábbi rendelkezéseket is más nem adódik,
a szerződéses és szerződésen kívüli  kötelezettség megsértése esetén a felelősségünk törvényi előírásokhoz igazodik.
2. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően korlátlan felelősséget vállalunk az általunk, törvényes képviselőnk, vagy teljesítési segédünk gondatlan, vagy szándékos kötelességszegéséből eredő, az emberi életben és testi épségben, egészségben okozott károkra, valamint az olyan károkra, melyekre a termékszavatossági törvény szerint szavatosság vonatkozik. Azokért a károkért, melyeket az 1. mondat nem említ és az általunk, törvényes képviselőnk, vagy teljesítési segédünk szándékos, vagy súlyosan gondatlan szerződésszegéséből vagy rosszhiszeműségéből erednek, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően vállalunk felelősséget. Abban az esetben, amikor minőségi- és/vagy tartóssági garanciát is nyújtottunk, úgy ezen garancia alapján és mértékben is felelünk. Azokért a károkért, melyek nem közvetlenül az áruban keletkeznek, a garanciából eredően csak akkor vállalunk felelősséget, ha az ilyen károk kockázatára a garancia egyértelműen vonatkozik.
3. Felelősséget vállalunk olyan károkért is, melyek egyszerű gondatlanságra vezethetők vissza, amennyiben a gondatlanság jelentős szerződéses kötelezettségek megszegésére vonatkozik (olyan kötelezettségek, hogy csak ezek teljesítésével válik lehetővé a szerződés végrehajtása, és amelyek betartásában a szerződő fél bízik és bízhat). Felelősséget ezekben az esetekben azonban csak előre látható, jellemzően előforduló károkra vállalunk.
4. A további felelősségvállalás az érvényesíteni kívánt igény jogi természetére tekintet nélkül kizárt, ez különösen érvényes a jogellenes igényekre, vagy hasztalan költségek megtérítésének igényére a szolgáltatás helyett; a késedelem miatti felelősségvállalásunkat ez nem érinti. A törvényi rendelkezések szerinti vétkességtől független felelősség minden esetben érintetlen marad.
5. A fent említett felelősség kizárások és korlátozások ugyanilyen mértékben megilletik a testületeinket, törvényes képviselőinket, munkatársainkat és egyéb teljesítési segédeinket is.
6. Amennyiben termékeinknek biztonsági rendelkezéseket kell teljesíteniük, akkor a Németországban érvényben lévő rendelkezések érvényesek, az árunak az Ügyfél általi külföldre
szállítása esetén az ott érvényben lévő rendelkezések be nem tartásáért nem felelünk; ezért az Ügyfél a felelős.

13§ A teljesítés helye, alkalmazható jog és illetékes bíróság

1. A szállítások és fizetések teljesítési helyeként és a kereskedelmi törvény értelmében vett kereskedőkkel, a közjogi jogi személyekkel és az elkülönített vagyontömeget kezelő jogi személyekkel szemben ezen szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő minden jogvitában kizárólagosan és nemzetközileg is illetékes bíróságként az ajánlati- és elfogadó nyilatkozatunkban feltüntetett székhelyünk az érvényes. Ez utóbbi akkor is érvényes, ha az Ügyfélhez Németországban nem tartozik általánosan illetékes bíróság, vagy a kereset beadá-sának időpontjában lakó-/székhelye, vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert.
2. A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes a kollizós szabályok kizárásával.
Az EN kereskedelmi joga nem alkalmazandó.