7545_LP_Videos_Header.jpg

Oplev værktøjer

På vores YouTube kanal oplever du vores værktøjer til spåntagning, opspænding, måling, slibning og afkortning og også områder som håndværktøjer, arbejdsbeskyttelse, værkstedsindretning, PPE (personlige værnemidler) og værkstedsbehov helt tæt på. Se spånerne flyve og lad dig begejstre af innovative værktøjer!

Populære kategorier

Tools in Action


Fræsere, bor, drejeværktøjer og opspændingsteknik i brug!

Se flere Tools in Action >

 

Processikker fræsning


Fræseværktøjer til processikkert og effektivt arbejde: Skrubfræsere, sletfræsere, planfræsere, gevindfræsere, TPC fræsere, PPC fræsere, trochoidal fræsning, mikrofræsere, præcisionsfræsere, torusfræsere, radiuskopifræsere, parabolfræsning. Opnå et højt spånvolumen, store indgrebsværdier og højeste tilspændinger.

Se flere videos om fræsere >

 

Drejning


Talrige velkendte producenter omkring drejekompetence får du fra os fra ét sted: Vi tilbyder den passende løsning til alle opgaver, lige meget om det drejer sig om langs-/ plandrejning, gevinddrejning, ind-/afstikning, værktøjs- og emneopspænding eller andre opgaver.

Se flere videos om temaet drejning >

 

Rentabel boring


Boreværktøjer til rentabelt og processikkert arbejde: Snittapper, high-performance-bor, hårdmetal-præcisionsbor, HM-bor, kunststofbor, kronebor, HSS-bor, vendeplattebor.

Se flere videos om temaet boring >

 

Slibning og afkortning


Slibe- og afkortningsværktøjer til hurtigt og præcist arbejde og højeste produktivitet.

Se flere videos om slibning og afkortning >

 

Værkstedsindretning – fleksibel og modulær


Planlægge og udvide værkstedsindretning individuelt og fleksibelt: Filebænke, Workstations, værktøjsskabe, fløjdørskabe og skydedørsskabe.

Se flere videos om værkstedsindretning >

 

 

Præcis måling


Mestre individuelle måleopgaver med de egnede målemidler: Konturmåleapparat, målemikroskoper, skydelærer.

Se flere videos om temaet måling >