Vores kvalitet sort på hvidt

Hoffmann Groups certifikater. Garanteret kvalitet.

Audits og certifikater dokumenterer, at vi også opfylder højeste krav på området sikkerhed, kvalitet eller leveringsevne. For mange kunder, for eksempel i luft- og rumfart eller automobilindustrien, er disse uafhængigt lavede ydelsesbeviser grundlæggende forudsætning for ethvert samarbejde. For alle andre er de klart bevis på producentkompetence, handelskompetence og servicekompetence. Og for os er de simpelthen en selvfølge.