7758_Kundenstory_Header_MAN.jpg

Indkøbsproces til PPE 75% hurtigere

 

Vareudleveringssystem GARANT Tool24 PickOne revolutionerer hos MAN Energy Solutions indkøbet af personlige værnemidler og øger forsyningssikkerheden.

For at gøre indkøbsprocessen af personlige værnemidler mere effektiv har virksomheden i Zürich afdelingen indført enkeltudleveringsautomaten GARANT Tool24 PickOne. Hvis minimumlager underskrides bestiller systemet automatisk.  Varen er 24 timer senere i huset.

MAN Energy Solutions SE producerer alternative drivteknologier, der har et lavt forbrug, til skibe og udvikler nye teknologier til strømforsyning og -lagring. På markedet er komponentproducenten og løsningsudbyderen også kendt under sit tidligere navn MAN Diesel & Turbo. Aktuel beskæftiger firmaet ca. 14.000 medarbejdere i over 120 afdelinger. I Zürich udvikles, konstrueres, produceres og testes der med aktuelt ca. 800 medarbejdere kompressorer og vakuumblæsere,samt der udføres de tilsvarende serviceydelser.

 

7758_Kundenstory_Bild1_MAN.jpg

Med vareudleveringssystemet GARANT Tool24 PickOne kan man overvåge lageret af C-artikler nøjagtigt, for medarbejderne skal tilmelde sig, inden udtagelsesrummet åbnes. Mange små rum gør det muligt kun at tillade adgang til et enkelt produkt pr. udlevering. „Vi har med GARANT Tool 24 PickOne overført værktøjsudleveringsautomatens ide til forvaltningen af PPE-artikler“, beretter Thomas Heini von SFS.

„Kunde kan forbinde systemet med sit ERP-system og konfigurere det således, at det automatiseret udløser bestillinger, når der opnås en minimal lagerbestand. Desuden kan man anlægge profiler, for at medarbejderne kun kan få adgang til de tilladte PPE-artikler for deres område. Det integrerede reporting leverer bevis for, at enhver medarbejder til enhver tid kunne udtage det nødvendige PPE og også gjorde det.“

7758_Kundenstory_Bild2_MAN.jpg

 

Ca. 100 forskellige PPE-artikler lagt på lager


I juli 2018 blev PPE-sortiment defineret. Der arbejdede Hoffmann Groups PPE-rådgiver tæt sammen med mestrene, teamlederne og kontaktpersonerne for arbejdssikkerhed fra MAN. Målet var at bestille samtlige artikler via Hoffmann Group i fremtiden. Dertil var det kun nødvendigt at fortage få tilpasninger. I august blev det nye system så stillet op hos MAN; produktdata blev indlæst og efter opstarten blev den første anvendergruppe skolet. Efterfølgende skulle der kun indrettes dataoverførslen til efterbestillingerne pr. SIM­kort og tilslutningen til firmanetværket. Efter firee dage var installationen afsluttet. „Den automatiserede PPE-udlevering blev straks modtaget meget fint af medarbejderne og vi kunne efter en uge lukke den klassiske PPE-udlevering“, husker Krähenbühl. 

Alt i alt er nu ca. 100 artikler lagret i automaten. Udover hovedsystemet GARANT Tool24 PickOne blev der yderligere opstillet et „ToolPoint“ med mønsterartikler til at se og føle på samt et underskab med 40 nummererede rum. Sidstnævnte indeholder større forpakningsenheder som f.eks. refillenheder til sæbedispenser. Nøglerne dertil får medarbejderne via GARANT Tool24 PickOne.

 

7758_Kundenstory_Bild3_MAN.jpg

 

Indkøbsprocessen forkortet til 2 dage

Med indførelsen af det nye system har MAN gjort indkøbsprocessen meget hurtigere. Ved opnåelsen af en minimumbestand sender GARANT Tool24 PickOne automatisk en bestilling til SFS hhv. Hoffmann Group. Derved falder bestillingsrekvireringen og enkeltbestillinger væk. Der findes kun en værdirammebestilling over et bestemt beløb, hvor de automatisk udløste bestillinger sukcessivt trækkes fra. Når denne er brugt, foretages den næste rammebestilling, med hvilken den tilsvarende vareindgangsbooking udføres. Hvis der er afvigelser mellem faktisk og bestilt mængde opdages det straks ved opfyldningen. 

„Hos os går PPE direkte fra vareindgangen til automaten“, siger Krähenbühl. „Vi sparer dermed mellemlagret og ind-, om- og udbooking af enkeltbestillinger.“ Indkøbsprocessen har virksomheden dermed forkortet fra 5 til 8 dage til to dage: Hoffmann Group leverer varen indenfor 24 timer efter ordreindgangen. Efterfølgende fyldes GARANT Tool24 PickOne op af MAN-medarbejderne.

„Vi er meget tilfredse med systemet og ville indføre det igen til enhver tid“, fatter Krähenbühl sammen. „Vores indkøbsproces er meget mere effektiv, medarbejderne kommer hurtigere til PPE-artiklerne og minimumlagret er sikret.“

 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven