GARANT

GARANT HIGH-PERFORMANCE-SKRUB- OG SKÆRESLIBESKIVER

GARANT CerRapid – Hurtig, smart, skarp.

GARANT_CerRapid_800x400.jpg

Den nyeste skrub- og skæreslibeskive-generation GARANT CerRapid muliggør en mange gange højere slibeydelse og meget ergonomisk arbejde i sammenligning med konventionelle skrub- og skæreslibeskiver. 

Rapid performance = højtydende keramikkorn + optimalt bindingssystem

1. Højtydende keramikkorn
Sintret keramikkorn (CER) har afgørende fordele i sammenligning med de konventionelle korntyper korund (A) eller zirkonkorund (ZA). Takket være den mikrokristalline opbygning sættes allerede ved lavt tryk permanent nye, skarpe skærekanter fri. Kornet virker derved selvskærpende, sliber køligt og muliggør højeste slibeeffekt (se billede nr. 1).

GARANT_CerRapid_Vorteil_800x400.jpg

2. Optimalt bindingssystem
Kun i forbindelse med et specielt udviklet, ­innovativt bindingssystem bringes keramikkornets ydelsesstyrke rigtig i fokus. Dette opnås på grund af den bedstmulige balance mellem kornbindingen og -støtten til optagelse af skærekræfter og det optimale tidspunkt for bruddet på det slidte korn. Derved kann man udnytte den ekstisterende slibeeffekte med højeste standtid (se tværsnit skrubslibeskive, billede nr. 2).

Dine fordele med dette værktøj

 

 

 

Højeste produktivitet og rentabilitet

Slibe hurtigere   
Højste slibeydelse: ­mest aggressivt og hurtigst slibeeffekt muliggør højere materialefjernelse eller skæresnit på tydeligt kortere tid.  Det sparer tid og lønomkostninger

Bedre arbejdsresultater
Altid skarpt korn og markant køligere slibning giver bedre overflader hhv. næsten Ingen gratdannelse ved afkortning og reducerer den termiske belastning af emnet (f. eks. ved bearbejdning af ædelstål). Tids- og omkostningsintensiv efterbearbejdning minimeres.  

Mere komfortabelt arbejde
Takket være lavere nødvendigt tryk reduceres kraftforbruget enormt og det muliggør en behagelig blød slibeeffekt. Det skåner menneske og maskine

Lavere værktøjsforbrug
Keramikkorn og optimeret, slidreducerende bindingssystem muliggør meget høje standtider ved fuldstændig ydelse under hele levetiden. Det sænker værktøjsforbruget og minimerer skiftetider.

Produkter og yderligere informationer

Alle GARANT CerRapid produkter finder du her

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven