Vejledning om databeskyttelse virksomhedsportal

Status: Oktober 2018

Databeskyttelseserklæringen på virksomhedsportalen rækker ud over den generelle politik for Hoffmann SE på: 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz

Her informerer vi dig om de data, som vi behandler, når du bestiller et arrangement hos os, eller når du kontakter os (via e-mail, telefon, fax, online portal), samt hvilke rettigheder du har til dine personlige data. 

1. Dataansvarlig / kontaktperson

Se http://ho7.eu/dataprotection mht. oplysninger om dataansvarlige. Mht. alle spørgsmål om databeskyttelse, tilbagekaldelse af et meddelt samtykke eller indsigelse mod en bestemt brug af data, er du altid velkommen til at kontakte virksomhedens databeskyttelsesansvarlige. Kontaktoplysningerne står på http://ho7.eu/dataprotection.

2. Indsamling af data, når du besøger vores hjemmeside

Når du tilgår vores hjemmeside, sender enhedens browser automatisk oplysninger til den server, der driver vores hjemmeside. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger indsamles uden indsats fra din side og opbevares indtil den automatiserede sletning:

  1. IP-adressen på den anmodende computer
  2. Dato og tidspunkt for adgangen,
  3. den anvendte browser og om nødvendigt computerens operativsystem

De angivne oplysningerne behandles af os til følgende formål:

  1. Til at sikre en problemfri forbindelse til hjemmesiden,
  2. Til at sikre en behagelig brug af vores hjemmeside samt
  3. Evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet

3. Behandling af dine data

Vi indsamler og behandler dine data, som du giver os, når du laver en registrering eller kontakter os (via fx telefon eller mail). 

Vi bruger dine data  

  1. til uddannelsesformål (fx fakturering eller fremstilling af certifikater), 
  2. til opfyldelse af dine relaterede anmodninger.
  3. til organisering af arrangementet (Udskrivning af deltagerliste med navn og institution eller navneskilt). 
  4. om nødvendigt, deler vi dine oplysninger med uddannelsens leverandør og de samarbejdende institutioner.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er 6 stk. 1 litr. f i GDPR (kontraktens opfyldelse og foranstaltninger forud for aftalens indgåelse).

Hvis du allerede er registreret hos os ifm. en begivenhed, indsamler vi din registrering og dine kontaktoplysninger via vores database. 

Vi gemmer dine data så længe, det er nødvendigt mht. gennemførsel af arrangementer og tilknyttede tjenester og/eller vi har en legitim interesse i yderligere lagring. I alle andre tilfælde, sletter vi dine personrelaterede oplysninger, med undtagelse af de data, som vi fortsat skal gemme aht. kontraktlige eller juridiske (momsmæssigt eller kommercielt) krav til opbevaring af disse (fx fakturaer).

4. Deling af dine oplysninger

Vi deler af og til dine oplysninger med kontraktligt tilknyttede tredjeparter (fx til undervisere eller betalingsudbydere), når det er nødvendigt mht. uddannelsens eller betalingens gennemførsel mhp. at beskytte vores legitime interesser eller til behandling af din anmodning. Vi indgår kontrakter med tredjemand, der behandler dine data på vores vegne ifm. kontraktens opfyldelse.

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores side. Det er små filer, der oprettes automatisk i din browser og gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores hjemmeside. Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indsætning af cookies og separat kan beslutte deres godkendelse eller spærre godkendelse af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Ved manglende godkendelse af cookies kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.

Du kan konfigurere de fleste webbrowsere (Se hjælpefunktionen i menulinjen i din browser), så de ikke accepterer nye cookies, eller informerer dig, når der placeres en ny cookie eller så du kan eliminere samtlige modtagne cookies. Mht. smartphones, tablets og andre mobile eller stationære enheder, findes de nødvendige indstillinger i den pågældende betjeningsvejledning. 

Vi anbefaler dig imidlertid at lade cookie-funktionerne være helt aktive, da det kun er muligt med cookies fortsat at forbedre vore hjemmesider til dine behov. Vore cookies gemmer ingen følsomme data som passwords, kreditkortdata eller lignende. De gør ikke skade på din terminal og indeholder ingen vira.

Formålet med brugen af cookies er dels at lette og forenkle din brug af vores tilbud. Derfor bruger vi såkaldte sessionscookies, der registrerer, at du allerede har besøgt visse sider på vores hjemmeside. De slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside igen.

Dels anvender vi cookies til udfærdigelse af statistik om vores hjemmeside og med henblik på at optimere vores tilbud til dig (se punkt 5). Disse cookies betyder, at vi kan se, at du allerede har besøgt os før, når du besøger vores hjemmeside igen. Disse cookies slettes automatisk efter en given defineret tid.

De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies. Du kan konfigurere din browser, så din computer ikke gemmer nogen eller altid viser en advarsel, før der placeres en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan medføre, at du ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

6. Dine rettigheder

På din anmodning, vil vi oplyse dig om de data, der evt. er gemt om dig eller er videregivet til tredjemand. Såfremt de juridiske forudsætninger er opfyldt, har du også ret til berigtigelse, blokering eller sletning af disse data. Du har også ret til at modtage de personoplysninger om dig, du har givet os, i et struktureret, konventionelt og maskinlæsbart format. I overensstemmelse med 7 stk. 3 litr. f i GDPR., har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke til os. Det har den konsekvens, at vi fremover ikke længere kan fortsætte databehandlingen, baseret på dette samtykke. Du har også ret til at klage til databeskyttelsens kompetente tilsynsmyndighed.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven