Datenschutz

Datum: Maj/2018

Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida. Att skydda din integritet är mycket viktig för oss. Hoffmann ser det som en del av sitt företagsansvar att skydda information och uppgifter som anförtrotts företaget. För att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbsidor vill vi härmed utförligt informera dig om att vi hanterar dina personuppgifter strikt enligt gällande lagar.
 

1. Vem ansvarar för behandlingen av mina uppgifter?

1.1 När du besöker denna webbplats

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker denna webbplats är Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Tyskland.
Den dataskyddsansvarige för Hoffmann SE kan nås via papperspost på adressen ovan, med tillägget "till dataskyddsansvarig" och via e-post till: dataprotection@hoffmann-group.com.
 

1.2 Fullgörande av kontrakt, tjänster

Enskilda tjänster och erbjudanden som presenteras för dig på webbplatsen erbjuds inte av Hoffmann SE själva, utan av de lokala företagen i Hoffmann-koncernen som ansvarar för respektive tjänster och erbjudanden. I den utsträckning du använder tjänster och erbjudanden från ett lokalt Hoffmann Group-företag via denna webbplats (t.ex. beställning, tillhandahållande av tjänster, kundtjänst) är det respektive Hoffmann Group-företag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.
För beställnings- och serviceförfrågningar från konsumenter är alltid Hoffmann SE ansvarigt.
 
För beställnings- och serviceförfrågningar från företagskunder är generellt ett Hoffman Group-företag på respektive leveransort ansvarigt. Informationen i respektive beställnings- och kontraktsunderlag är tillämpligt när det gäller beställningar. För tjänster och önskemål relaterade till en viss plats/ort är generellt respektive Hoffmann Group-företag ansvarigt.
 
En översikt över alla Hoffmann Group-företag, deras respektive lokala ansvar samt kontaktuppgifter för respektive dataskyddsansvarige finns att hämta här
 
För att göra det möjligt för dig att utnyttja Hoffmann Group-företagstjänster via denna webbplats skickar Hoffmann SE om nödvändigt de uppgifter som samlats in om dig till det företag inom Hoffmann Group som ansvarar för dig.
 

2. När samlar Hoffmann in data om dig?

Vi samlar in en begränsad mängd information för att ta emot och bearbeta dina beställningar eller förse dig med skräddarsydda erbjudanden. Du kan besöka vår hemsida utan att ge någon personlig information. Vi lagrar endast teknisk åtkomstdata i serverns loggfiler, t.ex. namnet på den begärda filen, datumet och tiden för hämtningen, mängden data som överförts och den begärande leverantören. Dessa data utvärderas enbart för att säkerställa en problemfri drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande. 
 
Vi samlar in personuppgifter särskilt
 
som en del av din beställning i webbshoppen
när du registrerar dig för individuell kundåtkomst
när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
i kontakt- och tjänsteformulär
när du kontaktar oss via e-post
 
Vilka uppgifter som samlas in visas i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnat för utförande av kontraktet, tillhandahållandet av tjänster och behandlingen av dina förfrågningar.
 

3. Vad används uppgifterna för hos Hoffmann?

3.1 För fullgörande av avtalsförpliktelser (artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR)

Hoffmann använder dina uppgifter för att ge dig bästa möjliga shopping- och serviceupplevelse. Därmed hanterar vi ansvarsfullt dina uppgifter. Hoffmann SE och Hoffmann Group-företagen använder dina uppgifter i detalj för 
 
bearbetningen av din beställning
behandlingen av dina serviceärenden
lanseringen av e-nyhetsbrev, om du har beställt detta
 
Om ett Hoffmann Group-företag ansvarar för din serviceförfrågan, skickar vi dina uppgifter till respektive Hoffmann Group-företag.
 
För att uppfylla kontraktet delar vi eller det behöriga Hoffmann Group-företaget dessutom din information med det leveransföretag som ansvarar för leverans av dina beställda varor, i den mån detta är nödvändigt. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen skickar vi eller det ansvariga Hoffmann Group-företaget de betalningsuppgifter som samlats in till det kreditinstitut som angivits för att genomföra betalningen eller om så är tillämpligt vidare till den valda betaltjänsten. Några av de valda betaltjänstleverantörerna samlar också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där (t.ex. när du betalar via PayPal). I dessa fall måste du i beställningsprocessen registrera dig med dina användaruppgifter hos betaltjänstleverantören. I det avseendet gäller respektive tjänsteleverantörs dataskyddsförklaring.
 

3.2 Inom ramen för avvägning mellan olika intressen (artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR)

Vi kan också använda dina uppgifter på grundval av en intresseavvägning för att skydda de legitima, vanligtvis ekonomiska intressena hos oss eller tredje part, där vi om möjligt behandlar pseudonymiserade eller anonyma uppgifter. Detta görs för följande ändamål:
 
Kontroll och förbättring av effektivitet och säkerhet av affärsprocesser
Kreditkontroller
Kontroll, optimering och vidareutveckling av tjänster och produkter
Genomförande av reklam (t.ex. postreklam, re-targeting), marknadsundersökning och opinionsundersökning
Att åberopa rättsliga anspråk och försvar i rättstvister
Att upptäcka, förebygga och utreda brott
Att säkerställa säkerheten och driften av våra IT-system
 

3.3 Baserat på ditt samtycke (Artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR)

I den mån du har gett oss samtycke till behandling av dina uppgifter är respektive samtycke den rättsliga grunden för sådan behandling. Detta gäller i synnerhet ett samtycke som du kan ha beviljat i adresserad reklam via telefon eller e-post.
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet och det kan göras antingen genom ett meddelande till ovan nämnda kontaktuppgifter eller via den länk som finns i själva nyhetsbrevet.
 

3.4 Att uppfylla rättsliga skyldigheter (artikel 6, stycke 1, punkt c i GDPR)

Vi har diverse juridiska skyldigheter, t. ex. lagstadgade krav på lagring av uppgifter rörande affärsdokument och exportlagstiftning.
 

4. Vidarebefordran av dina uppgifter

I den utsträckning som externa tjänsteleverantörer används för att driva denna webbplats eller tillhandahålla tjänster av ett Hoffmann Group-företag (hosting-leverantörer m.fl.) eller när ett annat Hoffmann Group-företag ansvarar för bearbetningen, kommer de berörda företagen endast kunna få tillgång till dina uppgifter i den mån som krävs för att de skall kunna utföra sina respektive uppgifter och funktioner.
 
I den mån dessa leverantörer och Hoffmann Group-företag hanterar dina data utanför EU kan detta leda till att dina data överförs till ett land som inte har samma dataskyddsnivåer som i europeiska unionen. I detta fall säkerställer vi att respektive mottagare av dina uppgifter garanterar en motsvarande skyddsnivå som i europeiska unionen. 
 

5. Hur använder Hoffmann dina uppgifter för direktreklam per post?

Hoffmann SE eller det Hoffmann Group-företag som ansvarar för dig förbehåller sig rätten att, inom ramen för de rättsliga bestämmelserna även utan ditt samtycke, hantera dina uppgifter för direktreklam per post. Detta inkluderar utvärdering av dina uppgifter (t.ex. basdata, beställningsdata, åtkomstdata) för att bestämma ditt potentiella intresse för våra produkter och tjänster. Denna utvärdering baseras på statistiska metoder med hjälp av nuvarande kunduppgifter och offentligt tillgänglig kunskap om våra kunder. Resultaten används för att tilltala dig med mer relevanta behovs- och målinriktade erbjudanden.
 
Du har rätt att när som helst att överklaga behandling av dina uppgifter med avseende på sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktreklam. Du kan adressera din invändning enligt ovan nämnda kontaktuppgifter eller skicka den till respektive Hoffmann Group-företag.
 

6. När genomför Hoffmann en kreditkontroll och kreditscoring? 

Om Hoffmann SE eller det för dig ansvariga Hoffmann Group-företaget måste vänta på din betalning, t.ex. vid köp på faktura, förbehåller sig respektive företag rätten att erhålla identitets- och kreditinformation från specialiserade tjänsteföretag (ekonomiska kreditbyråer) eller för att kunna bevilja vissa betalningsmetoder som är beroende av att en kreditkontroll först genomförs. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (Score-värden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och vars beräkningar bland annat innehåller adressuppgifter. Vi använder informationen om den statistiska sannolikheten för att kunna fatta ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalet. Dina legitima intressen beaktas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
 
Du kan få en översikt över de respektive kreditupplysningsföretag som har utsetts av Hoffmann SE eller respektive Hoffmann Group-företag, och om nödvändigt få ytterligare specifika hänvisningar beträffande databehandling genom respektive Group-företag här.
 

7. Vad använder webbplatsen cookies till?

För att utforma vår webbplats attraktivt för besökare och för att tillåta användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, d.v.s. när du stänger din webbläsare, (s.k. session cookies). Andra cookies ligger kvar på din enhet och tillåter oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (persistent cookies). Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och avgör deras godkännande i enskilda fall eller generellt. Vid icke-godkännande av cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
 
De flesta webbläsare (se Hjälp-funktionen i menyraden på din webbläsare) kan konfigureras av dig så att den inte accepterar nya cookies, att du får meddelande att en ny cookie har hämtats eller att samtliga cookies har stängts av. För smartphones, surfplattor och andra mobila och stationära enheter finns de nödvändiga lämpliga inställningarna i respektive bruksanvisning. 
Vi rekommenderar dock att du lämnar cookie-funktionerna påslagna eftersom endast cookies tillåter oss att ytterligare förbättra våra webbsidor för att möta dina behov. Våra cookies lagrar inga känsliga uppgifter som lösenord, kreditkortsuppgifter eller liknande. De gör ingen skada på din enhet och innehåller inga virus.
 
Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. frågor om vädret) lagras på grundval av artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. När andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfingbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.
 

8. Vilka webbanalystjänster använder Hoffmann och varför?

8.1 Webbanalystjänst från Google (Universal) Analytics 

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som låter oss analysera användningen av webbplatsen, till exempel s.k. cookies som är små textfiler som lagras på din dator. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen före sändning inom den europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Detta genomförs som en del av Google Analytics och när din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med någon annan data från Google.
Du kan också förhindra att data som genereras av denna cookie och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) inte skickas till eller får hanteras av Google genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg från denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativt till detta webbläsartillägg kan du förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på länken på denna webbsida. Därmed kommer en opt-out-cookie att lagras på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.
 
Lagringen av Google Analytics-cookies sker på grundval av artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Hoffmann har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både vår hemsida och vår annonsering.
 

8.2 Webbanalystjänst från econda

På denna webbplats samlas och lagras data med teknik från econda GmbH (www.econda.de) med vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy våra tjänster. Cookies kan användas för detta ändamål. Dessa är små textfiler som lagras lokalt på besökarens enhet och tillåter igenkänning vid nästa besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter från pseudonymens bärare utan ett uttryckligt samtycke. Du kan framledes när som helst motsätta dig insamling och lagring av data genom att klicka på denna länk http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
Efter din invändning lagras en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.
Lagringen av econa-cookies sker baserat på artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Hoffmann har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet för att kunna säkerställa skräddarsydda erbjudanden. 
 

8.3 Ytterligare webbanalystjänster från Dynatrace 

På denna webbplats samlas och lagras också data med tekniker från Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de) med vars hjälp som av pseudonymiserade användningsprofiler skapas. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy våra tjänster. Cookies kan även användas för detta ändamål. Dessa är små textfiler som lagras lokalt på besökarens enhet och tillåter igenkänning vid nästa besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter från pseudonymens bärare utan ett uttryckligt samtycke.
 
Lagring av Dynatrace sker på grundval av artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Hoffmann har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet för att kunna säkerställa skräddarsydda erbjudanden.
 

9. När raderas dina uppgifter?

När du har slutfört kontraktet eller raderat ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning och raderas efter den av skatte- och handelsrättsliga skäl nödvändiga lagringstiden, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller att vi förbehåller oss rätten till ytterligare dataanvändning, vilket är tillåtet enligt lag och informerat om i denna integritetspolicy. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras antingen genom ett informellt meddelande till kontaktinformationen ovan eller via därför avsedd funktion på kundkontot.
 

10. Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Du har rätt till information från Hoffmann SE och Hoffmann Group-företag beträffande rättsliga villkor (artikel 15 i GDPR), rättelse (artikel 16 i GDPR), radering (artikel 17 i GDPR), begränsad behandling (artikel 18 i GDPR), och överföring av data (artikel 20 i GDPR). Du har också rätt att överklaga till en datatillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR).
 
Om du har gett Hoffmann SE eller ett Hoffmann Group-företag ditt samtycke kan du när som helst återkalla det med framtida verkan via e-post, fax eller brev. Här hittar du kontaktinformation för respektive ansvarigt Hoffmann Group-företag [landingpage].
 
I den utsträckning som Hoffmann SE och Hoffmann Group-företagen behandlar dina uppgifter på basis av en intressebalans kan du göra invändningar mot bearbetningen. Om du lämnar in en invändning kommer inte dina uppgifter längre att behandlas om inte det ansvariga företaget kan visa övertygande tvingande grunder för behandlingen som upphäver dina intressen, rättigheter och friheter eller för att bearbetningen ska uppfylla de rättsliga kraven.