OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před možnými riziky na pracovišti a pro udržení výkonnosti. Používají se tam, kde během pracovní doby hrozí zranění resp. existují rizika újmy na zdraví, kterým nelze zabránit jinými technickými či organizačními opatřeními. Ke kolektivním technickým opatřením patří zamezení nebezpečí. V rámci opatření týkajících se organizace práce se zajistí, aby lidé nebyli působnosti daných nebezpečí vystaveni vůbec nebo jen po minimální dobu.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY OD HLAVY AŽ K PATĚ

Jednotlivé prvky osobních ochranných pracovních prostředků mohou v závislosti na pracovním prostředí chránit všechny oblasti těla od hlavy až k patě počínaje ochranou hlavy a obličeje a také ochranou dýchacích cest přes ochranné oděvy a rukavice až po ochranu nohou. Například ochranné dýchací masky chrání před toxickými plyny. Speciální ochranné rukavice umožňují bezpečnou práci s materiálem s ostrými hranami nebo s chemikáliemi a pracovní obuv zajišťuje optimální ochranu před padajícími předměty nebo před ostrými předměty na podlaze.

Zjistěte více o jednotlivých oblastech osobních ochranných pracovních prostředků:

POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE JE PŘÍJMOUT OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Jeho úkolem je identifikovat nebezpečí na pracovišti a přijmout odpovídající ochranná opatření.

Před volbou vhodných osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance je nutné tzv. posouzení rizik. V této fázi se příslušné pracoviště podrobně analyzuje:

 • Jakému nebezpečí jsou zaměstnanci vystaveni?
 • Jaké provozní a environmentální podmínky převažují?
 • Jsou zaměstnanci v odpovídajícím zdravotním stavu, aby mohli používat OOPP?

Kolektivní a individuální ochranná opatření

Po vyhodnocení rizik jsou zaměstnavatelé povinni nejprve přijmout technická a organizační opatření k minimalizaci rizika zranění nebo poškození zdraví. Pokud jsou nutná další ochranná opatření, přicházejí na řadu osobní ochranné pracovní prostředky. Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatel bezplatně poskytoval svým zaměstnancům osobní ochranné prostředky nutné pro zajištění jejich bezpečnosti.

Je také zodpovědný za vyškolení zaměstnanců o správném používání OOPP. Úseky v provozu nebo ve venkovním prostředí (např. na staveništích), ve kterých jsou OOPP nutné, musí být odpovídajícím způsobem označeny. Je také povinností zaměstnavatele osobní ochranné prostředky čistit, opatrovat, opravovat a v případě potřeby vyměňovat tak, aby byly vždy v bezvadném stavu. Kromě toho musí do celého procesu zapojit pracovníka odpovědného za bezpečnost práce v provozu.

Náš kompetentní tým specialistů na OOPP Vám pomůže s výběrem vhodných osobních ochranných prostředků pro Vaši firmu, od analýzy rizik přes testy nošení konkrétních výrobků až po školení Vašich zaměstnanců.

Máte nějaké dotazy? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:

Nepřehlédněte: Náš online seminář k tématice OOPP

Jak si vybrat správnou pracovní obuv? To zjistíte v našem webináři.

Sledovat webinář zdarma

KATEGORIE RIZIK OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky existují ve třech kategoriích rizik, které se liší jak ochranným účinkem, tak požadovanými zkušebními metodami.

Kategorie I

 • Účinnost: jednoduché OOPP pro ochranu proti minimálním nebezpečím
 • Zkušební metoda: bez externí kontroly, se značkou CE
 • Příklady: rukavice pro práci na zahradě, ochranné brýle proti slunečnímu záření, zimní čepice

Kategorie II

 • Účinnost: OOPP pro ochranu před středními nebezpečími
 • Zkušební metoda: značka CE, testovaní certifikovanou laboratoří a typové schválení oznámeného subjektu, který je oprávněn vydávat certifikáty
 • Příklady: ochranné helmy, ochranné svářečské rukavice a brýle s obrubami

Kategorie III

 • Účinnost: komplexní OOPP pro ochranu před smrtelnými nebezpečími a před trvalým poškozením zdraví
 • Zkušební metoda: označení CE, laboratorní zkouška a typové schválení, interní každoroční kontrola ve výrobě a identifikační kód oznámeného subjektu vedle značky CE
 • Příklady: zařízení pro zajištění proti pádu, ochranné oděvy proti plamenům, ochranné dýchací přístroje

HOFFMANN GROUP: SPECIALISTA NA OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Zachování a zajištění zdraví a výkonnosti osob na pracovišti není jednoduchý úkol. Náš sortiment nejkvalitnějších značek pro ochranu od hlavy až k patě a angažovaný tým odborných poradců Vás perfektně podpoří při řešení této výzvy. Společně vypracujeme vhodné řešení.

U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje: Využijeme našich více než 100 let zkušeností v oblasti poradenství zákazníkům a našeho postavení specialisty v oboru, abychom Vaši společnost učinili jedním z nejbezpečnějších míst na světě. Náš kompetentní tým složený z více než 60 specialistů na OOPP disponuje potřebnými odbornými znalostmi o příslušných ochranných účincích a také o právních předpisech a normách. Mají přehled o nabídkách na trhu OOPP a podpoří Vás při nákupu a při zvyšování bezpečnosti práce ve Vašem provozu. Podpoříme Vás profesionálně od analýzy rizik přes výběr produktů a testování nošenípo školení Vašich zaměstnanců.

Výhody pro Vás:

 • Rozsáhlý výběr osobních ochranných prostředků od hlavy až k patě.
 • Na výrobci nezávislé kompetentní a individuální poradenství na místě.
 • Výkonná logistika pro spolehlivé zásobování.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOREM V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Od 21. dubna 2018 je závazné nové nařízení o OOPP 2016/425. Nahrazuje dosud platnou směrnici EHS 89/391 o OOP. Od tohoto data jsou všechny OOPP certifikovány pouze podle nového nařízení. Pro uživatele osobních ochranných prostředků se mění jen málo. Výrobci však musí do budoucna přijmout přísnější a pravidelnější opatření pro udržitelné zajištění a kontrolu kvality. Kromě toho musí být nové označení CE a ochranný účinek aplikovány na všechny produkty a rovněž na vnější obal.

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci navíc definuje povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti a zajištění ochrany zdraví zaměstnanců. Kromě těchto nadřazených standardů platí pro každou oblast osobních ochranných prostředků specifické národní a evropské normy.

Najdete je na našich dalších stránkách:

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

1. Co znamená „osobní používání“?

Firmy by vždy měly svým zaměstnancům poskytovat ochranné prostředky k osobnímu používání. To má především hygienické, ale i ergonomické důvody. OOPP by měly být individuálně přizpůsobeny každému zaměstnanci, např. obuv, ochranné oděvy nebo dýchací přístroje. V některých případech je však možné používání i několika osobami, například záchranné a výstražné vesty. Tyto komponenty však musí být po každém použití vyčištěny a vydezinfikovány podle pokynů výrobce a norem DGUV 112-139 až 112-201. Plné ochranné oděvy proti chemikáliím jsou na druhé straně jednorázovými artikly.

2. Kdo platí osobní ochranné prostředky?
Náklady nese zaměstnavatel, neboť zajištění osobních ochranných prostředků vyžaduje zákon.

3. Musí firmy školit své zaměstnance v používání OOPP?
Ano. Firmy jsou povinny před prvním použitím OOPP své zaměstnance zaškolit, aby dané prostředky používali správně. Zaměstnanci se naučí, jak správně obléci a sundat osobní ochranné prostředky a jak je v rámci své profesní činnosti používat a také jak správně reagovat v nebezpečných situacích. Zaměstnanci by také měli vědět, na jaké případné závady mají dávat pozor, když si ochranné prostředky zkoušejí před jejich použitím. Má-li se provést instruktáž a případně v jakých časových intervalech, závisí na kategorii příslušného OOPP.

MÁTE DOTAZY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOPP?

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

 • Poradíme vám individuálně
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku