7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

Ochrana dýchacích cest – bezpečná práce s čistým vzduchem

Jak chránit své zaměstnance

7313_Teaser_Partikel (1).jpg

Ochrana před částicemi

Ochranu před částicemi zajišťují masky proti prachu. Jsou k dispozici jako jednorázové masky v následujících variantách:

1 Skládací: Praktické pro přenášení díky plochému skládacímu korpusu masky.
2 Vytvarované: Snadné použití díky vytvarovanému korpusu masky.

Tyto ochranné masky se používají mimo jiné při broušení zdiva, železa nebo nátěrových hmot, jakož i při zpracování skleněných a minerálních vláken nebo azbestu.

Jak správně používat masku s filtrem částic:

7313_Anleitung_1410.jpg

7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

Ochrana před plyny/výpary a částicemi

Opakovaně použitelné masky

Pro ochranu Vašich zaměstnanců před plyny a výpary potřebujete speciální plynové masky. Tyto opakovaně použitelné masky jsou vhodné pro časté používání a také pro delší doby nošení a existují ve dvou variantách:

3 Polomasky: Stabilní korpus masky, který obklopuje ústa a nos.
4 Masky: Ochranná dýchací maska s dodatečnou ochranou obličeje.

Pokud mají masky navíc chránit před částicemi, jsou správnou volbou kombinované filtry. Filtr částic a plynový filtr jsou zde integrovány v jednom pouzdře, přičemž filtr částic je vždy prostorově umístěn před plynovým filtrem.

Systémy s podporou dýchání

Pro dlouhé doby nošení a také pro náročné pracovní oblasti jsou k dispozici systémy s podporou dýchání. Rozdělují se do dvou kategorií:

5 Systémy ochrany dýchacích cest s ventilátorem: Filtrování okolního vzduchu bez odporu při dýchání (obsah O2 > 17 %).
6 Pneumatické systémy: Přívod čistého vzduchu při nedostatku kyslíku (obsah O2 ≤ 17 %).

Systémy s podporou dýchání jsou také k dispozici s kombinovaným filtrem.

7313_Filterfluchthaube.jpg

Únikové kukly s filtrem a detektory plynu

Osobní ochranné prostředky zahrnují v této oblasti také takzvané únikové kukly s filtrem. Ty zajišťují dostatečnou ochranu v případě akutní nouze, například v případě náhlého výskytu nebezpečných částic nebo plynu. Detektory plynu navíc upozorňují uživatele na překročení limitů určitých nebezpečných plynů nebo par. 

Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:

Kontakt na odborné poradenství v oblasti ochrany dýchacích cest

Speciální požadavky na ochranné masky

Třídy filtrace u masek proti prachu

Jemné prachové částice a aerosoly ve vdechovaném vzduchu jsou sotva viditelné, a proto představují v pracovním prostředí velké zdravotní riziko. Podle §2 odst. 8 nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) je určena mezní hodnota koncentrace škodlivých látek na pracovišti (AGW), od které se musí nosit ochranná dýchací maska. Podle stupně ochrany a celkového úniku, které označují propustnost filtru a netěsnosti kolem obličeje a nosu, se filtry částic rozdělují do následujících tří tříd

- FFP 1: Ochrana před netoxickými, ale sliznici dráždícími částicemi a škodlivými látkami.
- FFP 2: Zdraví škodlivé částice a škodlivé látky (prach, kouř, aerosoly).
- FFP 3: Zdraví škodlivé jedovaté částice a také karcinogenní, radioaktivní škodlivé látky (viry, bakterie, spory hub)..

7313_Filterklassen_2_800px.jpg

Třídy filtrace a značení u plynových masek

Také plynové a kombinované filtry se dělí do tří tříd:

- Třída filtrace 1: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti menší než 0,1 obj. %.
- Třída filtrace 2: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti 0,5 obj. %, odpovídá maskám a systémům s ventilátorem.
- Třída filtrace 3: Pro mezní hodnoty škodlivých látek na pracovišti větší než 1,0 obj. %, odpovídá systémům s ventilátorem nebo odsávacím zařízením.

Kromě toho poskytují barevná označení a písmena na maskách informace o tom, proti kterým druhům plynů daná ochrana dýchacích cest působí. Usnadňují orientaci na pracovišti.

Některé příklady:

- „E“ ve žluté barvě: Oxid síry, chlorovodík a jiné kyselé plyny.
- „Hg“ v červené barvě: Rtuť.
- „K“ v zelené barvě: Čpavek a organické deriváty čpavku.

Výběr vhodného respirátoru

Product selection and consultation at the Hoffmann Group

7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

Quality-driven since 1919 – this is the mantra of the Hoffmann Group. Our portfolio in the field of personal protective equipment includes breathing protection devices from notable manufacturers of the highest quality. Whether it is particle filter masks, half- and full-face masks, respirators with blower unit, filter escape hoods or gas gauges – you will find we have the right product for every field of application.

If you require support with the equipping of your operation, our PPE specialists would be delighted to assist you. They are aware of the statutory regulations and have a wide view of the many manufacturers and models. At your request, we will also support you with hazard analyses, wearing tests and employee training sessions. 

Statutory regulations on breathing protection

7243_Paragraph_7_800px.jpg

Respirators are classified as category 3 “Fatal injuries or serious and irreversible damage to health” under the Personal Protective Equipment Directive. Depending on the field of application, devices must also comply with additional statutory regulations. This includes:

- EN 143 for particle filters
- EN 14387 for gas and combination filters
- EN 149 for filtering half-face masks for protection against particles
- EN 405 for filtering half-face masks with a valve for protection against gases or particles
- EN 140 for half-face masks
- EN 136 for full-face masks
- EN 12941 for powered filtering devices incorporating a hood or helmet
- EN 403 for filtering escape devices (e.g. in the event of fire)

Frequent questions on breathing protection

Do you have any questions? Would you like to receive advice on PPE?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

The Hoffmann Group provides you with everything from a single source:

● We provide individual advice, tailored to your needs
● Risk analysis, help with product selection, wearing tests, training sessions and special service offers (glove plans, skin protection plans) 

Contact us now >