OCHRANA HLAVY – OPTIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PRACOVNÍCH OCHRANNÝCH HELEM

Ochrana citlivých částí oblasti hlavy před nebezpečím

Hlava patří k nejcitlivějším částem lidského těla. Různé mechanické vnější vlivy mohou nejen poškodit kůži a kosti, ale především mozek s jeho životně důležitými funkcemi. Aby se člověk chránil před těmito vlivy, objevil již před staletími pokrývku hlavy. Speciální ochranné helmy a tedy i průmyslová ochranná helma, jak je známe dnes, se objevily poprvé v době industrializace. Ochranné helmy dnes musí na pracovištích pokrývat různé rizikové oblasti. Tyto oblasti lze rozdělit do pěti kategorií:

 • Mechanická: Padající přeměty, zavěšená břemena, nárazy.
 • Chemická: Stříkající chemické kapaliny.
 • Tepelná: Kapky roztaveného kovu, jiskry, tepelné záření, horké kapaliny, povětrnostní vlivy.
 • Optická: UV záření.
 • Elektrická: Ochrana před elektrickým obloukem.

Aby se předešlo pracovním úrazům, je ochrana před těmito riziky velmi důležitá.

RŮZNÉ DRUHY OCHRANY HLAVY A OBLIČEJE

Ochranné helmy

Ochrana obličeje

Ochranné čepice proti nárazu

Svářečské masky

OCHRANNÉ HELMY

Helmy existují ve třech různých tvarech skořepiny: rovná (1), rovná s dešťovou drážkou (2) a také s týlovou částí protaženou dolů a s dešťovou drážkou (3). Průmyslové ochranné helmy se vyrábějí z termoplastů nebo duroplastů – vždy s různými vlastnostmi a oblastmi použití ve stavebnictví, v průmyslu, v horkých provozech a v elektrotechnice. Podrobnější informace najdete mimo jiné na typovém štítku. Speciálními případy v této kategorii jsou lezecké a také lesnické helmy.

Přehled různých tvarů skořepin

Druhy materiálů průmyslových ochranných helem:

Označení:

 1. Zkratka „CE“
 2. 4místné identifikační číslo úřadu přihlášen
 3. Identifikace výrobce
 4. Rok a čtvrtletí výroby
 5. Typové označení výrobce
 6. Použitá norma
 7. Použitý materiál helmy
 8. Velikost resp. rozsah velikosti v cm
 9. Další označení dle DIN EN 397:
 10. LD (Lateral Deformation, příčná deformace) Nebezpečí způsobené bočním namáháním

 • MM (Molten Metal, roztavený kov) Ohrožení stříkajícím roztaveným kovem
 • 440 V AC Ohrožení způsobené náhodným krátkodobým kontaktem se střídavým napětím do 440 V
 • + 150 °C Použití při velmi vysokých teplotách
 • − 20 °C nebo − 30 °C Použití při velmi nízkých teplotách

OCHRANA OBLIČEJE

Ochrana obličeje je důležitá především v případech, kdy při práci může dojít ke kontaktu s rychle letícími částicemi, stříkanci roztaveného kovu, chemikáliemi nebo s elektrickým obloukem. Sestává z průhledného ochranného štítu, který lze upevnit přímo na helmu nebo na náhlavní držák.

OCHRANNÉ ČEPICE PROTI NÁRAZU

Tvarově vycházejí ochranné čepice proti nárazu z baseballové čepice. Díky plastové vložce poskytují lehkou ochranu hlavy, například před pevnými ostrými hranami. Nesmí se však používat jako náhrada za průmyslové ochranné helmy.

SVÁŘEČSKÉ MASKY

Při svařování dochází mimo jiné k velmi vysokým teplotám, před kterými se musí zaměstnanci chránit. Svářečská maska chrání celou hlavu a obličej před zářením, žárem a jiskrami. Díky zabudovanému průzoru se svářečským filtrem může pracovník dobře vidět na své pracoviště. Nejmodernější automatické svářečské masky mají vždy několik stupňů zatmavení, které umožňují různé svařovací práce. Pod maskou lze nosit čepice nebo kukly z nehořlavé bavlny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotlivé komponenty ochrany hlavy a obličeje musí být pravidelně vyměňovány – buď z hygienických důvodů nebo z důvodu jejich poškození. Další jsou nezbytné k rozšíření vybavení. K příslušenství patří například:

 • Potítka, podbradní pásky a ochrana zátylku pro ochranné helmy
 • Adaptér pro upevnění obličejových štítů
 • Přední kryty a svářečský filtr pro svářečské masky

Máte nějaké dotazy? Naši odborníci Vám rádi kdykoli pomohou:

KRITÉRIA PRO VÝBĚR OCHRANY HLAVY A OBLIČEJE

Bezpečnost

V závislosti na činnosti a ovlivňujících faktorech přicházejí v úvahu různé produkty pro ochranu hlavy a obličeje. Nejdůležitějším kritériem výběru je přitom aspekt bezpečnosti. Ochranné helmy pro stavbu musí splňovat jiné požadavky než ochranné helmy pro průmysl nebo pro elektrikáře.
V
e stavebnictví, na montážích, ve strojírenských dílnách a v potravinářském průmyslu se proto používají helmy vyrobené z termoplastu. Může to být vysokotlaký polyethylen (HD-PE) nebo směsný polymerizát (ABS).
Ochrana hlavy v kovozpracovatelském průmyslu, v chemickém průmyslu, v loděnicích a také v energetickém a plynárenském průmyslu se však vyrábí z duroplastů, jako je například polyesterová pryskyřice se skelnými vlákny nebo textilní fenolová pryskyřice. Tyto materiály jsou mimořádně odolné vůči stárnutí, tvarově stabilní až do +200 °C a odolné proti zlomení v chladném prostředí. Kromě toho chrání uživatele před tekutými kovovými rozstřiky až po boční deformaci a nejsou citlivé na chemikálie. Helmy pro elektrikáře chrání navíc před elektrickým obloukem.

Komfort nošení a doba nošení

Stejně jako každý prvek osobních ochranných prostředků může být ochrana hlavy a obličeje zátěží pro zaměstnance, například z důvodu dodatečné váhy nebo omezeného zorného pole. Proto hraje komfort nošení rozhodující roli při výběru vhodného produktu: U průmyslových ochranných helem by měly být například pásky vnitřní výbavy (1) vyrobeny z textilu a mělo by být k dispozici potítko (2). Kromě toho může být zvolena jen taková ochrana hlavy, která umožňuje individuální přizpůsobení (3) (§ 2 Nařízení o používání OOP). U průmyslových ochranných helem se pomocí jemného nastavení provádí přesné přizpůsobení na obvod hlavy osoby, která bude helmu nosit.

OCHRANNÉ HELMY PRO SVAŘOVÁNÍ

Při svařování a řezání vznikají nebezpečná světelná záření, která mohou způsobit poranění očí, jako popálení sítnice nebo poškození rohovky. Proto je nezbytné nošení adekvátních ochranných prostředků a nastavení správného stupně ochrany. Stupně ochrany svářečského filtru souvisí s vybranou metodou svařování a s velikostí příslušného proudu. Například pro svařování mikroplazmou je doporučeno až 9 stupňů tmavosti (stupně 4-12), avšak pro svařování plazmovým paprskem 5 stupňů (stupně 9-13).

Tato tabulka doporučuje nejlepší stupně tmavosti svářečských filtrů pro různé metody svařování. Podle podmínek použití lze vybrat nejbližší vyšší nebo nejbližší nižší stupeň.

ROZSÁHLÝ VÝBĚR PRODUKTŮ A PORADENSTVÍ PRO OCHRANU HLAVY

Sestavování osobních ochranných prostředků pro všechny zaměstnance Vašeho provozu může být komplexní záležitostí. Naši specialisté na OOP Vám nabídnou osobní podporu: Poradíme Vám individuálně a profesionálně Vás provedeme analýzou rizik, výběrem produktů i testováním nošení a zajistíme školení pro Vaše zaměstnance. Naši odborníci jsou velmi dobře obeznámeni s ochrannými účinky jednotlivých produktů OOP, znají právní předpisy a mají přehled o trhu.

Ochranné helmy

Ochrana obličeje

Ochranné čepice proti nárazu

Svářečské masky

V naší nabídce najdete také mimo jiné předvybranou ochranu hlavy a obličeje od osvědčených výrobců. Stejně jako u nářadí i zde sledujeme náš cíl: Quality driven since 1919. Naše nabídka zahrnuje vysoce kvalitní pracovní ochranné helmy , ochranné obličejové štíty , ochranné čepice proti nárazu , ochranu hlavy pro svářeče a také odpovídající příslušenství.

Poradenství

Ochrana hlavy v eShopu

DŮLEŽITÉ ZÁKONNÉ PŘEDPISY

Různé německé a evropské normy určují, jakými vlastnostmi musí disponovat daná ochrana hlavy a obličeje. Patří sem:

 • DIN EN 397: Průmyslové ochranné helmy
 • DIN EN 812: Průmyslové ochranné čepice proti nárazu
 • EN 50365: Elektricky izolující helmy pro práce na nízkonapěťových zařízeních
 • EN 168: Neoptické zkušební metody
 • EN 166: Nasazovací zorníky / průhledné okénko
Speciálně k ochraně hlavy a obličeje pro svařovací práce platí následující normy:
 • EN 169 pro filtry pro svařovací práce
 • EN 175 pro svářečské masky
 • EN 379 pro automatické svářečské filtry

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY HLAVY

Existují speciální průmyslové ochranné helmy pro lidi, kteří si často stěžují na bolesti hlavy?
Neexistují žádné speciální ochranné helmy pro lidi, kteří mají bolesti hlavy. Pro snížení rizika bolesti hlavy je důležité zvolit ergonomicky maximálně vhodnou ochrannou pracovní helmu. Důležitou roli zde hraje dobré přizpůsobení (velikost hlavy), nízká hmotnost a dobře nastavitelné vnitřní vybavení. Seřizovací mechanismus se šroubovacím uzávěrem má výhodu oproti zaklapávacímu uzávěru, že vnitřek lze plynule nastavit na obvod hlavy osoby, která bude helmu nosit.

Lze průmyslové helmy barevně označit, natřít nebo opatřit nálepkami?
To není možné, protože nátěrové hmoty, rozpouštědla, lepidla nebo samolepicí etikety mohou narušit materiál skořepiny helmy a tím omezit její ochranný účinek. Výjimky platí pouze na výslovné upozornění výrobce.

Jakou životnost mají helmy?
To závisí v zásadě na dvou faktorech: stavu a stáří ochrany hlavy. Pokud jsou na ochranné helmě viditelné závady a poškození nebo pokud došlo k silnému nárazu, měli byste výrobek vyměnit, abyste zajistili bezpečnost svých zaměstnanců.
Vliv různých faktorů také časem snižuje ochrannou funkci helmy. Patří mezi ně například povětrnostní vlivy, UV záření a znečištění ovzduší. Průmyslové ochranné helmy z termoplastu by měly být vyměněny po čtyřech letech používání. Skořepinové helmy z duroplastu lze bezpečně používat až osm let.

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOP?

U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje:

 • Poradíme Vám individuálně.
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic).

Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana dýchacích cest, ochrana sluchu, ochrana nohou, ochrana rukou, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku